Türkiye’ye emsal olacak karar

Bu haber 31 Temmuz 2018 - 3:28 'de eklendi ve 1.201 kez görüntülendi.

Muğla 2. İdare Mahkemesi Bodrum Şoförler Otomobilciler Esnaf Odası tarafından açılan idari dava sonucunda İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulunun aldığı ‘taksilere görüntülü ve sesli kamera takılması’ kararını iptal etti. Türkiye’nin 81 ilinde emsal olarak kabul edilebilecek kararla birlikte İçişleri Bakanlığınca 81 İl valiliğine gönderilen 2017/7 sayılı genelgesinin iptali de gündeme geldi. Bodrum Şoförler Odası Avukatı Barış Eğilmez, “Bu karar ile taksi müşterisi olan vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerinin korunması açısından Türkiye’de ilk olması hasebiyle de emsal oluşturacak bir karar alındı” dedi. Bodrum Şoförler Odası Başkanı Hasan Kablı ise, “Üyelerimizi ekonomik olarak çok sarsacak bu kararın ortadan kalkmış olmasını sağlamak üyelerimize karşı bir ödevimizi daha yapmış olma adına gurur kaynağıdır” dedi.

Haber Merkezi

Muğla 2. İdare Mahkemesi Bodrum Şoförler Otomobilciler Esnaf Odası tarafından açılan idari dava sonucunda İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulunun aldığı ‘Taksilere görüntülü ve sesli kamera takılması’ kararını iptal etti.

Son günlerin gündemi meşgul eden minibüs, otobüs ve taksilere görüntülü ve sesli kamera takılması için İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine 2017/7 sayılı bir genelge gönderildi. Genelgede İl Trafik Komisyonları ve Büyükşehir Belediyeleri UKOME’lerince minibüs, otobüs ve taksilere görüntülü ve sesli kamera takılması yer aldı. Bu genelge ile Muğla Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından 31 Aralık 2018 tarihi kamera takılması için son gün olarak ilgili minibüs, otobüs ve taksi esnafı ile tüm şoförler odalarına tebliğ edildi.

Bu kararların ve İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesinin iptali için birçok ilde gerek esnaf, gerek şoförler odaları ve gerekse STK’larca birçok dava açıldı. Açılan davalar arasında Bodrum Şoförler Odası’nın Muğla 2. İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda yer aldı.

Mahkeme kararı iptal etti

Bodrum Şoförler Otomobilciler Esnaf Odası UKOME tarafından kendilerine tebliğ edilen kararın iptali için Muğla 2. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Muğla 2. İdare Mahkemesi UKOME tarafından alınan kararın ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ettiği gerekçesi ile iptal etti.

Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin aldığı bu karar, birçok ilde ‘taksilere görüntülü ve sesli kamera takılması’ kararı için açılan iptal davaları için emsal teşkil etti.

Emsal bir karar

Muğla 2. İdari Mahkemesi’nin aldığı kararın önemli olduğunu belirten Bodrum Şoförler Otomobilciler Esnaf Odası Avukatı Barış Eğilmez, “Bu olayın bir çok yönü var ekonomik tarafı taksi esnafını ilgilendiriyor ki çok ciddi maliyetlere katlanmak zorunda bırakılıyor. Ticari tarafı yüzbinlerce taksiye takılacak olan bu sistemleri kuran işletmeleri ilgilendiriyor ki taksi başına ortalama 4 – 5 bin liralık bir sistem ve ülke çapındaki toplam bedeli düşününce de çok ciddi bir ticari değer olarak ortaya çıkıyor. Diğer yönü de hukuki tarafı ki özel hayatın gizliliğinin ihlali ve kişisel verilerin korunması açısından ve en nihayetinde genelgenin de yayınlanma amacı olan güvenlik tarafı da devleti ilgilendiriyor. Bu genelge muhakkak ki gerek şoför esnafının gerekse vatandaşların can güvenliğini korumak özellikle son dönemde terör bağlantılı olayların önüne geçmek için gereken bir uygulama olarak düşünülmüş. Bu kadar çok yönlü olan ve toplumun farklı kesimlerini farklı gerekçelerle etkileyen bu kararın bir bakanlık genelgesine dayanarak yerel belediyelerce alınması öncelikle konunun ehemmiyetine uygun düşmeyen bir kararlar silsilesi olmuştur. Böylesine çok yönlü ve çok taraflı bir kararın alınması süreci mahkemenin gerekçeli kararında da belirtildiği gibi anayasal güvence altında olan özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması ile güvenliğin sağlanabilmesi adına alınması gereken bu kararın tüm tarafların kabulüyle sonuçlanacak bir şekilde TBMM tarafından çıkarılacak ve anayasal güvenceleri de ihlal etmeyecek bir kanunla olmalıydı. Bu nedenle Muğla Büyükşehir Belediyesi UKOME kurulunun 12.05.2017 tarih ve 2017/3-230 sayılı kararı ile minibüs, otobüs, taksilere sesli ve görüntülü kamera takılması zorunluluğuna dair aldığı karar, tarafımızca açılan idari dava sonucunda Muğla 2.İdare Mahkemesinin 2017/989 E – 2018/1240 K sayılı kararı ile iptal edilmiştir” dedi.

