MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU - Hamle GazetesiHamle Gazetesi

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Bu haber 31 Ekim 2014 - 0:12 'de eklendi ve 15 views kez görüntülendi.

EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI TARİFE TESPİT İÇİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU

 

Belediye Meclisimizin 01.10.2014 tarih ve 91 Sayılı Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücret Tarifesini belirlemek üzere, komisyonumuz 24.10.2014 tarihinde ve saat 10.00 da Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünde toplanmıştır.

Komisyonumuzca yapılan incelemede, 2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesinin 14. Fıkrasında “ Belediyeler Evsel Katı Atık Bertaraf Tesislerini kurmak, işletmek ve işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlananlar ve yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım onarım ve ıslah çalışmalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.” Şeklinde düzenlendiği görülmüştür. Ayrıca uygulamaya yönelik olarak 27.101.2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete de Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme ve Belediye Başkanlığınca görevlendirilen Temizlik İşleri Müdürü Mustafa KAYA, Mali Hizmetler Müdürü Gülsev ÇULHA, Özel Kalem Müdürü S.Atılım ŞENER ve Zabıta Müdür V. Mutlu KAYA tarafından düzenlenip aşağıda açıklamalı şekilde belirtildiği gibi Belediyemizin 2015 yılı Evsel Katı Atık Toplanması ve Taşınmasına İlişkin Toplam Sistem Maliyeti Analiz Raporu hazırlanmıştır.

Menteşe Belediyesi Plan Bütçe Komisyonunun 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan evsel katı atık hizmetleri ücret tarifesi çalışma raporu aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

2014 YILI EVSEL KATI ATIK TOPLAMA TAŞIMA MALİYETİ

NOMALİYETLERMİKTAR (TL)TARİFE (TL/ton)
1Toplama ve Taşıma maliyeti+ 6.203.408,76162,51
2Temizlik İşleri Müdürlüğü+   411.414,5210,77
3Araçların Akartyakıt ve madeni yağ gideri+   139.131,124,98
4Araçların bakım gideri           +     35.400,000,92
5Ekipman alım gideri           +     39.600,001,03
6Araçların Amortisman gideri           +     41.600,00 1,09
6Çevre Temizlik Vergisi1.057.264,1727,69
 TOPLAM       5.813.290,23152,27

 

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

EVSEL KATI ATIK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ

Menteşe Belediyesi Plan Bütçe Komisyonunun 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan evsel katı atık hizmetleri ücret tarifesi çalışma raporu aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

AYLIK + KDV

1- BAĞIMSIZLAR

a-Mesken (Merkez Mahalleler)                                                                                                                     5,88 TL

b-Mesken (Kırsal Mahaller)                                                                                                                           2,04 TL

2-KONAKLAMA TESİSLERİ

Otel, Pansiyon vb. yatak başına                                                                                                                   4,57 TL

3- İŞLETMELER

a-Büro tipi İşletmeler (büro başına)                                                                                                             4,52 TL

b-Küçük İşletmeler (Bakkal, büfe, kantin vb. 0-100 m 2 arası işletme başına)                                  6,79 TL

c-Diğer İşletmeler (Kahvehane, lokal, İnternet cafe vb. işletme başına)                                             6,79 TL

d-Satış yapan işletmeler ( Tuhafiye, Teks. Ayakkabıcı, Çeyizci 0-200 m2 arası işletme başına )9,05 TL

e-Gıda satışı yapan işletmeler (lokanta, Pideci, fasdfood, çorbacı vb. 0-100 m2 arası

işletme başına)                                                                                                                                                 11,31 TL

f-Gıda satışı yapan işletmeler

( Açık düğün salonları, Hazır yemekçiler, Pizzacılar, 100 m2 den büyük lokanta ve

Restoranlar, Disco, barlar vb. işletme başına                                                                                             45,23 TL

g-Küçük Sanayi işletmeleri (işletme başına )                                                                                              9,05 TL

h- İmalat Yapan İşletmeler (Mermer Fabrikaları, Beton tesisleri, Sanayi tipi İşlet.

