Ahmet Aras, Aydın Ayaydın’a ne teklif edecek?

GONCA KÖKSAL’IN SORGULAMASIZ VAATLERİ...

CHP Menteşe Belediye Başkanı Adayı Gonca Köksal 25 Mart Pazartesi günü seçime 5 gün kala yapacaklarını açıkladı. O gün Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde “4T Modeliyle Ekonomik Kalkınma”, “Medeni Şehir Menteşe”, “Çözüm ve İş Üreten Belediye” şeklinde 3 ana başlık altında toplanmış “100 Maddelik Proje ve Vizyonunu” anlattı. “Anlattı” mı, “Açıkladı” mı demeli onu da kestiremedim.

Dünkü yazımı “Keşke bunları Osman Gürün veya Bahattin Gümüş dönemlerine sığdırmış olsalardı...

Kalan 53 maddeyi yarın paylaşalım. Ne yapalım yenim dar değil, ama köşem dar...” diye noktalamıştım.

Önce “2- MEDENİ ŞEHİR MENTEŞE” ana başlığı altında yarım kalanları tamamlayalım:

EKOLOJİ; 48. Çevreye ve doğaya zarar verecek projelerin karşısında duracağız. 49. Kapalı ve açık alanlarında spor ve sanat faaliyetlerinin yürütüldüğü, eğlenceli ve geliştirici oyun alanlarının olduğu büyük bir şehir parkı kuracağız. Yürüyüş yolu, piknik alanı, kafeterya, kooperatif satış alanı, çocuk atölyeleri bulunan, sıfır atık sistemlerinin uygulandığı, kendi elektrik ve su ihtiyacını karşılayan büyük bir rekreasyon alanı düzenleyeceğiz. 50. Çocuk parklarımızda doğal, sağlıklı ve çocuk dostu oyuncaklar kullanacağız. 51. Suyun geri dönüşümü, yağmur hasadı gibi yöntemleri tanıtarak ve kullanılmasını teşvik ederek suyumuza sahip çıkacağız. 52. Çöplerin geri dönüşümünün sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayacağız. 53. Sıfır atık bilinciyle iklim krizine duyarlı, sürdürülebilir bir şehir için çalışacağız.

AFETLERE DİRENÇLİ KENT: 54. İnşaat Mühendisleri Odasıyla yapılacak bir protokol ile Menteşe’nin yapı envanterini çıkaracağız. Depreme dayanıklı bir Menteşe için riskli yapıların dönüşümü konusunda yol haritası sunacağız. 55. Jeoloji Mühendisleri Odası ile Menteşe’nin depremselliği ile ilgili bilimsel çalışmalar yürüteceğiz. TMMOB’a bağlı odaların teknik birikiminden faydalanacağız. 56. Afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasında ne yapacağını bilen bir şehir olacağız. Süreçlerle ilgili eylem planlarını her mecrada paylaşacağız ve eğitimler vereceğiz. Kaçınılmaz olan afetlerden korunmayı bileceğiz. 57. Mahalle afet gönüllüleriyle mahalle bazında çalışmalar yapacağız. Tüm mahallelerimizin afet anındaki eylem planlarını belirleyeceğiz. 58. Toplanma alanlarını, altyapı ve üstyapı anlamında işlevsel hale getireceğiz. 59. Afet sırasında ve sonrasında yapılacaklara ilişkin bilgilere ve şehirdeki toplanma alanlarına akıllı kent uygulaması üzerinden erişilebilecek. 60. Ücretsiz ilk yardım eğitimleri vereceğiz.

