Gültekin Akça

Gültekin Akça

Görüş

Karşındaki Kişiyi de Dinleyebilmek!

Eklenme : 16.04.2021 00:00:00
Görüntülenme: 670

 İnsan, Allah'ın yarattığı en şerefli yaratık ve onun yeryüzündeki halifesidir. Bu sebeple de başkalarından saygı duymaya ve duyulmaya hakkı bulunmaktadır. Herkes karşısındaki kişiye, onun durumu ve dünya görüşü ne olursa olsun saygı duymak zorundadır.

Her insanın aynı karakterde olmasını beklemek insanın yaradılışına terstir. Zira, her insanın ve toplumun farklı özellikleri vardır. Ancak, insanların ve toplumların bu farklılıklarına rağmen ortak noktaları ya da belli ortak paydalarda buluşmak gibi zorunluluğu da vardır. Aksi, takdirde toplumda birlikte yaşamaktan söz etmek mümkün olmaz.

İnsanların yaşam koşulları ve özellikle de meslekleri onları belli davranış biçimlerine yönlendirir. Bazı meslek grubu mensupları daha sorgulayıcı olup olaylara ve kişilere daha şüpheci yaklaşırken bazı meslek grubu mensupları ise daha soğukkanlı ve mesafeli davranırlar.

Ancak, olaylara ve kişilere ön yargılı bakmak ise toplumsal bir sorunumuz olarak gözükmektedir. Hele karşınızdaki kişiye ve olaya yönelik önceye dayalı belli bir önyargımız varsa ise; onun ne söylediğinin bizim için her hangi bir önemi bulunmamakta ve tartışmasız hatalı ve suçlu olarak kabul edilmektedir.

Bunun yanında toplum olarak en büyük sorunlarımızdan birisi de az okumak ve az araştırmaktır. Bu sebeple de olaylara ilişkin bilgimiz daha ziyade sosyal çevre kaynaklı olmaktadır. Bugün ise bu daha çok sosyal medya kaynaklı olmaktadır.

Sosyal medya günümüz dünyasının bir gerçeği olmakla birlikte araştırılmadan doğruluğu teyit edilmeden bir çok şeyin de paylaşıldığı bir alan olduğu gibi isteyenin istediği olaya ve kişiye ilişkin algı da oluşturabildiği bir platformdur. Özellikle toplumun hassas olduğu olaylar için çok çabuk algılar oluşturulup toplum yanlış yönlendirilmektedir.

Oysa, zamanla duygunun yerini aklı selim'in alması ile olayın gerçeğinin ilk başta söylenenden/paylaşılanlardan çok daha farklı olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak, olaya ilişkin ilk toplumsal algı uzun yıllar toplum hafızasından çıkmamakta ve bu durum da kişi için ciddi bir mağduriyet oluşturmaktadır.

Avukatlık mesleği, insanları dinlemek, onların hukuki sorunlarına çözüm bulmak ve hakkın, haklının ortaya çıkartılmasında adalete yardımcı olmak adına önemli bir meslektir. Ancak, bunun yanında olaylara ve kişilere ilişkin önyargılardan uzaklaşmak adına kişiye önemli bir deneyim de kazandırmaktadır.

Meslek hayatımda bugüne kadar yargıya taşınmış ve toplumda ciddi şekilde tartışılmış birçok davada avukatlık yaptım. Her kişinin kendisini savunmak ve savundurmak hakkı yasalar ve anayasamızca teminat altına alınmış olmasına rağmen bazen, bu davalarda vekillik yapmam sebebi ile siyasetteki görevlerim sebebi ile eleştirildiğim de oldu.

Ancak, bu davalarda toplumun bildikleri/bildiğini zannettikleri ile dosyaya yansıyanların ne kadar farklı olduğuna, kısacası gerçeklerin oluşturulan toplumsal algıdan ne kadar farklı olduğuna çok kez şahit oldum.

Bu sebeple de, bir olay ile ilgili olarak muhatabı dinlemek hem insani hem de yasal bir zorunluluk ve sorumluluktur.

"Söz söylemek için önce duymak, dinlemek gerek,

Sen de söze dinlemek yolundan gir"

Mevlana

 

{{r.adsoyad}} {{r.tarih | tarihsaat}}
{{r.yorum}}
Güvenlik kodu

PAYLAŞ

En çok arananlar

Powered by BilgiSoft