200-1000 m2 arası işletme başına)                                                                                                                             135,70 TL

i- İmalat Yapan İşletmeler (Mermer Fabrikaları, Beton tesisleri, Sanayi tipi İşlet.

1000-3000 m2 arası işletme başına)                                                                                                           180,94 TL

j-İmalat Yapan İşletmeler (Mermer Fabrikaları, Beton tesisleri, Sanayi tipi İşlet.                              316,64 TL

3000 üzeri işletme başına)

k- Satış yapan işletmeler ( Mobilya satışı, Beyaz eşya, Mağazalar, yedek parçacılar, İnşaat mlz. Satanlar vb.200 m2 üzeri işletme başına)                                                                                                                                             45,23 TL

l-Kuaför, Berber,terzi vb (işletme başına )                                                                                                  4,52 TL

m-Akaryakıt ve LPG istasyonları (İşletme başına)                                                                                  90,47 TL

n-Bankalar (işletme başına)                                                                                                                          90,47 TL

o-Marketler (100-500 m2 arası )                                                                                                                  407,11 TL

p-Marketler (500-1000 m2 arası)                                                                                                                 497,58 TL

r-Marketler (1000 m2 üzeri)                                                                                                                          1130,87 TL

s-Ticari Depolar (Gıda vb.) 500-4000 m2 arası                                                                                         180,94 TL

t-Depolar 4000 m2 üzeri                                                                                                                                678,52 TL

4- SAĞLIK KURUMLARI

a-Özel ve Devlet Hastane (Yatak başı ve personel başı)                                                                         5,65 TL

b-Diğer Sağlık Kuruluşları (Eczane, Muayehane, Aile Sağlığı vb. Kuruluş başına)                            5,65 TL

5-YURTLAR

a-Kredi yurtlar kurumuna bağlı kız ve erkek öğ. yurt. (9 ay üzerinden yatak başına)                      0.81 TL

b-Bakanlığa bağlı Özel Yurtlar ve Öğ. pansiyonları (9 ay üzerinden yatak başına)                          0,81 TL

6-EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI

a-Üniversite (öğrenci ve çalışan sayısı 9 ay üzerinden)                                                                           0,81 TL

b-Okullar (öğrenci ve çalışan sayısı 9 ay üzerinden)                                                                                0,81 TL

c-Özel Kurum

(özel okul, dershane, kreş, Etüd merkezi öğ. çalışan sayısı 9 ay üzerinden)                                        0,81 TL

7- İNFAZ KURUMLARI

a-Cezaevleri (Hükümlü, tutuklu ve çalışan sayısı)                                                                                   4,52 TL

8-RESMİ KURUMLAR

a-Kamu binaları (Çalışan sayısı)                                                                                                                 4,52 TL

9- PAZAR ESNAFLARI

a-Pazarlar (esnaf başına)                                                                                                                               7,55 TL

10- OTOGAR

a-Garaj Yazıhaneleri (Yazıhane başına)                                                                                                    67,85 TL

11-ASKERİYE

a-Askeriye (Er ve Erbaş sayısı)                                                                                                                     4,52 TL

12AKBÜK KOYU

a-Akbük (Bakkal-büfe sezon )                                                                      (12,44 aylık)   Sezonluk 150,00 TL

b-Akbük (0-20 çadırlık camping sezon )                                                     (20,36 aylık)   Sezonluk 244,32 TL

c-Akbük (20 çadırlık camping sezon )                                                         (58,81 aylık)   Sezonluk 705,72 TL

d-Akbük (Lokanta küçük kapasiteli sezon)                                                (41,62 aylık)   Sezonluk 500,00 TL

e- Akbük (Lokanta büyük kapasiteli sezon)                                                               (83,23 aylık)   Sezonluk 998,76 TL

f- Akbük plaj işletmesi (araç başına)                                                                                                           0,50 TL

-Yukardaki ücretlere % 18 KDV ilave edilecektir.