Avukat Barış Eğilmez açıklamasına şöyle devam etti:

Bahse konu UKOME kararı yukarıda da belirttiğimiz gibi İçişleri bakanlığının 2017/7 sayılı genelgesi doğrultusunda alınmıştı. Bahse konu genelge içeriğine bakıldığında minibüs, taksi ve otobüs türü tüm toplu taşıma araçlarına getirilen bir zorunluluk olarak karar altına alınmıştır. Ancak biz bu davamızı açarken minibüs ve otobüsler için herhangi bir iptal talebinde bulunmadık. Sadece taksiler açısından bu sesli ve görüntülü kamera zorunluluğunun iptalini istedik. Sonuçta mahkemece verilen kararın gerekçesinde de belirtildiği gibi bahse konu UKOME kararı özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin korunması hakkının ihlali sonucunu doğuracak bir karardı. Ancak minibüs ve otobüsler toplu olarak bulunulan araçlar ve bu araçlar içerisinde bulunan insanların zaten toplu olarak bir arada olmaları neticesinde özel hayatın gizliğinin konu edilebileceği ve kişisel verilerin korunması hakkının ihlalini doğuracak bir mecra değildir. Ancak taksiler bu kapsamda değerlendirilemez diye düşünüyoruz. Bu düşüncemizi de dava dilekçemize yansıttık ve mahkemece de bu karar alındı. Bu karar ile gerek taksici esnafımızın üzerindeki büyük maddi külfet kaldırılmış oldu, gerekse taksi müşterisi olan vatandaşlarımızın da temel hak ve hürriyetlerinin korunması açısından da Türkiye’de ilk olması hasebiyle de emsal oluşturacak bir karar alındı.”

Avukat Barış Eğilmez, insanların özel hayatlarının nerede başlayıp nerede bittiği hususu son yılların hukuk alanında ciddi tartışma yaratan ve fikir birliğine varılamamış olması açısından da önemli bir tartışma alanı olduğunu belirtti. Yaşamın çok hızlı geçtiğini ve insanların özelikle sosyal medya gerçeğinden sonra özel hayatlarının başlama ve bitme noktalarının birbirine karıştığını kaydeden Eğilmez, “Bu açıdan zaten sıkıntılı bir konu olan özel hayatın korunması kavramı, devletlerin güvenliğin sağlanması sorumluluğu açısından, özellikle ülkemiz gibi birçok terör eylemi ve örgütlerine karşı top yekün mücadele etmek zorunda kalan devletler için daha karmaşık hale gelmiştir. Terör mücadelesi pek tabiidir ki sadece olay olduğu anda yapılmaz. Olayların önlenmesi açısından da artık devletlerin ve güvenlik birimlerinin üzerinde çok daha fazla bir sorumluluk doğmaktadır. Bunun yolu da hayatın her alanında mümkün olduğu kadar görüntülü ve sesli kayıtlarla bu örgütleri ve teröristleri izlemek ve takip etmektir. Bu açıdan bakıldığında bu genelgenin çıkarılma amacı açıktır. Ancak bu güvenlik sorumluluğunun gereğini yapan devletin bunun gereği olarak aldığı kararların nerede başlayıp nerede biteceği de önemli bir tartışma doğurmaktadır. Bu açıdan aldığımız mahkeme kararında da belirtildiği gibi bu türden bir kararın alınması halkın temsilcilerinin olduğu TBMM de tüm tarafların fikirlerinin ve önceliklerinin değerlendirileceği ve evrensel hukuk kurallarının da işlerlik bulacağı bir düzenleme ile yapılmalıdır” dedi.

Bodrum Şoförler Otomobilciler Esnaf Odası Hasan Kablı ise, “Avukatımız odamıza üye binlerce şoför esnafı adına bu davayı açtı ve nihayetinde bu karar alındı. Ancak otobüs ve minibüs esnafının da şu aşamada beklentisini de belirtmem lazım. Bu türden devletin asli sorumluluğunda olan bir güvenlik uygulamasının maliyetine sadece şoför esnafının katlanmak zorunda bırakılması ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu maliyete devletin de belli oranda katlanması ve gerek faizsiz kredi gerekse belli miktar hibe ile bu esnafın kamera takma maliyetini belli oranda kendi üzerine almasında da fayda olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan bizim oda başkanlığı olarak üyelerimizin menfaatine her iş ve işlemi yapmak gibi bir yükümlülüğümüz var ve bunun gereğini yapmaktan da hiçbir zaman çekinmedik. Bu davayı da bu sorumluluğumuzun gereği olarak açtık ve üyelerimizi ekonomik olarak çok sarsacak bu kararın ortadan kalkmış olmasını sağlamak bizim için de üyelerimize karşı bir ödevimizi daha yapmış olma adına gurur kaynağıdır. Bu karar ile sadece üyelerimizin menfaatini korumakla kalmamış tüm vatandaşlarımızın özel hayatlarının gizliliğini ilgilendiren ve kişisel verilerin korunması haklarını ilgilendiren bir karar ortaya çıkmıştır ve bu kararın alınmasını sağlayan bir odanın başkanı olmak da kendi adıma sevindirici” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden iptal kararı sonrasında yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi: “2107/3-220 sayılı UKOME kararı İçişleri Bakanlığının 2017/7 ve 2017/9 sayılı Genelgeleri esas alınarak düzenlenmiştir. İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre çıkarılan UKOME kararının mahkeme tarafından reddine yönelik yapılacak işlem yine İçişleri Bakanlığına görüş sorulmak suretiyle gerçekleştirilecektir.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.