Gürün; "1 Kasım, 4. ve­ki­li çı­ka­ra­bil­mek için büyük şans’’ - Hamle GazetesiHamle Gazetesi

Gürün; “1 Kasım, 4. ve­ki­li çı­ka­ra­bil­mek için büyük şans’’

Bu haber 27 Eylül 2015 - 22:36 'de eklendi ve 26 views kez görüntülendi.

gurunnnMuğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün, 1 Kasım se­çi­mi­nin Muğla’dan 4’üncü mil­let­ve­ki­li­ni çı­ka­ra­bil­mek için şans ol­du­ğu­nu ifade etti.

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Or­ta­ca İlçe Ör­gü­tü, Muğla mil­let­ve­kil­le­ri­nin ve Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün’ün de ka­tıl­dı­ğı bir top­lan­tı ile bay­ram­laş­tı.
CHP Or­ta­ca ilçe ör­gü­tü bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len bay­ram­laş­ma­ya, CHP Muğla Mil­let­ve­kil­le­ri Av. Akın Üs­tün­dağ, Prof. Dr. Nu­ret­tin Demir, Ömer Süha Aldan, CHP’li Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün, CHP’li Or­ta­ca Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hasan Ka­ra­çe­lik, CHP Or­ta­ca İlçe Baş­ka­nı Meh­met Sert­ka­ya, CHP Muğla Mil­let­ve­ki­li Adayı Av. Burak Erbay, CHP Muğla Mil­let­ve­ki­li Adayı Sü­ley­man Gir­gin ve par­ti­li­ler ka­tıl­dı.
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün, 1 Kasım se­çim­le­ri­nin Muğla’dan 4’üncü Mil­let­ve­ki­li­ni çı­ka­ra­bil­mek için şans ol­du­ğu­nu ifade etti.
Gürün; ‘’Bir bi­ri­miz­den ener­ji ala­rak önü­müz­de­ki bu yolda hep be­ra­ber yü­rü­ye­ce­ğiz. Bize oy ver­me­yen, başka par­ti­le­re oy veren seç­men­le­re de aynı duy­gu­lar ile insan ol­du­ğu için sevgi ve hoş gö­rü­mü­zü ak­tar­ma­mız lazım, in­san­lar ne ister? Bi­rin­ci­si huzur ve ge­lecek ile il­gi­li güven, ikin­ci­si ise eko­no­mi, Po­li­ti­ka­cı hiç­bir zaman sa­de­ce ne­ga­tif söy­lem­ler ile top­lum­da yer ala­maz. Biz top­lu­ma umut vaat et­me­li­yiz. Aynı za­man­da bize olan gü­ve­ni sağ­la­ma­lı­yız. Ben ina­nı­yo­rum ki önü­müz­de­ki se­çim­ler bizim için ya­pıl­dı. Size 3 Mil­let­ve­ki­li az geldi. 4’üncü ve­ki­li de seçin Muğla’dan 4 Mil­let­ve­ki­li­niz olsun de­nil­di. Buna imkân var. Ger­çek­leş­me­si müm­kün ol­ma­yan bir hedef değil. Bizim bir­lik ola­rak diğer seç­men­le­re güven ver­me­miz ve bi­zim­le be­ra­ber ol­ma­la­rı için ikna et­me­miz ge­re­ki­yor’’ diye ko­nuş­tu.
CHP Muğla 4. sıra Mil­let­ve­ki­li Adayı Burak Erbay ise Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ik­ti­da­rı için 7 Ha­zi­ran’da ol­du­ğu gibi 1 Kasım se­çim­le­rin­de de canla başla ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ği­ni be­lir­te­rek; ‘’İslam dini ba­rış­tır, kar­deş­lik­tir, dost­luk­tur ama Dünya’da İslam dini ma­ale­sef kanla, sa­vaş­la anı­lır hale geldi. Bu he­pi­mi­zi üz­mek­te, ben ina­nı­yo­rum ki bun­dan son­ra­ki sü­reç­te, bun­dan son­ra­ki bay­ram­lar­da daha hu­zur­lu bir Tür­ki­ye’de, daha hu­zur­lu bir Dünya’da ya­şa­ya­ca­ğız. Bunun yo­lu­nun ise Tür­ki­ye’de Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ik­ti­da­rı ile müm­kün ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum. 1 Kasım se­çim­le­ri­nin he­pi­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. İnşal­lah bun­dan son­ra­ki bay­ram­la­rı Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ik­ti­da­rın­da kut­la­rız’’ şek­lin­de ko­nuş­tu. (İHA)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Hit Counter provided by Curio cabinets