İHALE İLANI - Hamle GazetesiHamle Gazetesi

İHALE İLANI

Bu haber 21 Mayıs 2013 - 0:09 'de eklendi ve 1.194 views kez görüntülendi.

İHALE İLANI       

PARTİ NO

NİTELİĞİ

VE

NİCELİĞİ

BULUNDUĞU İL/İLÇE

AVLAĞIN ADI (YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI-YHGS-O.İ.Ş.)

ALAN

( Ha )

MUHAMMEN BEDEL TL.

(KDVHARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT

% 3 (TL)

TARİH VE

 SAATİ

1

Yaban Keçisi Avlanma Kotası

(5.500 x 3 Adet )

MUĞLA

Datça

Datça

O.İ.Ş.

3.500

16. 500, 00 TL

495,00 TL

30.05.2013 –

14:00

2

Yaban Keçisi Avlanma Kotası

(4.500 x 7 Adet )

MUĞLA          Köyceğiz

Köyceğiz

YHGS

31.478

31.500,00 TL

945,00 TL

30.05.2013 –

15:00

3

Yaban Keçisi Avlanma Kotası

( 4.500 x 9 Adet )

MUĞLA          Köyceğiz

Köyceğiz

YHGS

31.478

40.500, 00 TL

1.215,00 TL

30.05.2013 –

16:00

 

1) Yukarıda  miktarları belirtilen 3 parti halinde toplam 19 adet yaban keçisi kotalarının  avlattırılması işi 30.05.2013 tarihinde Perşembe günü yukarıda belirtilen saattlerde tablodaki sırasına göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 29 (a) maddesine göre “KAPALI TEKLİF ÜSULÜ” ile ihale edilecektir.

2) İhale; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 4. Bölge Müdürlüğü, Tevfikiye Mahallesi 3808 Sokak No:2 / MANİSA adresindeki, İhale  salonunda yapılacaktır.

3) İhale şartnamesi ve diğer ekleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla Şube Müdürlüğü Orhaniye Mah. Papatya Sok. No:6 Merkez/MUĞLA adresinden  mesai saatleri içinde temin edinilebilir.

4) İhaleye katılabilmek için aranan şartlar aşağıda çıkartılmıştır:

4.1- T.C. vatandaşı olmak (Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek),

4.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

4.3- Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

4.4- a) Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan İSTEKLİNİN YÖNETMELİK kapsamında Bakanlıkça verilen‘‘Av Turizmi İzin Belgesi”nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,

b) 2004 yılı ve sonrasındaki av dönemlerinde/av yılında av turizmi kapsamında avına izin verilen yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban koyunu, melez yaban keçisi, karaca ve kızıl geyik ile yaban domuzu av organizasyonlarından en az birisini başarıyla tamamlamak ve bunu kanıtlamak.

4.5-  a)Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan   tüzel kişilerin her birinin (a)  ‘daki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret sicil gazetesi, ticaret sicil memurluğundan alınmış belge, şirket ana sözleşmesi) herhangi birini vermek.4.6- İmza sirküleri vermek.

Bu belgelerin değerlendirmeye alınabilmesi için; açık bir şekilde, okunabilir olması ve şirketin en son durumunu ihtiva etmesi gereklidir.

4.6- a) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza sirkülerini vermek.

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (4.6-a) fıkralarındaki belgeleri getirmek.

c) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım durumunda; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek.

4.7- İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir).  Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.

4.8- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

4.9- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgelerin aslı veya noter onaylı örneğini vermek.

4.10- a) Geçici teminat, banka mektubu olarak verilecekse; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla Şube Müdürlüğü  adına  ve tahmin edilen bedelin % 3’ü oranında alınmış süresiz banka teminat mektubunun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27.maddesine uygun olması şarttır. Şube içi limitleri gösterilecektir.

b) Tedavüldeki Türk parası olarak nakit verilecekse; tahmin edilen bedelin % 3 oranında hazırlanmış tutar Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla Şube  Müdürlüğüne hitaben ve işin adına olmak kaydıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, T.C. Ziraat Bankası, Muğla  Şubesindeki              TR  180001000201 57352040-5001 nolu hesabına yatırılarak makbuzun aslı diğer evraklarla birlikte verilecektir.

5- İsteklilerin; ihale şartnamesinin  (I) ihaleye katılma şartları başlığı altında ve yukarıda belirtilen belgelerin asılları veya noter tasdikli fotokopileri zarfa konulacaktır. Zarf kapatılarak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve Köyceğiz Kotaları için  “Köyceğiz YHGS Dahilinde Yapılacak Yaban Keçisi Av Kotası İhale Komisyon Başkanlığına” Datça  Kotaları için  “Datça   O.İ.Ş. Dahilinde Yapılacak Yaban Keçisi Av Kotası İhale Komisyon Başkanlığına” ibaresi  yazılacaktır.

6- Zarflar; 30.05.2013  tarihinde  Perşembe  günü  saat 13:45’e  kadar  sıra numaralı alındılar karşılığında Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 4. Bölge Müdürlüğündeki (Tevfikiye Mahallesi 3808 Sokak No:2 / MANİSA) ihale komisyonu başkanlığına teslim edilecektir.

7- Her türlü vergi, resim, noter harcı, ilan ve matbuu evrak ücretleri alıcıya aittir.

8-İhale dokümanları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla Şube Müdürlüğü’nde görülebilir ve işin adı belirtilmek sureti ile 100,00-TL tutarın yatırıldığına dair makbuz getirilmesi halinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla Şube  Müdürlüğü’nden  temin edilebilir. Bu ihaleye teklif verecek olanların, her bir parti teklifi için ihale dokümanlarını ayrı ayrı satın almaları zorunludur.

9– İhale komisyonunca belgeler incelenecek ve ihaleye katılmaya hak kazananlar ihale saatinde ihale odasına alınacaktır.

10-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

 

NOT: İlanda bulunmayan hükümler için İHALE ŞARTNAMESİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

                      

                                  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

4. Bölge Müdürlüğü

Muğla Şube Müdürlüğü

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Hit Counter provided by Curio cabinets