Türk Tö­re­sin­de Kadın

Bir ka­dı­nın göz­ya­şı­nı dök­mek zor­dur,
ÇÜNKÜ kadın güç­lü­dür,
ÇÜNKÜ kadın an­ne­dir,
ÇÜNKÜ kadın şef­kat­tir,
ÇÜNKÜ kadın ta­rih­tir.
Kadın ya­ra­tım­dır yok­tan var eden­dir.
Ama eğer ki bir ka­dı­na göz­ya­şı dök­tür­düy­se­niz,
O kadın sizi asla unut­ma­ya­cak­tır.
Bir ka­dı­nı in­cit­mek­le,
Ulu bir dağa yara açmış olur­su­nuz.
Belki de bu dağın üs­tün­de­ki tüm ağaç­la­rı­nı kes­miş kadar,
Bir hüzne boğ­du­nuz.
Zor­dur bu top­lum­da olmak.
Zor­dur bu top­lum­da var­lık gös­ter­mek.
Zor­dur bu top­lum­da bir kadın olmak.
İster­ler ki sizi, ol­ma­yan ka­lıp­la­rın içine sok­mak,
Acıy­la umut­suz­luk­la ya­şat­mak,
Acıyı katık et­me­niz is­te­nir.
Lakin acıy­la ya­şa­mak zor­dur as­lın­da,
Ona rağ­men güçlü kal­mak,
Kadın olmak,
Hiçte kolay de­ğil­dir.
Kadın ola­rak,
Bize bi­çil­miş ha­ya­tı ya­şa­mak­tan,
Başka ça­re­miz yok­muş gibi dav­ra­nan­la­ra inat,
Kendi ka­de­ri­mi­zin efen­di­si ol­mak­tır.
Me­se­la ben kendi ka­de­ri­min efen­di­si ol­ma­yı se­çi­yo­rum.
Bize ha­ya­tı zor­laş­tı­ran­la­rın kar­şı­sın­da,
İna­dı­na se­bat­la,
Dim­dik du­ra­rak,
Var­lı­ğı­mı­zın yü­ce­li­ği­ni on­la­ra gös­te­re­rek,
On­la­rı yıl­dır­ma­lı­yız.
Kadın ol­ma­yı acı ile
Kadın ol­ma­yı sı­kın­tı ile
Öz­deş­leş­ti­re­rek var­lık gös­ter­me­ye ça­lış­ma­ya­ca­ğız.
Bun­la­rı ret edi­yo­rum.
Kadın ol­ma­nın şe­re­fi­ni,
Kadın ol­ma­nın yük­sek onu­ru­nu,
Kadın ol­ma­nın er­dem­li­li­ği­ni,
Kadın ol­ma­nın ba­şa­rı­sı­nı kabul edi­yo­rum.
Lakin so­run­lar­da var.
Ül­ke­miz­de bir­çok kadın,
Gerek fi­zik­sel,
Ge­rek­se psi­ko­lo­jik şid­de­te maruz ka­lı­yor.
Top­lu­mu­muz­da kadın al­gı­sı
‘Eli­nin ha­mu­ru ile erkek işine ka­rış­ma,
‘Kadın ne anlar bu işten’ gibi al­gı­lar­la dolu.
Yı­kı­yo­ruz tüm bu al­gı­la­rı.
Kadın ba­şa­rı­sı­nı gök­yü­zü­ne ya­zı­yo­ruz.
Kadın ba­şa­rı­sı güm­bür güm­bür ge­li­yor.
Kök­le­ri­mi­ze bak­tı­ğı­mız­da da ka­dı­na ba­kış­ta yoz­laş­tı­ğı­mı­zı gö­rü­yo­ruz.
Emevi kül­tü­rü ile kadın çok geri plan­la­ra atıl­dı.
Kadın üze­ri­ne tok­sik olan bu kül­tü­rü top­lum­sal ya­şam­dan sil­me­li­yiz.
Ve ben kök­le­ri­mi­zi an­lat­ma­yı çok se­vi­yo­rum.
Her zaman bir bağ kurup,
Geç­mi­şi­mi­zi ha­fı­za­la­rı­mız­da ye­şert­me­yi se­vi­yo­rum.
Türk ka­ğan­lık­la­rın­da ka­dı­nın ye­ri­ni ve öne­mi­ni an­lat­ma­lı­yız.
Tarih bo­yun­ca ka­dın­la­ra en çok değer veren,
Ve söz sa­hi­bi yapan Türk­ler ol­muş­tur.
Cen­giz Han’ın eşi için söy­le­di­ği,
Ben sizin Han’ını­zım.
Bu da benim Han’ım sö­züy­le di­li­mi­ze yer­le­şen,
‘Hanım’ ke­li­me­si bile Türk Tö­re­sin­de ka­dı­nın öne­mi­ni an­la­tır.
Han yani Hakan diyor ki,
Siz bana sı­ğı­nır­sı­nız ve ben sizi Han’ınız ola­rak ko­ru­rum,
Ben de ko­run­ma gü­ven­li liman is­te­rim,
Ve ka­dı­nı­ma sı­ğı­nı­rım diyor.
Kadın üs­tü­ne na­sıl­da ulu bir kül­tür. Eski Türk­ler­de,
Arap gez­gi­ni İbn-i Ba­tu­ta şöyle der.
Bu­ra­da tuhaf bir durum gör­düm ki,
O da Türk­le­rin ka­dın­la­rı­na gös­ter­dik­le­ri say­gı­dır.
Ka­dı­nın iti­ba­rı ve de­re­ce­si,
Er­kek­le­rin­den daha yük­sek­ti de­miş­tir.
Türk tö­re­sin­de kadın hep ulu bir çı­nar­dır.
Baş tacı edil­miş­tir.
Gök­türk Ka­ğan­lı­ğı dö­ne­min­de de,
Ka­dın­lar hem top­lum­sal,
Hem de si­ya­si açı­dan önem­li rol­ler üst­le­ne­bi­lir­di.
Ka­ğa­nın eşi (Katun), hatta bazen tah­tın va­ri­si olan bir kadın(il Kağan) ola­bi­lir.
Gök­türk­ler­de kadın her zaman top­lum için­de et­ki­li olmuş ve si­ya­si güce sahip ol­muş­tur.
Unut­ma­ma­lı­yız ki Türk Kül­tü­rün­de ve ör­fün­de,
Kadın her zaman say­gıy­la el üs­tün­de tu­tul­muş­tur.
Biz tö­re­mi­zi Arap­laş­tır­ma­ya­ca­ğız.
Tö­re­mi­zi Ka­ğan­lık­lar­dan gelen kadim kül­tür­le ya­şa­ta­ca­ğız.
Ka­dın­la­rı­mız baş ta­cı­mız­dır.
Ya­şa­sın Mus­ta­fa Kemal’in ışığı.
Ya­şa­sın Kağan ata­la­rı­mı­zın kül­tü­rü,
Ya­şa­sın ka­dın­la­rı­mız.
Bu ve­si­le ile 8 Mart Ka­dın­lar Gü­nü­müz kutlu olsun…

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Gülten Şimşek - Mesaj Gönder --- Okunma

# Mart, tarih, VAR

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Hamle Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Hamle Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Hamle Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Hamle Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.