Menteşe Adaları...

Eklenme : 4.07.2022 00:00:00
Görüntülenme: 320

1972 yıl Dünya sahnesinde olmayan Yunanistan 1822 yılında İngiliz, Fransız ve Rusların yardımı ile Mora yarım adasında Dünya sahnesine tekrar çıkabildi..

Batı'nın, karanlık dönemden Aydınlanma dönemine çıkışı İlyada eseri ile tanışması ile gerçek oldu.

İlyada, Mora yarım adasından çıkıp gelen ve Truva önlerine gelen Akhalar ile Truvalılar arasındaki savaşı anlatır.

Her ne kadar Truva savaşının, Truva prensi Paris'in Akha prensi Helen'i kaçırması sonucu çıktığı anlatılır ise de, asıl neden kıraç topraklarda yaşayan Helenlerin, semiz ve bereketli Anadolu toprakları ile balık zengini denizlerine göz dikmelerinden dolayı çıkmıştı.

Yani, Dünyanın bilinen ilk emperyalist savaşı idi Truva savaşı.

Helenler emperyalist, Truvalılar ise vatanlarını savunan halk idi.

Helenler, Truva savaşını tahta at hilesi ile on yıl sonra ancak kazanabilmişlerdi.

Batı, Helen uygarlığını kendi uygarlığının temeli olarak kabul etti.

Batı, Helenlerin Türklerin egemenliği altında olduğunu görünce, husumetlerini Türklere yönelttiler.

Bir nesli 18 yıl kabul dersek.

Helenler MÖ 150 yılından MS 1822 yılları arasında 1972 yıl esir hayatı yaşadılar.

Helenler, 1972 / 18 = 110 nesil önce Roma'nın sonra da Cenova ve Venediklerin hâkimiyetinden sonra 1458 yılından sonra da Osmanlı yönetiminde yaşamışlardır.

110 nesil başkalarının egemenliğinde yaşayan bir halkın ne kadar Sokrates, Platon ve Aristo'nun mirasçıları olabilirler, siz düşünün.

Adalar denizinde bulunan Rodos ve on iki adalar, 1522 yılında Osmanlı hâkimiyetine girdiler.

Bu adalar, Rodos Şövalyelerinin egemenliğinde idi.

Bu canım adaları yani Menteşe adalarını 1912 yılında bir askeri darbe ile yönetime el koyan İttihat ve Terakki Cemiyetinin beceriksizliği yüzünden İtalyanlara kaptırmıştık.

Hatta darbeci İttihat ve Terakki yönetimi I. Dünya savaşını da doğru okuyamadığı için, Balkanları, Mezopotamya'yı ve adalar denizindeki adalarımızı Yunanistan'a terk etmek zorunda kaldık.

Rodos ve on iki ada İtalyanların elinde olduğu için bu adalara Yunanlılar ulaşamadılar.

II. Dünya savaşında İtalyanlar yenilince, İngilizler Rodos ve on iki adayı ( Menteşe adaları) altın tepsi içinde Yunanistan'a hediye ettiler.

Bu adalar hem Anadolu'ya çok yakındılar, hem de halkının çoğunluğu Türk idi.

Anadolu'ya çok yakın olan adaların Yunanistan'a verilmesi adeta bir bubi tuzağı özelliği taşıyordu.

İngilizler başta olmak üzere Batı, bubi tuzağı gibi duran bu adaları istediği zaman Yunanistan ile Türkiye arasında bir sorun çıkarmak ve gizli hedeflerine ulaşmak için, kullandılar/ kullanmaktadırlar.

Adından da anlaşılacağı gibi Menteşe adaları, en çok Muğla ilini ilgilendiriyor.

Biz ise, içerde kısır konular ile uğraşıyoruz.

Eğer, Menteşe adaları yüzünden bir çatışma çıkar ise, bu işin en büyük zararı Muğla iline yansır.

Bu konular, düşünülüp, gerekli ve mümkün olan tedbirler bugünden itibaren alınmalıdır.

Bu tedbirlerin ilk adımı, Menteşe adalarının Türk toprağı oluşunun 500. yılı olan bu yıl, yeni kuşaklara doğrular anlatılmalı ve gereği gibi kutlanmalıdır ki, gençlerimiz bilinçlensinler.

 

{{r.adsoyad}} {{r.tarih | tarihsaat}}
{{r.yorum}}
Güvenlik kodu

PAYLAŞ

En çok arananlar

Powered by BilgiSoft