MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN - Hamle GazetesiHamle Gazetesi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Bu haber 05 Nisan 2016 - 23:24 'de eklendi ve 56 views kez görüntülendi.

1.Aşağıda nitelikleri, muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen Muğla Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altındaki 65 adet taşınır/taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ilan sırasıyla “Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binası Meclis Salonu” nda 28/04/2016 tarihinde saat 14:00 ‘de İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda kiraya verilecektir.

SNİLÇEMAHALLECADDE/SOKAK /MEVKİİADAPARSELNİTELİĞİALAN (m²)BAĞ. BÖL. NO.MUHAMMEN BEDEL(₺)GEÇİCİ TEM. (₺)
1MenteşeAlgıKöyaltı290Tarla5.197,00400,0012,00
2MenteşeBayırKöyiçi6040İşyeri30,7533.000,0090,00
3MenteşeBayırKöyiçi6040İşyeri30,7543.000,0090,00
4MenteşeBayırBayırovası4898İşyeri143,7712.900,0087,00
5MenteşeBayırBayırovası4898İşyeri174,9323.900,00117,00
6MenteşeÇaybüküKıryaka247Tarla57.550,002.540,0076,20
7MenteşeÇaybüküKöyiçi594Kargir Köy Odası ve Tarla1.265,001.100,0033,00
8MenteşeKıranKöyiçi3609İşyeri70,00550,0016,50
9MenteşeYerkesikTiklice293Tarla3.540,00400,0012,00
10MenteşeYeniceBahçebağ2093Tarla2.400,00250,007,50
11MenteşeYeniceBahçebağ2095Tarla1.500,00150,004,50
12MenteşeYeşilyurtAslanlı4680Arsa5.301,52800,0024,00
13DatçaİskeleOtobüs Terminali2899Tuvalet23,683-F1.100,0033,00
14DatçaKızlanBüydüz4373Tarla7.403,66750,0022,50
15DatçaKaraköyAşağı Bademlik1300Zeytinlik17.446,303.000,0090,00
16BodrumTurgutreisOtobüs Terminali350Otobüs Yazıhanesi8,88612.000,00360,00
17FethiyeGöcekİskele2573İşyeri133,2813-14-1520.000,00600,00
18FethiyeGöcekİskele4191İşyeri16,00327.000,00810,00
19FethiyeGöcekİskele4172İşyeri32,0054.900,00147,00
20FethiyeGöcekİskele4161Tuvalet84,005-66.000,00180,00
21FethiyeEldirekKöyiçi550İşyeri67,505.750,00172,00
22KöyceğizUlu CamiOtobüs Terminali213125Tuvalet43,608800,0024,00
23MarmarisBozburunMüskebi1231İşyeri37,303.500,00105,00
24MarmarisÇamlı186İşyeri25,382.000,0060,00
25MilasKafacaKöyaltı199Tarla10.900,001.100,0033,00
26MilasBurgazOtobüs Terminali386Otobüs Yazıhanesi12,2486.900,00207,00
27MilasBurgazOtobüs Terminali386Bekleme Salonu15,60129.900,00297,00
28MilasBurgazOtobüs Terminali386Minibüs Yazıhanesi11,40156.400,00192,00
29MilasPinarKöyiçi477İşyeri45,001.400,0042,00
30MilasKafacaBağarası1350Zeytinlik ve Mera9.930,001.000,0030,00
31MilasİçmeSuderesi1202Zeytinlik36.318,853.500,00105,00
32OrtacaMerkezOtobüs Terminali3217-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18Yazıhane23,64108.000,00240,00
33OrtacaMerkezOtobüs Terminaliİşyeri23,73215.000,00150,00
34OrtacaMerkezOtobüs Terminaliİşyeri55,0099.000,00270,00
35OrtacaMerkezOtobüs Terminaliİşyeri45,899216.000,00480,00
36OrtacaMerkezOtobüs Terminaliİşyeri7,3642.200,0066,00
37OrtacaÇaylıPazarburnu64430Kantar Yeri ve Büro70,0015.000,00450,00
38SeydikemerKaradereBükceğiz478Zeytinli Tarla23.750,002.200,0066,00
39SeydikemerKaraköyKöyiçi1224İşyeri74,2912.100,0063,00
40SeydikemerKaraköyKöyiçi1224Ardiye79,2642.100,0063,00
41SeydikemerKaraköyKöyiçi1224Ardiye158,826-84.200,00126,00
42SeydikemerKaraköyKöyiçi1224Ardiye90,31122.100,0063,00
43SeydikemerÇaltıözüDeliktaş118Tarla11.700,001.000,0030,00
44SeydikemerYayla CeylanSütlü Pınar1314Tarla22.000,001.500,0045,00
