Ahmet Aras’tan Su Müjdesi, Deştin’den Bakanlığa dava...

YEREL YÖNETİMLER GEREĞİNİ YAPMAYINCA DAVA AÇMAK ZORUNDA KALDILAR

2. ÇED Olumlu Raporu da iptal edilen ve buna bağlı olarak CHP’li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından kimselere sorulmadan, danışılmadan, kamuoyunda tartışılmadan verilmiş olan “yapı ruhsatı” ortadan kalkan Çimento Fabrikası için yatırımcıların 3. ÇED Olumlu Raporu ile yeni bir yapı ruhsatı için Menteşe Belediyesi’nin kapısını çalmaması için Deştinliler ve yaşam savunucuları yeni bir hukuk mücadelesi başlattı.

Bu çerçevede daha önce Menteşe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’ne uygulama imar planı ve nazım imar planları iptali için dava açmak zorunda kalan Deştinliler, bu seferde Çimento Fabrikasının kurulmak istendiği Deştin ve Bayır Mahalleleri arasındaki Tekağaçsırtı mevkiinin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planı’ndan ‘Sanayi Alanı’ kullanım kararının iptal edilmesi talebiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na dava açtı.

“Dava açmak zorunda kaldılar” diyorum, çünkü 1/1000’lik ve 1/5000’lik planlar yapımcısı yerel yönetimler tarafında meclis kararı ile yenilenebilirdi...

xx xx xx

Deştin Çayı Özgür Akacak, Muğla Cennet Kalacaktır!” diyen Deştin Çevre Platformu, MUÇEP Menteşe Meclisi ve Bayır Çevre Komitesi üyeleri kendilerini destekleyenlerle birlikte önceki gün Muğla İdare Mahkemesi önünde bir araya geldiler. Destekleyenler arasında her zamanki gibi çevre duyarlılığı sahibi CHP’liler, İYİ Partililer, TİP’liler ve öteki sosyalist partililerin taraftarları bulunurken, İYİ Parti Menteşe Belediye Başkanı adayı Hüseyin Nizamoğlu’nun da destekçiler arasında yer alması dikkati çekti.

Elbette kendi ifadesiyle Büyükşehir’de de Menteşe’de de “imarın kendisine teslim edildiğiMenteşe Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Gonca Köksal, şimdi CHP Menteşe Belediye Başkanı adayı sıfatıyla Muğla İdare Mahkemesi önüne gelip, “Arkadaşlar ben de sizinle beraberim. Bahattin başkanın yanlışını sürdürmeyeceğiz. Bu meclisten imar planı değişikliği ile ilgili karar çıkaramadık, ama seçimden sonra benim meclisimde bu kararı alacağız.” diyebilirdi. Ama...

Mahkeme önünde O’nun yokluğu da dikkati çekti... Üstelik, “Gonca hanım seçilmesi halinde 3. ÇED Olumlu Raporu’nun önüne gelmesini mi bekliyor?” sorusuna neden oldu...

xx xx xx

Geçmişi bir özetleyelim;

Deştin ve Bayır Mahalleleri arasında Tekağaç mevkiinde 2021’de yapımına başlanan çimento fabrikasına karşı bölge halkı ve çevreciler, ÇED Olumlu raporu ile yapı ruhsatının iptali için Muğla 2. İdare Mahkemesi’ne başvurarak dava açtı. Mahkeme de “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu (ÇED) Kararında hukuka uyarlık bulunmadığı” sonuç ve kanaatine vararak, dava konusu işlemin iptaline oy birliğiyle karar verdi. Mahkemenin kararının ardından da Menteşe Belediyesi inşaatı mühürledi ve yapı ruhsatını iptal etti. Yatırımcı şirket ise kararı temyize taşıdı.

Danıştay 4. Dairesi de geçtiğimiz Ocak ayında yerel mahkemenin “ÇED Olumlu kararı”nın iptali kararını onadı. Kararda “Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir” denildi.

