Şimdi Gözler Savcılıkta « Hamle Gazetesi

Şimdi Gözler Savcılıkta

Bu haber 25 Nisan 2018 - 2:21 'de eklendi ve 3.223 kez görüntülendi.
Özcan Özgürozgurmugla@hotmail.com
Özgürce

Mülga Muğla Belediyesi ile ilgili çok sayıda uyarı ve suç duyurusu ile tanınan ve bu yüzden Hamle okurları tarafından “Yılın Vatandaşı” da seçilen Ahmet Tan KaraosmanoğluBenim bir halı saha ihalesi ile ilgili başvurumun yargıya yansıması 7 yıl aldı. Adalete güvenmeliyiz. Eninde sonunda tecelli eder” diyor.

Kesinlikle öyle…

Dünkü yazıda da vurguladık. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın isteği üzerine İçişleri Bakanının soruşturma izni verdiği, Danıştay Birinci Dairesi’nin müfettiş ve bakan kararlarını uygun gören kararına konu “Kentkart” uygulaması 11 yıllık… Halada devam ediyor…

Karaosmanoğlu neredeyse 11 yıllık uygulama ile ilgi soruşturmaya izin verilmesinin şaşırtıcı olmadığını söylüyor…

Elbette başına gelen bilir…

 

xx        xx        xx

Karaosmanoğlu’ndan başına geleni bir kere daha dinledim. Mülga Muğla Belediyesi’nde Kışla Park’ta halı saha ihalesi yapılmış ve ihaleyi dönemin İmar Müdürü Fehmi Türer’in kardeşi kazanmıştı ve ihale komisyonunda Türer’de vardı. Bu nedenle Karaosmanoğlu suç duyurusunda bulunmuştu. Karaosmanoğlu bu ihale ile ilgili hukuki süreci şöyle anlattı:

O zaman başvurularım sonuçsuz kalmış, bakan kararına itiraz etmişler ve Danıştay reddetmişti. Ancak dönemin Cumhuriyet Savcısı takipsizlik vermişti. Fethiye Ağır Ceza’da itirazda bulunduk. Oradan da ret aldık. Geçen sene Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Daire Başkanlığı’ndan ‘kanun yararına bozma’ çıktı ve Asliye Ceza’da dava açılabildi. 7 yıl sürdü, ama amaç hasıl oldu.

Kentkart ile ilgili aynı durum söz konusu olmayabilir de, olabilirde…

Karaosmanoğlu’nun anlatımında görüldüğü gibi Cumhuriyet Savcıları her Danıştay Kararına uygun hareket etmek zorunda değiller. Ama haklıysanız veya ortada bir haksızlık varsa sonuna kadar gitmeniz mümkün.

Bunun için Allah herkese Karaosmanoğlu sabrı ve kararlılığı versin…

 

xx        xx        xx

Mülga Muğla Belediyesi ile başlayıp, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile neredeyse 11 yıldır süren “Kentkart” uygulamasıyla ilgili Danıştay Birinci Dairesi’nin verdiği karar karşısında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutumu nasıl olur bilemiyoruz. Karaosmanoğlu örneğinde olduğu gibi soruşturma açılabilirde açılmayabilirde… Tahmin etmek bile zor…

Danıştay Birinci Dairesi’nin Esas No 2017/1745 ve Karar No 2017/1858 sayılı ve Başkan İlyas Arlı, Üye Ülkü Erbük, Üye Mevlüt Atbaş, Üye Hicabi Ece ve Üye Rasim Aytin imzalı kararında “Kentkart” uygulaması ile ilgili şikayet üzerine müfettişler tarafından haklarında inceleme yapılanlar şöyle sıralanmış:

