MUĞLA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ - Hamle GazetesiHamle Gazetesi

MUĞLA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Bu haber 26 Kasım 2013 - 1:22 'de eklendi ve 73 views kez görüntülendi.

İLAN / MUĞLA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
AKARYAKIT ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR
2 Kalem Akaryakıt Ürünü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/170929
1-İdarenin
a) Adresi : Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cad. No:70 Merkez/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 0 (252) 214 4041 – 0 (252) 214 4046
c) Elektronik Posta Adresi : muglakamu@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Genel Sekreterliğimiz ve birliğimize bağlı sağlık tesislerinde (Bodrum Devlet Hastanesi, Dalaman Devlet Hastanesi, Datça Devlet Hastanesi, Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Fethiye Devlet Hastanesi, Köyceğiz Devlet Hastanesi, Milas 75.Yıl Devlet Hastanesi, Marmaris Devlet Hastanesi, Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi, Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortaca Devlet Hastanesi ve Yatağan Devlet Hastanesi ) kullanılan araçların ve jeneratörlerin ihtiyacı olan akaryakıt ürünü (95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve Motorin) Muğla merkezde, ilçelerinde ve yurt genelinde “Taşıt Tanıma Sistemine” sahip olan firmalar ve bayilerden ihtiyaç nispetinde peyder pey alınacaktır.
c) Teslim tarihleri : Söz konusu mal sözleşme tarihinden itibaren başlayıp, 31.12.2014 tarihine kadar peyderpey olarak araçların yakıt depolarına teslim alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 18.12.2013 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1.İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş, teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2.İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
3.İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan “İstasyonlu Bayilik Belgesi”.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
BSN: 12610-136

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Hit Counter provided by Curio cabinets