Şimdi de;

Danıştay kararının ardından Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Menteşe Meclisi, Deştin Çevre Platformu, Bayır Çevre Komitesi ve bölge sakinleri önceki gün Muğla 2. İdare Mahkemesi’ne başvurarak, fabrika alanının 1/100.000 ölçekli çevre düzeni imar planından ‘Sanayi Alanı’ kullanım kararının iptal edilmesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na dava açtı...

xx xx xx

Bu arada mahkeme önünde bir basın açıklaması yapıldı. Ortak basın açıklamasını okuyan Deştin Çevre Platformu Sözcüsü Haluk Özsoy, “Bahsi geçen alan, üç tarafı kapalı bal ormanı özelliği de olan, verimli orman alanı içindedir. ‘Sanayi Alanı’ olarak uygun değildir. Bahsi geçen alanın hemen yanında tarımsal sulama amaçlı kullanılan Bayır Barajı ve Kazan Göleti, Deştin Çayı vardır. Su kaynaklarına yakınlığı ve vereceği zararlar açısından uygun değildir” diyerek dava başvurusu ile ilgili gerekçelerini özetle şöyle anlattı:

Bugün Muğla, Aydın ve Denizli planlama bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’ndan Tekağaçsırtı Mevkiinde çimento fabrikası kurulmak istenen yerin ‘Sanayi Alanı’ olarak işaretlenmesinin kaldırılması için yapmış olduğumuz başvurunun yerine getirilmemesi üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı dava açıyoruz.

Böyle bir alanın ‘Sanayi Alanı’ olarak gösterilmesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının hazırlanmasında dikkat edilen Plan, İlke ve Esaslarına aykırıdır. Bu planlar ‘Üst Ölçekli’ planlardır. ‘Alt Ölçekli’ planlar ‘Üst Ölçekli’ planlara uygun olarak hazırlanır. Fakat Tekağaçsırtı mevkiinde çimento fabrikası kurulmak istenen arazinin ‘Sanayi Alanı’ olarak işaretlenmesi bu şekilde olmamıştır. 2007 yılında Alt Ölçekli planlar hazırlanıp onaylattırılmış ve daha sonra 2011 yılında 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında uyulması gereken Plan, İlke ve Esasları gözetilmeden ‘Sanayi Alanı’ olarak işaretlenmiştir. Entegre Çimento Fabrikası amaçlı alt ölçekli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarının dayanağı olan ve plan hükümlerinde de şart olarak getirilen 1. ÇED raporu da daha sonra oluşturulmuş 2. ÇED raporu da idare mahkemelerince iptal edilmiştir.

Plan ve Plan Hükümleri bir bütündür. Plan hükümlerinin bir şartı olan ÇED raporları iptal edildiği için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre mevcut İmar Planlarının hukuki dayanağı kalmamıştır ve geçersizdir. 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planları da iptal edildiği için yoktur. ÇED raporları var sayılarak 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ‘Sanayi Alanı’ olarak işaretlenmiş olan bu alanın hem ÇED raporları iptal edildiği için hem de 1/25.000 ölçekli planların olmaması nedeniyle hukuki bir dayanağı kalmamıştır.”

xx xx xx

BODRUM’DA ALİ MAHİR BAŞARIR İLE SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIŞI

Galiba CHP’de “Seçim Koordinasyon Merkezi” açılışları Bodrum’da CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci’nin Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı ile tamamlandı. Emin değilim sadece Datça kalmış olabilir.

Hafta sonunda Bodrum Başkan adayı Tamer Mandalinci’nin Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile PM üyesi Alkım Denizaslanı, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla Milletvekilleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Milas adayı Fevzi Topuz, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katılmış.

Ali Mahir Başarır Bodrum’daki açılışa katılırken, Ortaca, Dalaman açılışlarına ve Fethiye ile öteki ilçelerde de başka etkinliklere katılmış.

