Yerel Yönetimlere çöp soruşturması!

Bu haber 20 Mart 2019 - 0:45 'de eklendi ve 3.247 kez görüntülendi.
Özcan Özgürozgurmugla@hotmail.com
Özgürce

BBP Muğla eski İl Başkanı Harun Akın‘ın 13.12.2016‘da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı‘na Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe, Milas, Bodrum, Marmaris, Datça ve Ortaca Belediyelerinin çöp toplama işinin yanında bazı park bahçe işlerini üstlenen Bursa merkezli Ortem Temizlik Hafriyat A.Ş.‘ye yapılan ihalelerle ilgili şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonuçlandı. Muğla 4. Asliye Ceza‘da dava açıldı. İlk duruşma geçen hafta Çarşamba günü yapıldı.

Menteşe dışındaki ilçe belediyeleri hakkındaki iddialar için ayırma kararı verilerek, dosyaları Bodrum, Marmaris, Milas, Datça ve Ortaca Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Temel Yapı Endüstriyel Ltd Şti‘nin de sahibi olan Harun Akın‘ın şikayetçi ve müşteki olarak yaptığı suç duyurusu üzerine açılan davada azmettirmekle suçlanan Altan İnşaat A.Ş.‘nin sahibi Altan Çelebi, ORTEM temsilcileri Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Orakçı, Pazarlama Müdürü Orhan Ekşi ile Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güven ve Menteşe Belediyesi İhale Komisyonu üyeleri Mustafa Kaya, Mustafa Tunçer, Hüseyin Baylan, Sadi Öztürk, Süleyman Atılım Şener, Yasin Yeter, Mehmet Devrim ve Ahmet Eryılmaz hakkında hazırlanan iddianamede şu ifadeye yer verildi:

2016 yılına ilişkin Menteşe Belediye Başkanlığı sınırları içinde kalan 66 mahallenin katı atıklarının toplanması, taşınması, kent ve hizmet binalarının temizliği hizmet alımı işi ihalesini yasaya aykırı şekilde iptal ederek ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek suretiyle üzerlerine atılı Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak suçunu işledikleri anlaşılmıştır.

xx           xx           xx

Soruşturmada şikayetçi ve müşteki olarak gösterilen Harun Akın‘ın şikayet dilekçesinde ise şöyle denildiği görüldü:

“2013 yılında Muğla ili Büyükşehir statüsüne kavuşmuştur. Muğla Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Datça Belediyesi, Milas Belediyesi, Ortaca Belediyesi çöp toplama ve park, bahçe hizmet alımı işini uzun yıllardır Bursa merkezli Ortem Temizlik Hafriyat A.Ş. isimli şirkete vermektedirler. Muğla Büyükşehir olunca da aynı firma Büyükşehir Belediyesinden ve Menteşe Belediyesinden yine bahse konu ihaleyi almıştır. Vatandaş da Ortem firmasının yaptığı hizmetten memnun değildir. Yukarıda belirttiğim belediyelerin yapmış olduğu ihalelerin hepsini Ortem firması kazandığı için ben belediye yetkililerinin ihaleyi Ortem firmasının kazanmasını sağlayacak şekilde şartnameler hazırladığını düşünüyorum. Benim elimde somut bilgi, belge yoktur.

İfadesinde ihalenin şeffaflığı konusunda belediye başkanlarını uyardığını belirten Harun Akın şöyle devam etmiş:

İhale öncesinde belediyeler yapılacak işin tahmini bedelinin tespiti için piyasa araştırmaları yapmaları gerekir. Ortem’in yaptığı işi Muğla ilinde yapacak firmalarla görüştüğümde bana kendilerinden belediyenin herhangi bir teklif almadığını aktardılar. Bundan da ben ihale bedeline esas bedel tespitinin öncesinde şişirilerek belediyenin zarara uğratıltığı düşüncesindeyim. Ben kendim de hizmet sektöründe faaliyet göstermekteyim. Belediye ihaleyi hazırlarken öyle ağır şartlar öne sürüyor ki ben ve birçok firma bu ihalelere giremiyoruz. Ben bu konuda Muğla Büyükşehir Belediyesine de dilekçe ile müracaat ettim. Ancak bana olumsuz cevap verdiler. Ben ayrıca bu konuda basına verdiğim söyleşilerden bir sureti size sunuyorum. Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı Kasım ayında yapacağı ihalenin de Ortem firmasına verileceğini ihaleden önce basına açıklamıştım. Açıklamam doğrultusunda daha sonradan bu ihalenin Ortem firmasına verildiğini öğrendim. Ben Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Bodrum, Marmaris, Milas, Datça ve Ortaca Belediyesi yetkililerinden şikayetçiyim.

xx           xx           xx

Harun Akın‘ın şikayeti üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada üç ayrı bilirkişi heyetinin değerlendirmesi alınmış.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Muhasebe Uzmanı Seçkin Alemdar, Mali Müşavir Sancaktar Tırpancı ve Muhasebe Uzmanı Mesut Demirbaş‘tan oluşan “bilirkişi heyeti” görevlendirilmiş.

İddianamede bu bilirkişi heyetinin 31/05/2017 tarihli raporuna yer verilirken, raporda zikredilen 2014/98238 ihale kayıt numaralı ve 2015/150626 ihale kayıt numaralı ihalelere ilişkin olarak yine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimat ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla aldırılan emekli Sayıştay Uzman Denetçileri Vedat Cankara, Halil Erdem ve C. Murat Seven tarafından tanzim edilen 27/03/2018 tarihli ikinci bilirkişi raporu da dikkate alınmış. Ancak ilk bilirkişi heyeti söz konusu ihaleye fesat karıştırıldığı, kamu zararına yol açıldığı kanaatini ortaya koyarken, ikinci bilirkişi heyeti bunun tersine ihalenin yasalara uygun yapıldığı ve kamu zararına yol açılmadığı kanaatini ortaya koymuş.

