MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ - Hamle GazetesiHamle Gazetesi

MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 02 Eylül 2013 - 0:00 'de eklendi ve 31 views kez görüntülendi.

İLAN / MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
RESMİ ARAÇ SATIŞ İLANI
Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı 48 AE 395 plakalı, 1998 model, 131 DOĞAN S marka otomobil ile 06 AB 241 plakalı, 1998 model, DOĞAN marka otomobilin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- İdarenin
a) Adresi: Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:5 Merkez MUĞLA
b) Telefon ve Faks Numarası: 252 214 25 61 – 252 214 55 49
c) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: www.iskur.gov.tr
İHALEYE ÇIKARTILAN 48 AE 398 PLAKALI 131 DOĞAN S Marka RESMİ ARACIN
DURUMU: Kullanılabilir Durumda
MUAMMEN (TAHMİNİ) BEDELİ: 6.143,00-TL
İHALEYE ÇIKARTILAN 06 AB 241 PLAKALI DOĞAN MARKA RESMİ ARACIN
DURUMU: Kullanılabilir durumda
MUAMMEN (TAHMİNİ) BEDELİ: 6.500,00-TL
TOPLAM GEÇİCİ TEMİNATI: 379,00-TL
İhalenin Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati: Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:5 Merkez/MUĞLA
İhalenin Tarihi ve Saati: 12/09/2013 – 14:00
2- İhale ile ilgili Şartname ve taşıtlara ait diğer bilgi, belgeler Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde bulunmaktadır. Araçları görmek isteyenler mesai saatleri içinde Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne müracaat edip görevli Kurum personeli refakatinde ücretsiz görebilir.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
GERÇEK KİŞİLER:
a- İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
b- Geçici Teminat dekontu veya makbuzu,
c- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
d- Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini,
e- Her sayfası isteklilerce ayrı ayrı imzalanmış şartname.
TÜZEL KİŞİLER:
a- Gerçek kişilerden istenilen (a), (b), (c), (d) bentlerinde belirtilen belgeler,
b- Şirket adına katılanların noterden tasdikli imza sirküleri ve yetkili belgeleri,
c- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan yılı içerisinden alınmış oda kayıt belgesi,
d- Şirket ortaklarının isimlerini belirtir ticaret ve sicil gazetesi,
e- Her sayfası isteklilerce ayrı ayrı imzalanmış şartname,
4- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde yazılı kişiler ihaleye doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.
5- İhaleye katılmak isteyenler 2 araç için bir olmak üzere tekliflerini ihale saatine kadar Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne vereceklerdir. Tek araç için verilen teklifler değerlendirilmeyecektir.
6- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 37. Madde hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez ve teklif zarfları açılmadan iade edilir.
7- İhaleye katılmak isteyen istekliler, istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacakladır.
8- İhaleye katılanlar satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
9- Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.
10- Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Muğla mahkemeleri yetkilidir.
11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
12- İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir. BSN: 9295-8

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


Hit Counter provided by criminal attorney Orange County
izmir escortantalya escortizmir escortporno indirizmir escortporno izle indirporno izle