Ali Mahir Başarır bu etkinliklerden ne kadar memnun kaldı bilmiyoruz, ama Bodrum’daki açılışı “kalabalık” bulmayanlar var. Gözleri Mehmet Kocadon’u arayanlar olmuş...

Benim gözlerimde paylaşılan fotoğraflarda Bahattin Gümüş’ü aradı. Oraya kadar Ahmet Aras’ın gittiği her yerde, Marmaris’te filan fotoğraf karelerine giren Bahattin Gümüş Bodrum’da girmemiş. Bir CHP’li bunu “Nasıl olsa alacağını aldı, Büyükşehir’de odası olacak.” yorumunda bulundu. Çok güldüm...

xx xx xx

Bodrum’daki açılışta Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, “Yaptığımız çok hızlı bir proje ile Turgutreis bölgesinde yüz bin kişiye yetecek bir, denizden, temiz ve kullanma suyu arıtma tesisi kuruyoruz” diyerek, su sorununa kalıcı çözümler için hazırlanan projelerin ilk 100 günde başlayacağının müjdesini vermiş.

Bunu şimdiye kadar MUSKİ de yapabilirdi... Ki yine MUSKİ yapacak... AK Parti adayı AK Parti Büyülşehir Adayı Aydın Ayaydın seçimi kazanması halinde MUSKİ Genel Müdürü’nü görevden alacağını söylüyor ya, bence seçilmesi halinde Ahmet Aras’ta almalı...

Ahmet Aras'tan su müjdesini şöyle vermiş:

Göreve geldikten bir gün sonra hemen çalışmaya başlayacağım ve yaz içerisinde o tesisi Turgutreis’e kazandıracağım. Orada yapacağımız yüz bin kişilik denizden arıtma tesisiyle beraber Bodrum’un diğer bölgelerinde de su sıkıntısı zaten büyük ölçüde kısmen çözülmüş olacak. Bundan sonrada, yine Ekinambarı suyu vardır, nispeten tuzu düşük bir kaynak var orada. O kaynağın başına da yine tuzdan arındırma tesisi kuracağım, ve oradaki suyu Bodrum’un depolarına ulaştıracağım. Susuzluk kaderimiz olmamalı, değişik yöntemleri var bunları kullanacağız. Su konusu geçen sene gerçekten hepimizi çok sıktı. Artık yeter.

xx xx xx

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci’yi “Yalnız Bodrum’a belediye başkan adayı kazandırmakla kalmadık Türkiye’ye, uzun yıllar hizmet edecek bir siyasetçiyi de kazandırdık” diyerek tanıtmış. Başarır, konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı dakikalarda Muğla merkezde olduğunu ifade ederek başladığı konuşmasında, “Muğla’nın turizm ve tarımda Antalya’nın gerisinde kaldığını söylemiş. Bu ülkeyi 22 yıldır kim yönetiyor, sen yönetiyorsun sen” ifadesinde bulunmuş...

Sahneye eşi Sezil Mandalinci ile çıkan Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci de “Allah nasip ederse Bodrum Belediyesi’nde ben, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde Ahmet Ağabeyim, Ahmet Başkanım, başkan olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi’nin büyüklüğünü, Bodrum’da sonuna kadar iliklerinize kadar sizlere hissettireceğiz.

Şimdi “Demek ki şimdiye kadar Büyükşehir Bodrum’da hissedilmemiş” de demek mümkün, ama neyse... Benim anlayamadığım Ahmet Aras ile seçmen karşısına çıkan genç adaylar proje açıklamıyor. Menteşe Adayı Gonca Köksal gibi Bodrum adayı Mandalinci de proje açıklamamış...

------------------

GÜNÜN SÖZÜ; Bir şeyi, hak edenden esirgemek kadar, hak etmeyene vermek de haksızlık. --Nazan Bekiroğlu

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Özcan Özgür - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Hamle Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Hamle Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Hamle Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Hamle Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.