Gültekin Akça

Gültekin Akça

Görüş

Geleneklerimizi Yaşatalım

Eklenme : 29.04.2021 00:00:00
Görüntülenme: 722

Şehirleşme ve teknoloji beraberinde insan ve toplumlara bazı maddi kazanımlar sağlamış olmasına rağmen bunun yanında bazı manevi değerleri de götürdüğü bir gerçektir. Bu bağlamda en çok da gelenek ve göreneklerimiz zarar görmüş bulunmaktadır.

Oysa, dün ile bugün arasında köprü olan bu değerlerin zarar görmesi beraberinde önce aile sonra da toplumun zarar görmesi anlamına gelmektedir.

İnsanların toplum içerisinde davranışları birçok kurallar tarafından düzenlenir ve denetlenir. Kurallara uymamanın karşılığı ise kuraldan kurala farklılık arz eder. Ceza Kanunu'nda suç sayılan eylemleri yapanlar hapis cezası ve para cezaları ile cezalandırılırken, geleneklere uymamanın cezası ise daha çok toplum tarafından ayıplanma şeklindedir. Kanun gibi yazılı kurallar zaman içerisinde sık değişirken gelenekler ve görenekler gibi yazılı olmayan kurallar ise hızlı değişim göstermeyen ve kuşaktan kuşağa aynı şekilde aktarılan toplumsal kurallarıdırlar.

Gelenek; bir toplumda ve toplulukta eskiden kalmış olması sebebi ile toplumca saygın kabul edilerek kuşaktan kuşağa aktarılan ve yaptırımı olan kültürel alışkanlıklar, ananeler olarak tarif edilmektedir.

Görenek ise, bir şeyin eskiden olduğu gibi bakılarak uygulanan usul ve adap olarak taraf edilmektedir. Gelenek ve görenekler toplumu bir arada yaşamasını sağlayan, toplumu ayakta tutan ve dün ile bugün arasında kurulan manevi bir köprüdür.

Bir toplumun gelenek olarak kabul edip saygı duyduğu ve kuşaktan kuşağa aktardığı alışkanlıkları bir başka toplum için ise anlamsız ve hatta yanlış kabul edilebilir. Ancak, her geleneği kendi toplumu için de değerlendirilmesi gerekmektedir.

Türk toplumunun da dünden bu güne gelmiş ve saygı duyulan birçok geleneği bulunmaktadır. Ancak, özellikle son yüzyılda yaşanan sanayileşme, şehirleşme ve teknolojik gelişmeler insanları bireyselleştirmiş ve bu da geleneklerin yaşanması ve yaşatılmasına ciddi anlamda zarar vermiştir.

Bayramlaşma çok eski bir geleneğimiz olup eskiden oldukça geniş çevre içerisinde kutlanırken bugün çok daha sınırlı bir çevre ile bayramlaşılmaktadır. Bugün bunun gibi daha birçok gelenek de zamana yenik düşmüş ya da düşmek üzeredir.

Türk toplumu özellikle aile yapısı bağlamında geleneklerine bağlı olarak yaşamış ve yaşamaktadır.

Zira, ailelerde geleneklerin yaşatılması önce aileyi daha sonra da toplumun çekirdeğini oluşturması sebebi ile toplumun tamamının korunması anlamında son derece önemlidir.

Gerek devlet ve gerekse sivil toplum örgütleri toplumdaki gelenekleri yaşatmak adına projeler geliştirmekte ise de bu projelere vatandaşın da sahip çıkması gerekmektedir. Esasen, geleneksiz bir toplum geleceksiz bir toplumdur.

"İyi korunmuş bir gelenek, kanundan daha güçlü olabilir"

Linda Sue Park

 

{{r.adsoyad}} {{r.tarih | tarihsaat}}
{{r.yorum}}
Güvenlik kodu

PAYLAŞ

En çok arananlar

Powered by BilgiSoft