İLAN/T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MUĞLA İL'İ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MUĞLA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DENTAL İMPLANT - Hamle GazetesiHamle Gazetesi

İLAN/T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MUĞLA İL’İ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MUĞLA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DENTAL İMPLANT

Bu haber 15 Ekim 2014 - 0:27 'de eklendi ve 22 views kez görüntülendi.

MUĞLA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
DENTAL İMPLANT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/130916
1-İdarenin
a) Adresi : ORHANIYE MAH. ISMET ÇATAK CAD.MDH AVLUSU 48100 MUĞLA MERKEZ/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522132001-2002 – 2522131342
c) Elektronik Posta Adresi : muglaadsmsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Alımı yapılacak DENTAL İMPLANT’ın türü ve miktarı ek düzenlemelerde gösterilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği Ambarı Yüklenici, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi idaresine Dental İmplantları sözleşme tarihinden itibaren 31/12/2015 tarihine kadar idarenin isteğine, stok miktarlarının yönetmelik gereği izin verdiği sayı ve miktarda spariş tarihinden itibaren 3 ( Üç ) gün içinde Merkezimiz ambarına teslim eder. Yüklenici; Dental İmplantları bizzat kendi/veya yüklenici tarafından görevlendirilen yasal yetkili tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ambarına getirilir, muayene komisyonu huzurunda teslim edilir. Taşıma giderleri yüklenici firmaya aittir. Teslimat mesai saatleri içinde yapılır.
c) Teslim tarihi : Merkezimiz ihtiyacına ve stok durumuna ve hasta bazlı olmak üzere hastaya takılacak Dental İmplant için verilen randevuya göre peyderpey alım gerçekleştirilecektir. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi idaresinin gösterdiği yerlere teslim edilen Dental İmplantların teknik şartnameye uygun olup olmadığı kontrol edilir. Uymuyorsa bir rapor halinde başhekimliğe derhal bildirilir. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ambarına getirilen Dental İmplantları nın teknik şartnameye uygunluğu komisyon tarafından incelenir. Orijinal olup olmadığına bakılır, kontrol edilir. Daha sonra yüklenici tarafından komisyonun gösterdiği yere taşıttırılır. Yüklenici Sözleşme konusu malzemeleri kargo veya depo ile göndermesi halinde ise merkezimiz ambarına kadar yükü ambarımıza kadar teslim etmek üzere gönderecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği Satın Alma Birimi
b) Tarihi ve saati : 31.10.2014 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilecek Dental İmplant’a ait numune katalogları ile birlikte:
a)Numune Satın Alma Komisyonuna,
b)Katalog teklif dosyasında verilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Hit Counter provided by Curio cabinets