45SeydikemerÇobanlarGölbaşı149Tarla15.050,001.300,0039,00
46SeydikemerYayla AtlıdereKatmerkaya10648Tarla95.700,008.900,00267,00
47SeydikemerKorubüküKöyiçi1659İşyeri13,20500,0015,00
48SeydikemerKumluovaToptancı Hali481İşyeri147,007.900,00237,00
49SeydikemerİzzettinUzunduvar1032Tarla22.520,001.200,0036,00
50SeydikemerKadıköy1932Kantar(Demirbaş)500,0015,00
51SeydikemerKaradereYoluç1664Kantar Yeri ve Büro70,008.000,00240,00
52SeydikemerEşen1921Kantar Yeri ve Büro69,00800,0024,00
53SeydikemerÖrenKöyaltı19573Tarla11.589,331.700,0051,00
54SeydikemerÖrenKızılseki195140Tarla19.064,852.800,0084,00
55UlaGölcükDereboyu750Tarla18.000,002.000,0060,00
56UlaKarabörtlenKumyeri92Tarla29.860,002.000,0060,00
57UlaPortakallıkİmamkuyusu2354İşyeri28,66183/A3.200,0096,00
58UlaPortakallıkİmamkuyusu2354İşyeri55,28183/C2.000,0060,00
59UlaPortakallıkİmamkuyusu2354İşyeri6,44183/D600,0018,00
60UlaAkyakaKöyiçi3819İşyeri49,00216.000,00180,00
61UlaAkyakaKöyiçi3819İşyeri16,20222.000,0060,00
62UlaAkyakaKöyiçi3819İşyeri43,00236.000,00180,00
63UlaAkçapınarÇanakçı18931.Katı Dükkan ve Kahvehane 2.Katı Ev Olan İki Katlı Betonarme Bina ve Arsası484,781. Kat Konut5.400,00162,00
64YatağanBozarmutGücük668Tarla16.100,00850,0025,50
65YatağanŞerefOlukbelen140Tarla2.184,00500,0015,00
  1. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Muğla Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından bedelsiz alınabilir.
  2. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
  3. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
  4. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A)    GERÇEK KİŞİLERDEN:

1.   İkametgâh Belgesi,

2.   Nüfus Kayıt Örneği,

3.   Geçici teminat mektubu veya makbuzu

4.   Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5.   Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6.   İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’

7.   Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,

8.   İhale tarihinden önce, en az son 1 yıldan bu yana Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı olduğu Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge;

B)    TÜZEL KİŞİLERDEN:

1.   İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2.   İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

3.   Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

4.   Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5.   Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6.   İdare ve İstekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’

7.   Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,

C)    Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
  1. Kira Bedelinin Ödenmesi; tarımsal amaçlı taşınmazların kira bedeli peşin ve defaten, diğerlerinin kira bedeli her ayın 15. günü 12 eşit taksitle ve defaten ödenecektir.
  2. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 26/04/2016 Salı günü saat 17:00’ye kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Kanununun 37. Maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
  3. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
  4. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


Hit Counter provided by criminal attorney Orange County
izmir escortantalya escortizmir escortporno indirizmir escortporno izle indirporno izle