T.C. MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN « Hamle Gazetesi

T.C. MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Bu haber 02 Haziran 2016 - 0:47 'de eklendi ve 677 kez görüntülendi.

ESAS NO : 2016/388

KAMULAŞTIRMA İLANI

Muğla İli Ula İlçesinde bulunan aşağıda köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların KARA YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nün 20/03/2013 tarihli kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile mülkiyet ve irtifak hakkının yol olarak Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Muğla Ziraat Bankası Şubesi’ ne yatırılacak olup, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 ün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin zilyetlere ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.25/04/2016

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER                   :
Muğla,Ula, Kızılağaç mahallesi
MEVKİİ                                    :
PAFTA NO                               :
ADA NO                                   :
0
PARSEL NO                            : 1212

VASFI                                     : Taşınmaz
YÜZÖLÇÜMÜ                           : 905,00  m²
KAMULAŞTIRILACAK
KISMI                                      : 62,65  m²

MALİKİN ADI VE SOYADI        :  ALİ OSMAN ÖZDEMİR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI             :
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ               :
Karayolları Genel Müdürlüğünün talebi üzerine 20/03/2013 tarihli kararı ile, dava konusu taşınmazın 62,65 m²’lik kısmına yol  olmak üzere kamulaştırma kararı.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.