SİT ve koruma alanları kullanıma açılıyor « Hamle Gazetesi

SİT ve koruma alanları kullanıma açılıyor

Bu haber 06 Mayıs 2013 - 17:45 'de eklendi ve 1.505 kez görüntülendi.

sitkorumaalanlari12313464Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin idaresi ile ilgili yeni bir yönetmelik yayınladı. 2 Mayıs’ta yayınlanan yönetmeliğe göre, SİT ve koruma alanları kullanıma açılıyor.
Özcan Özgür
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin idaresi ile ilgili yeni bir yönetmelik yayınladı. 2 Mayıs’ta yayınlanan yönetmeliğe göre, SİT ve koruma alanları kullanıma açılıyor.
“Tabiat Varlıklarını ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik” başlığını taşıyan yönetmeliğin “amaç” bölümünde, “Bu Yönetmeliğin amacı, sınırları kesin olarak belirlenmiş olan tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde yer alan; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması, ön izin verilmesi, kullanma izni verilmesi, ecrimisil, tahsis, işletme hakkı verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” denildi.
PAZARLIK TA YAPILABİLECEK
Yönetmeliğin Yedinci Bölümüne göre, söz konusu alanlarda kiralama ve tahsisler kapalı ve açık teklif usulü ile ihale edilebileceği gibi, pazarlıkta yapılabilecek. Yönetmelikte bu konuda “Kullanışlarının özelliği veya İdareye yararlı olması nedeniyle kapalı veya açık teklif usulleriyle ihalesi uygun görülmeyen taşınmazlar, Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlıkla kiraya verilebilir.” ifadesine yer verildi. Bu yerlerin bazıları şöyle:
“Para çekme makineleri için kullanılacak yerlerin bankalara kiraya verilmesi, Baz istasyonları, radyo ve televizyon vericileri, enerji nakil hatları, trafolar, kuyular, rüzgar ölçüm direkleri ve benzeri tesisler için ihtiyaç duyulan yerlerin kiraya verilmesi, Genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerine kiraya verme, Ağaçlandırma amaçlı kiraya verme, Birlikte kullanılacağı parselin maliki veya kiracısı tarafından kiralanması talep edilen, bu parselle bütünlük arz eden ve müstakil kullanımı mümkün olmayan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, Balıkçı barınaklarının o yörede en az on iki aydan beri faaliyette bulunan su ürünü kooperatiflerine veya su ürünü kooperatif birliklerine kiraya verilmesi, Plan gerektirmeyen ahşap iskelelerin tesis edileceği alanların kiraya verilmesi.”
KIYI VE SAHİL ŞERİTLERİ KULLANILABİLECEK
Yönetmeliğin 8. Bölümünde “Ön İzin ve Kullanma İzni” başlığı altında “Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde ilgili mevzuatı uyarınca yapılması mümkün olan yapı ve tesislerin yapılması amacıyla, en fazla otuz yıla kadar kullanma izni verilebilir.” ibaresine yer verilirken, 9. Bölümde “Kıyı ve Sahil Şeritlerinde Verilecek İzinler” başlığı altında Madde 65’de “Kıyılarda, kıyıların kamunun kullanımına açık tutulması kaydıyla, ziyaretçilerin ve kıyı işletmelerinin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin karşılanması, doğa koruma tedbirlerinin uygulanması, kontrol altına alınması ve rekreasyon amaçlı kamunun hizmetine sunulması amaçlarıyla 42 nci maddede sayılan kurum ve kuruluşlara işletme hakkı verilebilir.” denilirken, Madde 66’da şöyle denildi:
“3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe uygun olarak kullanılmak ve ilgili kuruluşlardan izin alınmak suretiyle; kıyıda deniz turizmi tesisleri, tersane, liman, barınak, iskele, yanaşma yeri, rıhtım ve benzeri türde tesis yapan yatırımcılara azami otuz yıla kadar kullanma izni verilebilir.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.