-Akbük koyu ile ilgili işletmelerden kat atık toplama taşıma hizmetleri ile ilgili sözleşme belediyemiz tarafından yapılacaktır. İşletmelerin katı atık ücretleri Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında Belediyemiz tarafından tahsil edilecektir. Plaj işletmesi ücreti, işletme faal olduğu sürece araç girişlerinden kestiği fiş üzerinden her ay sonu belediyemizce tahsil edilecektir. (sezonda 1000 araç olabileceği hesaplanmıştır.)

– Pazarcı esnafından katı atık bedeli aylık ücret üzerinden Belediyemiz tarafından tahsil edilecektir.

-Evsel Katı Atık Hizmetleri ücretinin, su abonesi olan meskenlerden, işyerlerinden ve resmi kurumlar-dan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince su tahsilatı dönemlerinde su faturaları ile tahsil edilmesine,

– Su aboneliği bulunmayan işyerlerinden yıllık Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretlerinin mükelleflerden Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül ve Ekim Aylarında 5 eşit taksitte tahsil edilmesine,

– Okullardan, Yurtlardan, Üniversitelerden öğrenci sayısına göre alınan katı atık bedeli okulların açık olduğu dönemdeki öğrenci sayısı 12 ay’a oranlanması üzerinden alınmasına,

-Konaklama tesislerinden yatak sayısından alınan katı atık bedeli, konaklama tesisinin yatak sayısı ile doluluk oranı olan 0,60 katsayısı ile çarpıldıktan sonra yatak sayısının tespit edilmesine,

– Yıllık tutarı itibari ile taahhuk eden Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretlerini zamanında ödemeyenlere 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre yasal işlemler yapılmasına,

-Yıl İçinde Evsel katı atık toplama taşıma hizmetleri ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden dönemin başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erecektir. Dönem içindeki değişikliklerden dolayı hiçbir surette mükerrer ücret alınmamasına,

-Meskenler ile ilgili olarak konutun bulunduğu Mahalle Muhtarlıklarından fakir inmühaberi getirenlerden ve Belediyemizden Aceze Yardım Aylığı alanlardan evsel katı atık hizmetleri ücretinin alınmamasına, Belediyemize ait tesislerden, umuma açık ibadet yerleri, kamu yararına çalışan derneklerle 2022 Sayılı Yasaya göre yaşlılık aylığı alanlar, şehit aileleri, gaziler ve en az 3. Derece özürlülerden durumlarını belgeleyenlerin müracaatları halinde bu ücret tarifesinden muaf tutulmasına,

-Evsel katı atık toplama taşıma hizmetleri ücretlerinin 30, 33,34,35,36,37 ve 38. Maddeler dışında uygulamak ve toplamak üzere MUSKİ ye yetki verilmesine,

-Evsel Katı Atık Bertaraf hizmetleri ücretlerini uygulamak ve toplamak üzere Muski’ye abone sözleşmelerine göre hesaplamaya ve toplamaya yetki verilmesine,

-Yıl içerisinde hiç çalışmayan iş yerlerinin ticari faaliyette bulunmadığını ve yıl içerisinde boş olan konutların durumlarını MUSKİ ye belgelemeleri şartıyla (Vergi Dairesinden, su işlerinden, elektrik idaresinden) yıl sonun da taahhuk eden evsel katı atık ücretleri terkin edilir,

MUSKİ tarafından toplanan Evsel Katı Atık toplama, taşıma hizmetleri ücretlerinin Belediyemize tahsilatı takip eden ay sonuna kadar geri aktarılmasına,

Atıksu Altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde yukarda belirtildiği şekilde hazırlanan maliyet analizleri ve evsel katı atık hizmetleri ücret tarifesi çalışmalarını kapsayan raporla ilgili aynı yönetmeliğin 23. Maddesi gereği konuyu kamuoyuyla paylaşır ve konu hakkında görüş ve önerileri bulunan kişi ve kuruluşların Belediyemize bildirmelerinin önemle duyururuz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Hit Counter provided by Curio cabinets