SOSYAL BELEDİYECİLİK & EŞİT YURTTAŞLIK: 61. Kırsaldaki çocuklarımız için içinde çeşitli oyuncakların ve oyunların olduğu mobil kreşimizi uygulamaya sokacağız. 62. Dar gelirli ailelerin yararlanacağı, çocukların bilime, sanata, kendilerini keşfetmeye yöneltilecekleri, doğayla iç içe olan bir kreş ve bakımevi açacağız. 63. Gezici tiyatro ve gezici sinema ile kültür sanat faaliyetlerini tüm Menteşe’ye yayacağız. 64. Öğrencilerin sağlıklı ve uygun fiyatlı beslenmelerini sağlayacak bir kent lokantası açacağız. 65. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için öğrencilerin sınava hazırlanabileceği, ücretsiz internet hizmeti sunan bir etüt merkezi açacağız. 66. Perşembe günleri Eski Muğla Yerleşkesi ve Perşembe Pazarı arasında elektrikli servis aracı hizmete sokacağız. 67. Mobil sağlık taraması aracımızla tüm Menteşe’de genel sağlık taraması yapacağız. 68. Yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine, evlerinde ihtiyaç duydukları basit nitelikli tamirat ve tadilatlar için personel desteği vereceğiz. 69. Sosyal etkinlikler ve eğitimlerle büyüklerimizin aktif yaşlanmasını sağlayacağız. 70. Kadınlar ve işsiz gençler için meslek kursları açacağız. 71. İhtiyaç olan istihdam alanlarına eleman yetiştireceğiz ve eğitimlerini tamamladıktan sonra iş hayatına katılmalarını sağlayacağız. 72. Kadın Sığınma Evi kuracağız. Burada ihtiyacı olan kadınlara yuva sıcaklığında bir alan temin edeceğiz. Kendilerini rahat ve konforlu hissedecekleri, sosyal, psikolojik ve hukuki destek alabilecekleri bu alanlarda ihtiyaç duyan kadınları ve çocukları misafir edeceğiz. 73. İmzalanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı uygulamaya devam ederek, kadın ve erkeğin her mecrada eşit temsili için çalışacağız. 74. Kent Konseyi, Kadın, Çocuk, Gençlik ve Engelli Meclislerini aktif hale getireceğiz. 75. Öğrencilerin barınma ihtiyacı için Büyükşehir Belediyemizle birlikte yurt ve konaklama desteği sunacağız. 76. Engellilerimizin bakımını veren yakınlarının ve ailelerinin yüklerini paylaşacağız. Büyükşehir Belediyemizle birlikte süreli olarak bakım desteği veren merkezimiz olacak. 77. Hayvan dostu bir şehir için can dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitelerini arttıracağız.

KÜLTÜR & SANAT & SPOR: 78. Gençlere ve çocuklara hitap eden, sokak yemeği, ikinci el pazarları, sokak sanatı ve müzisyenleri ile eğlenceyi, hareketi ve sosyalliği sokağa taşıyacağız. 79. Üniversite öğrencilerimiz için kent merkezinde ve kampüs çevresinde keyifle vakit geçirebilecekleri alanlar ve etkinlikler düzenleyeceğiz. 80. Halkımızın ve gençlerimizin hizmetine sunulacak kompleks bir spor merkezi inşa edeceğiz. 81. Çocuklara ve gençlere dans, spor, yemek, satranç, kodlama, meslek etkinlikleri gibi yeni deneyimler kazanacakları ve kendilerini keşfedecekleri alanlar yaratacağız. 82. Şehrimizde yaşayan sanatçılarımızın eserlerini belgeleyeceğiz. Onlarla tematik çalışmalar yaparak kentimizin sanat koleksiyonunu oluşturacağız. 83. Fotoğraf, resim, karikatür gibi sanat alanlarında festivaller ve etkinlikler düzenleyeceğiz. 84. Arasta’da sanat galerisi açacağız. 85. Kuracağımız belediye e-spor takımıyla, profesyonel liglerde yerimizi alacağız. 86. Menteşe’nin uluslararası alanda bilinen bir bienalinin olmasını ve şehrimizin bu bienalle tanınmasını sağlayacağız. 87. Fotomaraton, film günleri, müzik günleri, kitap günleri gibi hem şehre canlılık getiren hem de turist akışı sağlayan etkinlikler organize edeceğiz. 88. Kötekli’deki gençlik merkezini aktif hale getireceğiz, yeni bir gençlik merkezi için Büyükşehir Belediyemizle birlikte işbirliği yapacağız. 

xx xx xx

Ve son ana başlık...

3- ÇÖZÜM VE İŞ ÜRETEN BELEDİYE; Şeffaf, hızlı, etkin ve ortak akılla hareket eden, çözüm üreten, kaliteli iş üreten ve tam kapasiteyle çalışan bir Belediye olacağız.

89. Belediye yönetiminde profesyonel bir kalite yönetim sistemine geçeceğiz. Liyakat ve raporlama usulüne göre süreç performans değerlendirmesi yapacağız. 90. Belediyemizin mevcut personel kadrosuyla, liyakatle ve tam kapasiteyle çalışmasını sağlayacağız. 91. Belediyenin çalışma sistemlerini dijital hale getirerek daha şeffaf bir yönetim anlayışına geçeceğiz. 92. Yerel yönetimin siyaset üstü bir alan olduğu bilinciyle kent konseyimizi ve alt meclisleri olan engelli, kadın, genç, çocuk meclislerini aktif hale getireceğiz. Sivil toplum örgütleri ve meslek odalarıyla ortak akılla karar vereceğiz. Şehrini seven, şehri hakkında güzel fikirleri olan herkese kapımız açık olacak. 93. Yapı ruhsat süreçlerinde mevzuata uygun, etkin ve kolaylaştırıcı işlemlerin yapılabilmesi için dijital dönüşümü gerçekleştireceğiz. 94. Belediye olarak tasarrufa geçeceğiz, kaynakları verimli kullanacağız. 95. Halk oylaması yaparak Pisi, Dırlavan, Dirgeme gibi eski köy isimlerinin geri verilmesini sağlayacağız. 96. Belediyenin yapacağı projelerin tasarımları için yarışmalar düzenleyeceğiz ve halk oylamasına sunacağız. 97. İmar Kanunu 18. Madde uygulamalarını ivedilikle tamamlayacağız. 98. Belediye bütçesini güçlendirmek amacıyla ulusal ve uluslararası hibe ve fonlardan faydalanacağız. 99. Kent kimliğinin güçlenmesi ve ön plana çıkarılması için çalışma grubu kuracağız. 100. Kent dokusuna ve mimarisine uygun uygulamalar için Kent Estetik Komisyonu kuracağız...

