Tele-Konferans sistemi hayata geçsin

Bu haber 10 Temmuz 2009 - 0:00 'de eklendi ve 1.153 kez görüntülendi.
Dr. Gülten Şimşekgultensimsek@hamlegazetesi.com.tr
Bakış

Günümüzde içinde yaşadığımız sosyal, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, tüm insanlığı, giderek artan bir hızla küresel bir bilgi toplumu olmaya doğru götürmektedir. Bazı toplumlar bilgi toplumu olmada gerçekten anlamlı yol almışlar.
Bilgi toplumu olma yolunda ilerleyen toplumlarda var ve ağır aksak ilerlemektedir. Niçin ağır aksak derseniz, bununda bir çok nedenleri vardır ve tartışmaya açmak mümkün. Ama ben kafalarda soru işareti bırakmak istemekteyim, niçinleri kendimize soralım ve de sorgulayalım…
Bilgi toplumu olanlarda demokratik gelişmelerde iyi bir şekilde yerleşmiş ve haklarını ve insan olmanın ona getirdiği değerleri daha iyi bilmektedir. Bu insan olmanın getirdiği hakları kendi yaşamında görmek istemekte ve uygulanmasının da sıkı takipçisidir.
Bu bağlamda, temel insan değerleri toplumsal yaşamda uygulayan ülkelerde sağlıklı bir yaşam sürmek, gerektiğinde hızlı etkin bir tedavi görmek, artık tüm bireylerin en doğal beklentisi olmaktadır.
Ayrıca, en iyi sağlık hizmetinin, yaşanılan yere en yakın ve en çabuk olarak verilmesi, sağlık-hastalık-tedavi bilgilerine kişilerin de kolaylıkla ulaşabilmesi gerekmektedir. Hasta memnuniyetinin de sağlanması sistemdeki ölçerlerle bunların sürekli takibinin yapılması bilgi toplumunun yaptığı belirgin uygulamalardandır.
İletişim teknolojilerinin ilerlemesine her alana girdiği gibi sağlık alanında da etkisini göstermiş, geniş kullanım olanağı bulmuştur. E devlet, e sağlık derken sistem insanımıza hizmette değerler katmaktadır.
Sağlık hizmetlerinin de niteliği diğer hizmet sektörlerinden biraz farklıdır. Zaman ve tedavinin uygulanışı hizmete ulaşım, hizmetin beklememe özelliği gibi nedenlerden dolayı bazı farklılıklar arz etmektedir.
Sağlık hizmetleri, yürütülen hizmet işletmeleri içinde, kendi başına bilişim teknolojisini en fazla kullanmayı gerektirmektedir. Bilimi ve bilişimin gerektireceği teknolojiyi kullanmak sağlık hizmetlerinde artık kaçınılmazdır.
Bilişim dünyası da sağlık sektörüne hizmet sunumunda çok boyutlu imkanlar sunmaktadır. Ama günümüzde Tele-tıp uygulamaları ile hizmet sunumunu, imkansızı başarma noktasın taşımıştır.
Tele-tıp hasta ve hekimin birbirinden uzakta olduklarında, elektronik bilginin ve iletişim teknolojilerinin sağlık hizmeti sağlamak amacıyla kullanımı ilkesine dayanır. Amerika Birleşik Devletleri Tıp Enstitüsünün tanımına göre Tele-tıp “uzaklığın sorun olduğu durumlarda sağlık hizmetinin sağlanması ve desteklenmesi için elektronik bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır”.
Tele-tıp sağlığın küresel olarak daha iyileşmesini, hastalıkla savaşımı, sağlık hizmetine katkıda bulunmayı, öte yandan eğitim, yönetim, sağlıkla ilgili araştırma yapmayı amaçlayan, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak uzaktan işlem yapma özelliğini içeren sağlıkla ilgili etkinlikler, hizmetler ve sistemlerdir.Tele-tıp kısaca sağlık hizmetlerini uzaktan verme amacı için kullanılır diyebiliriz. Tele-tıp, telekomünikasyon, tıp ve bilişim alanlarındaki çalışmaların birleşiminden oluşmaktadır. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve ucuzlaması ile tele-tıbbın uygulama alanı da giderek genişlemekte ve birbirinden farklı teknoloji ve disiplinleri kapsar hale gelmektedir.