Bu gelişmeler üzerine her iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı‘nca talimat yoluyla bu defa İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla aldırılan emekli Sayıştay Denetçisi Oktay Avşar, emekli Vergi Başmüfettişi Y. M. Milhan Taşbaş, emekli Maliye Uzmanı Necdet Gökçe tarafından ihalenin incelenmesi sağlanmış.

xx           xx           xx

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla oluşturulan üçüncü bilirkişi heyetince tanzim edilen 17/09/2018 tarihli raporda “.. 53 isteklinin ihale dökümanı satın aldığı, açık ihalenin iptal edilmiş olması ve alımın 3 isteklinin davet edilerek gerçekleştirilmiş olması karşısında geniş katılılm ve rekabet ortamının sağlandığının ve en uygun fiyatın ortaya çıktığının söylenemiyeceği, geniş katılımın söz konusu olduğu açık ihale usulünde ortaya çıkacak fiyat bilinemeyeceğinden kamu zararının hesaplanamayacağı, …” denilirken şu ifadeye yer verilmiş:

… öyle ise pazarlık usulü ile daha düşük maliyet ve %14 gibi bir indirimle ihalenin gerçekleştirildiğinin ifade edildiği, iptal edilen ihale nedeniyle herhangi bir kamu zararının oluşmadığını söylemek mümkün değildir. … Anılan yasanın 21/b maddesine göre gerçekleştirilen alımlarda en az üç isteklinin davet edileceğinden bahsedilmiştir. Yani üçten fazla firma da davet edilebilir. Söz konusu alım için İhale dokümanı 53 adet istekli olabilecek firma tarafından ekap üzerinden e-imza kullanılarak satın alınmıştır. O halde, hali hazırda bu hizmet alımını gerçekleştirecek 53 firma varken, üçden fazla ve istedikleri sayıda firma davet edilebilecek iken sadece üç firma davet edilmiş olması, üstelik bunlardan birinin de hep aynı ihaleyi alan firma olan Ortem olması, kanunun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinde belirtilen İdarenin Sorumluluğu maddesine aykırılık teşkil ettiği kanaatine varılmıştır. İhaleyi düzenleyen idare yetkililerince, açık ihale usulü ile yapılacak olan ihaleyi mevzuata uygun olmayan şekilde iptal ettikleri, söz konusu ihaleyi pazarlık usulü ile yapıp istediği istekli üzerinde (şikayete konu Ortem A.Ş.) bırakmayı amaçladığı ve bu şekilde bu ihaleye katılma yeterliliğine sahip isteklilerin ihaleye katılımlarının engellendiğinin değerlendirildiği, …

xx           xx           xx

Cumhuriyet Savcısı Doğukan Yılmazer tarafından hazırlanan 09/01/2019 tarihli iddianamenin sonunda da şu ifadelere yer verilmiş:

Müşteki Harun Akın’ın iddiasını doğrular mahiyetteki yukarıda ortaya konulup tartışılan 31/05/2017 ve 17/09/2018 tarihli bilirkişi raporları karşısında, şüpheliler Mustafa Tuncer, Mustafa Kaya, Süleyman Atılım Şener, Mehmet Devrim, Hüseyin Baylan, Yasin Yeter, Sadi Öztürk, Hikmet Orakçı (azmettiren), Orhan Ekşi (azmettiren) ve Altan Çebi’nin (azmettiren) Menteşe sınırları içinde kalan 66 mahallenin katı atıklarının toplanması, taşınması, kent ve hizmet binalarının temizliği hizmet alımı işi ihalesine katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak, Şüpheliler Mehmet Güven ve Ahmet Eryılmaz’ın 2016 yılına ilişkin katı atıkların toplanması, taşınması, kent ve hizmet binalarının temizliği hizmet alımı işi ihalesini yasaya aykırı şekilde iptal ederek ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek suretiyle üzerlerine atılı Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak suçunu işledikleri anlaşılmıştır. Delillerin değerlendirilmesi mahkemenize ait olmak üzere şüphelilerin yargılanmalarının mahkemenizce yapılarak eylemleri gereği; sevk maddelerince cezalandırılmalarına, belirli haklardan kullanmaktan yoksun bırakılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. 09/01/2019 Doğukan Yılmazer Cumhuriyet Savcısı.

YARIN: Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi yargılamayı kabul etti ve ilk duruşma 13 Mart 2019‘da gerçekleşti.

——————————                                                            ——————————-

GÜNÜN SÖZÜ: Politikacılar bebek bezine benzer, değiştirilmezse kokmaya başlar. (Atakan Korkmaz)

ÇİVİ

kayseri evden eve nakliyat
kayseri evden eve nakliyat
kiralık asansör

Ulaştırma Daire Başkanlığı’ndan istifa eden Alper Kolukısa için arkadaşım “Daire Başkanlığından istifa ettiğini söylemiş olabilir. İnanmayın. Seçimi izinde, patronu için sosyal medya paylaşımları yaparak geçiriyormuş.” dedi.

Beni Bi Gülmek aldı: )))))

———————————————————————————————————————

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

1 ADET YORUM YAPILDI
Reşat Öztepe 20 Mart 2019 / 17:11

Gocuman; Yazınızı okudum. zararın neresinden dönülürse kârdır derler amma. İnşallah zarardan dönülür. sevgi ve saygı.