xx xx xx

Son madde var ya bayıldım... İşte bunu, 100. maddeyi hiçbir adayda görmedim... Gonca Köksal’ın 100 maddesinde de görüldüğü gibi Gonca Köksal’ın da ortağı olduğu Osman Gürün ve Bahattin Gümüş dönemlerinin sorunu, eksiği, yapamadıkları çok... Ama yine de bana göre Menteşe’nin başat sorunu “estetik” ve “engeller” sorunudur. Tabii bana göre...

10 yıllık meclis üyeliğinde Gürün ve Gümüş’ü uyarmamış olsa da bu çok önemli eksiği görebildiği için Gonca Köksal’ı kutluyorum...

Bu 100 madde ile ilgili o kadar çok soru var ki sorulması gereken. Mesela 54. Maddede deprem konusunda “İnşaat Mühendisleri Odasıyla yapılacak bir protokolden” söz edilmiş. Oysa Bahattin Gümüş bu protokolü imzaladı... 76. Maddede engelliler ile ilgili “Büyükşehir Belediyemizle birlikte süreli olarak bakım desteği veren merkezimiz olacak.” denilmiş, şu anda bu hizmet “kısa mola” diye veriliyor... Dedim ya kafası karışık...

60. MaddedeÜcretsiz ilk yardım eğitimleri vereceğiz.” denilmiş. Allah aşkına böyle vaat olur mu? Dalga mı geçiliyoruz... Ama çok güldüm...

Zaten bende soru sormamıza imkan veren bir konsept olmadığı için bu tanıtıma gitmedim. Oysa gazeteciler soru sorabilseydi seçmen de aydınlanırdı... Acaba diyorum bu 100 maddelik vaatler “sorgulanmasın” diye seçime 5 gün kala açıklanmış olabilir mi? Neyse bu konuya sonra döner, tek tek sorarız...

xx xx xx

AHMET ARAS’IN KAFASI DA MI KARIŞTI?

Bodrum’dan bir dost aradı, “Ahmet Aras, Aydın Ayaydın’ın Başkan olması gerektiğini söylüyor” dedi. “Dalga mı geçiyorsun?” diye tepki gösterdim. Meslektaşım Çiçek Yaman Bozoğlu’nun Başkan Aras ile yaptığı röportajı gönderdi. İzlerken kulaklarıma inanamadım. “İki de bir Menteşe’ye Gonca Köksal’a piar yapmaya gele gide olacağı buydu” dedim kendi kendime... Röportajın bir yerinde bir türlü bitmeyen, uzayan çalışmaların halkı bezdirdiğini, çok şikayet geldiğini, kendilerini de yıprattığını söyleyen Başkan Aras, Büyükşehir ile kapalı kapılar arkasında kavga ettiklerini ifade ediyordu...

Bodrum’dan arayan o dost, “Sizin Gonca Köksal’ın Bahattin Gümüş’ü uyarmadığı gibi, Ahmet Başkan da Osman Gürün’ü uyarmamış” diye dalgasını geçiyordu. Fakat kaydın bir bölümü var ki en trajikomik kısmı orası.

Ahmet Aras burada Muğla’nın biriken sorunlarını çözmek için Muğla Lobisi kuracaklarını ve başına da AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın’ı getirmek için kendisine teklif götüreceklerini söylüyor. İyi de sevgili Başkan o zaman size “Sen niye aday oldun?” demezler mi?

Kaydın o bölümü cümlesi cümlesine aynen şöyleydi: “Güçlü Muğla Lobisi’ni kurmak istiyorum. Biliyorsunuz bölgemizin iktidar milletvekilleri var. Cumhurbaşkanımız da fahri Muğlalı. Doğru projelerle gidersek bizi reddetmez hayır demez. Aydın Ayaydın hocam var. O’nun lobicilik gücü ve mahareti var. İkna kabiliyeti çok yüksek. Muğla’yı, Bodrum’u çok sevdiğini biliyorum. Ona da teklif götüreceğim. Bu lobinin başına geçirmeyi planlıyorum.

Sevgili Ahmet Başkan, umarım espri yapmışsınızdır. Başka bir şey demiyorum...

------------------

GÜNÜN SÖZÜ; Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Özcan Özgür - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Hamle Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Hamle Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Hamle Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Hamle Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.