Bilişimi kullanmak sağlık hizmetlerinde üstünlükler sunmaktadır. İlk üstünlük, hastaların tanı ve tedavi sürecinde bölgesel farklılıkların ortadan kalkmasıdır. Sağlık merkezlerine uzak olan hastalar da tele-tıp sayesinde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler.
Sağlık personeli dağılımında ülkemizde bölgeler arasında dengesizlikler mevcuttur.
Uygulanan personel rejimleri sonucu ülkemiz bu dengesiz dağılım içindedir. Belki bu dengesizlikleri ve insanımızın hak ettiği erişimi bu tele tıp uygulamaları ile sağlayabilir ve insanımıza etkin sağlık hizmeti sunabiliriz.
En basit şekilde anlatırsak da özellikle doğu ve güney doğuda uzman hekim eksiği olan hastanelerde gelişmiş bilişim teknolojilerinin kullanılarak, tetkiklerin başka bölgede çalışan uzman hekimlerce değerlendirilmesi ve hastanın tıbbi tedavisinin yapılmasıdır.
Örneğin tanısı konmuş bir kanser hastasına kemoterapi ve radyoterapi gerekliliği belirlenebilir ve tedavi protokolü düzenlenir. Röntgen filmi değerlendirilir ve BT, MR,TELE filmi değerlendirilir ve diğer tetkikleri de değerlendirilir ve hasta arada mesafe olsa da sağlık hizmeti uzmanından tedavi alabilir. Ameliyatlara uzaktan tele sistemle eşlik edilir ve ameliyatlara başkanlık edilir.
Bilişim dünyası diğer işletmelere de teknolojik artılar sunmaktadır. Buna örnek olarak da Tele-konferansları verebiliriz. Ayrı şehirlerde olan bireylerle, aynı anda toplantı yapılması ve ulaşım için zaman kaybetmeden,aynı odada yan yana konuşuyor gibi bunu da  bilişim teknolojisi sağlamaktadır. Bu bilişim dünyasından, yararlanmak isteyen sektörler de kendilerine değer katabilirler.
Kısaca Tele-tıp uygulamalarının hedefi; yaygın, ucuz ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak ve bölgesel dengesizliklerden kaynaklanan eksik profesyonel insan eksikliğini doldurmaktır.
Ben diyorum ki özellikle tüm illerimiz ve Ankara arasında  Tele-konferans sisteminin alt yapısı kurulsun ve toplantılar için illerden kamu personelimiz Ankara’ya gitmek zorunda kalmasınlar. (Elbette bazı toplantılara gitmeleri gerekli olabilir) Sistem sayesinde interaktif  toplantılar yapılabilir. Çok az bir maliyetle, MERKEZİ YÖNETİM  ile  YEREL YÖNETİM ler arasındaki toplantılar Tele-konferans sistemi ile yürütülsün.
Milli gelirimiz ülkemizin kalkınması için kullanılsın. Düşünün yarım günlük toplantı için gidiyorsun ve ülke ekonomisine gider yükleniyor. Biz öz kaynaklarımızı havaya savuracak kadar zengin bir millet değiliz.
Sizce ne dersiniz varlıkları? Bu milletin geleceği olacak özkaynaklarımız korunsun ve kollansın. Bilişim teknolojisini kullanarak giderlerimizi azaltalım….
Artık dünyanın neresinde olursanız olun, telekonferans sistemi ile  maliyetlerinizi minimize edebilir ve bilişim teknolojisinin insanlığa sunduğu  kolaylıkları kullanarak kalkınmada kaynakları etkin kullanabilirsiniz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.