Vali Çiçek: “Bod­rum nor­ma­le döndü” - Hamle GazetesiHamle Gazetesi

Vali Çiçek: “Bod­rum nor­ma­le döndü”

Bu haber 27 Eylül 2015 - 22:37 'de eklendi ve 34 views kez görüntülendi.

valibodrumBod­rum’da ya­şa­nan sel fe­la­ke­ti­nin ar­dın­dan ha­ya­tın tek­rar nor­ma­le dön­dü­ğü­nü be­lir­ten Vali Amir Çiçek, can kay­bı­nın ol­ma­ma­sı­nın se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
Muğla Va­li­si Amir Çiçek, Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­si Bod­rum il­çe­sin­de ya­şa­nan sel fe­la­ke­ti­nin ar­dın­dan ha­ya­tın nor­ma­le dön­dü­ğü­nü açık­la­dı. Et­ki­li olan yağış son­ra­sı böl­ge­de hasar tes­pit ça­lış­ma­la­rı­nın hala devam et­ti­ği­ni be­lir­ten Vali Çiçek, 224 iş­ye­ri, 90 konut ve 130 ara­cın hasar gör­dü­ğü­nü be­lirt­ti.
Olay günü tüm il­gi­li­ler ile araç ve ge­reç­le­ri Bod­rum’a se­fer­ber et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Vali Çiçek, tu­rizm se­zo­nu­nun devam et­ti­ği ve Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­li­ne denk gelen olum­suz­lu­ğun et­ki­le­ri­nin kısa sü­re­de atıl­dı­ğı­nı açık­la­dı. Şu anda Bod­rum’da ha­ya­tın tek­rar nor­ma­le dön­dü­ğü­nü be­lir­ten Çiçek, “Bu­ra­da va­tan­da­şın hem ma­lı­na hem de ca­nı­na bir şey ol­ma­ma­sı için has­sa­si­yet­le dav­ran­dık. Bu hu­sus­ta arama kur­tar­ma ekip­le­ri­miz­le bir­lik­te ha­ya­tı et­ki­le­yecek alt yapı, içme suyu, ka­na­li­zas­yon, yol, elekt­rik ve ile­ti­şim­de­ki arı­za­lar 24 saat geç­me­den gi­de­ril­di. Bun­lar ya­pı­lır­ken ön hasar tes­pit­le­ri için kriz mer­ke­zi­ne mü­ra­ca­at eden va­tan­daş­lar için ekip­le­ri­miz ça­lış­tı. Dün akşam iti­ba­riy­le hasar tes­pit­le­ri­miz hemen hemen ta­mam­lan­mış du­rum­da. Hasar tes­pi­ti için 15 gün­lük süre devam edi­yor. Ha­be­ri ol­ma­yan va­tan­daş­la­rı­mız varsa bu süre için­de mü­ra­ca­at ede­bi­lir­ler” dedi.
Muğla Va­li­si Çiçek, ya­pı­lan hasar tes­pit ça­lış­ma­la­rın­da 224 iş­ye­ri, 90 konut ve 130 ara­cın hasar gör­dü­ğü­nü ancak bu­ra­da bi­na­la­rın yı­kıl­ma­sı gibi bir du­ru­mun söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı, za­ra­rın sa­de­ce ev ve iş­yer­le­rin­de­ki eş­ya­lar­dan iba­ret ol­du­ğu­nu dile ge­tir­di. Ya­pı­la­cak de­ğer­len­dir­me­le­rin ar­dın­dan genel afet olup ol­ma­dı­ğı­nın tes­pit edi­le­ce­ği­ne işa­ret eden Çiçek, “Hasar tes­pit­le­ri­ni ağır, orta ve hafif ola­rak dik­ka­te aldık. Şuan Bod­rum’da hayat nor­mal sey­rin­de devam edi­yor. Hiç bir yerli ve ya­ban­cı tu­ris­ti­mi­ze engel ol­ma­dı” dedi. (İHA)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Hit Counter provided by Curio cabinets