Ça­nak­ka­le Ge­çil­mez

Kadim bir mil­le­tiz.
Sa­vaş­ta bile hayat kur­tar­ma­yı,
Yar­dım­laş­ma­yı dün­ya­ya öğ­re­ten,
Asil mil­le­ti­mi­zin men­su­bu­yuz.
1’in­ci­Dün­ya Sa­va­şı,
Ve em­per­ya­list­ler,
Ana­do­lu’yu par­ça­la­mak,
Kendi büyük emel­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­bil­mek,
Ağır bir ku­şat­ma al­tı­na ala­bil­mek için
Akın akın is­ti­la as­ker­le­ri gel­mek­tey­di.
Avus­tu­ral­ya’da bu ül­ke­ler­den­di.
Avus­tur­ya do­nan­ma­sı­na ait bir deniz altı,
Kap­tan Herry Sto­ker yö­ne­ti­min­de,
İstan­bul’u bom­ba­la­mak için emir aldı.
Ve yola çık­tı­lar.
De­niz­ci­ler kendi ül­ke­le­rin­den uzak­ta bir yere sa­va­şa gi­di­yor­lar­dı,
Bekli de dö­ne­me­ye­cek­ler­dir.
Neden? Niçin gi­di­yor­lar­dı?
Meç­hu­le giden yol,
Ve meç­hu­le çıkan son.
Bir bu­ruk­luk kap­la­dı iç­le­ri­ni.
Belki tek­rar gö­re­me­ye­cek­ler­di aile­le­ri­ni.
Bu hü­zün­le iler­le­di­ler de­niz­de.
De­ni­zal­tı Ak­de­niz’den sü­zü­le­rek Ege su­la­rı­na girdi.
Kap­tan Sto­ker yö­ne­ti­min­de­ki deniz altı,
Ma­yın­la­rın ara­sın­dan iler­le­ye­rek,
Ça­nak­ka­le bo­ğa­zı­na girer,
Ve artık su yü­zü­ne çıkma vak­ti­dir.
Su yü­ze­yi­ne çık­tık­la­rın­da,
Dev­ri­ye gezen Sul­tan­hi­sar Tor­pi­do Ge­mi­si,
Avus­tur­ya de­ni­zal­tı­sı­nı görür gör­mez,
Ali Rıza Kap­tan,
Top­çu­la­rı­na ateş em­ri­ni verir.
Top­çu­lar de­ni­zal­tı­nı vu­ra­rak,
Tüm kont­ro­lü­nü kay­bet­ti­rir­ler.
Deniz altı bat­mak­ta­dır,
Mü­ret­te­bat­tı can­la­rı­nı kur­ta­ra­bil­mek için,
Ça­re­siz­lik için­de tek tek de­ni­ze at­lar­lar.
Kap­tan Ali Rıza Bey bu es­na­da,
Mü­ret­te­ba­tı­nı top­lar ve bir ko­nuş­ma yapar.
Sı­ra­da ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si ge­re­ken,
Bir in­san­lık gö­re­vi ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek,
Su­da­ki de­niz­ci­le­rin kur­ta­rıl­ma­sı­nı em­re­der.
Türk su­bay­la­rı;
Fi­li­ka­lar­la tüm düş­man as­ker­le­ri kur­ta­rı­lır.
Sul­tan­hi­sar ge­mi­si­ne çı­kar­tı­lan,
Avus­tur­ya do­nan­ma­sı per­so­ne­li­ne,
Üşü­me­me­le­ri için bat­ta­ni­ye ve sıcak içe­cek­ler ikram edi­lir.
Tüm bun­lar ya­şa­nır­ken,
De­ni­zal­tı­sı­nı terk et­me­yen Kap­tan Sto­ker,
Ge­mi­si­nin gü­ver­te­sin­de,
Bat­mak­ta olan deniz al­tı­sı­nın gü­ver­te­sin­de­ki,
Ül­ke­si­nin bay­ra­ğı­nı se­lam­la­ya­rak,
Son gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir.
Avus­tur­ya­lı kap­ta­nın bu onur­lu dav­ra­nı­şı­nı gören,
Sul­tan­hi­sar’ın mü­ret­te­ba­tı da,
Kap­tan Henry Sto­ker’e eşlik ede­rek,
Suya gö­mül­mek­te olan bay­ra­ğa selam du­rur­lar.
Bu onur­lu dav­ra­nış Ali Rıza Kap­ta­nı da et­ki­ler.
Ve kap­tan Sto­ker bat­mak­ta olan deniz al­tı­sı­na,
Ya­na­şan bir fi­li­ka­dan Kap­tan Ali Bey’in ken­di­si­ne el uzat­tı­ğı­nı görür.
Kap­tan Ali Bey Kap­tan Henry Sto­ker’u kur­ta­rır.
Biz böy­le­si kadim bir mil­le­tiz.
Sa­vaş­ta bile cen­til­men­lik gös­ter­mek­te­yiz.
Milli de­ğer­le­ri­miz çok yük­sek,
Top­ra­ğı­mı­za aşı­ğız.
Top­ra­ğı­mız için ca­nı­mı­zı ve­ri­riz.
Düş­ma­nı­mı­za da sa­vaş­ta aziz­ce dav­ra­nan mil­le­tiz.
Ne mutlu bu top­rak­lar­da doğ­mak.
Ne mutlu bu Ana­do­lu kül­tü­rü ile yoğ­rul­mak.
Ne mutlu ki Mus­ta­fa Kemal’in kur­du­ğu va­tan­da ya­şa­mak.
Ne mutlu ki Mus­ta­fa Kemal’in ev­lat­la­rı olmak.
Ça­nak­ka­le ge­çil­mez.
Gel­me­yin ey em­per­ya­list­ler,
Ça­nak­ka­le ge­çil­mez,
Bek­ler nice yi­ğit­ler,
Bek­ler nice ev­lat­lar
Ça­nak­ka­le ge­çil­mez.
On sekiz mart za­fe­ri­ni,
Her­kes bilir şa­nı­nı,
Mus­ta­fa Kemal’in ev­lat­la­rı,
Ölür de ver­mez va­ta­nı­nı,
Ölür de ver­mez top­ra­ğı­nı,
Ne mutlu ki,
Ça­nak­ka­le ge­çil­mez. (Şi­ir-Gül­ten)
Ça­nak­ka­le Sa­va­şı­nın 109 yılı kutlu olsun.
Mus­ta­fa Kemal ve ar­ka­daş­la­rı­na,
Son­suz özlem ve min­net­le.

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Gülten Şimşek - Mesaj Gönder --- Okunma

# Mart, ege

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Hamle Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Hamle Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Hamle Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Hamle Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.