Osman Gürün (Muğla Belediye Başkanı- Büyükşehir Belediye Başkanı)¸ Hüseyin Daşgın (Mali Hizmetler Müdürü – Encümen Üyesi – Başkan Yardımcısı – Genel Sekreter V.); Mahmut Nayır (Genel Sekreter Yard.); Hamdi Alper Kolukısa (Ulaşım Dairesi Başkanı); Baki Ülgen (Su ve Kanalizasyon Mdr. V.- Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Mdr. V.); Birsen Kocataş (Yazıişleri Mdr. – Yazıişleri ve Kararlar Dairesi Başkanı – Encümen Üyesi); Fehmi Türer (İmar ve Şehircilik Mdr. V. – Encümen Üyesi); Alifer Atasever (İmar ve Şehircilik Mdr. V. – Encümen Üyesi); M. Arif Yılmaz (Encümen Üyesi); Taner Taşer (Encümen Üyesi); Gülsev Çulha (Muhasebe Mdr.); Fatoş Arslan (Mali Hizmetler Mdr – Mali Hizmetler Dairesi Başkan Vekili); Ali Aksoy (Mali Hizmetler Dairesi Başkan Vekili); Erbay Acar (Gelirler Şube Mdr. V.) ve D. Oktay Delibalta (Gelirler Şube Mdr.V,).

 

xx        xx        xx

Yukarıda adı geçenlerin (haklarında soruşturma izni verilenler) Danıştay’da itiraz ettikleri karar “Haklarında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanının 1.11.2016 tarih ve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının 2016/570 sayılı kararı.” şeklinde ifade edilirken, İçişleri Bakanının ve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının kararına yapılan itirazlar bağlamında, soruşturulacak eylemler ve ilgilileri “Soruşturulacak Eylemler” başlığı altında şöyle sıralanmış:

Baki Ülgen’in;1- Belediye’ye ait Toplu Taşıma Araçlarında, 2008 yılından itibaren Araç Takip Sistemi kurulması ve elektronik kart kullanılarak ücret tahsili işinin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun hükümlerine göre ihale yapılmaksızın Kentkart Marmara Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti’ne verilmesi için Belediye Encümeninden karar alınmasını teklif etmek.

Osman Gürün, Hüseyin Daşgın, Taner Taşer, Alifer Atasever, Mehmet Arif Yılmaz, Birsen Kocataş, Fehmi Türer’in; 2- Söz konusu işin ihale yapılmaksızın Kentkart Marmara Elek. San. Tic. Ltd. Şti’ne verilmesine dair Belediye Encümeninin 26.11.2008 tarih ve 452 sayılı kararını almak…

Osman Gürün’ün; 3/a- Kentkart Marmara Elek. San. Tic. Ltd. Şti ile imzalanan hizmet alım sözleşmesinin ihale yapılmaksızın mevzuata aykırı olarak 16.6.2016 tarihine kadar uzatılmasına dair 10.7.2014 tarihli ek protokolü imzalanmak.

Hamdi Alper Kolukısa’nın;3/b- Söz konusu ek protokolün imzalanmasının uygun olacağı yolundaki Ulaşım Daire Başkanlığının yazısını imzalamak.

Osman Gürün, Hüseyin Daşgın, Mahmut Nayır, Gülsev Çulha, Fatoş Arslan, Ali Aksoy, Erbay Acar ve Doğuş Oktay Delibalta’nın;4- Kentkart Marmara Elek. San. Tic. Ltd, Şti ile imzalanan sözleşme ve ek protokol gereğince adı geçen firma tarafından tahsil edilen taşıma ücretlerinin mevzuata aykırı olarak firmanın hesabında tutulmasına ve geç yatırılmasına neden olmak, Hüseyin Daşgın ve Mahmut Nayır’ın; Kentkart Marmara Elek. San. Tic. Ltd, Şti ile imzalanan hizmet alım sözleşmesinin ihale yapılmaksızın mevzuata aykırı olarak süresinin uzatılmasını teklif eden bila tarih ve sayılı yazıyı uygun görüşle arz etmek.

 

xx        xx        xx

Danıştay kararında, İçişleri Bakanlığının 11.8.2017 tarih ve 16491 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosyanın, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendiği ifade edilirken, adı geçenlerden Baki Ülgen, Gülsev Çulha, Fatoş Arslan, Ali Aksoy, Erbay Acar ve Doğuş Oktay Delibalta hakkında soruşturma izninin kaldırılması kararı verildiği görüldü.

Kararda, 1’nci maddeden Baki Ülgen için; 4’üncü Maddeden Osman Gürün dışındaki ilgililer için itirazların kabulü ile 1’inci Maddeden Hüseyin Daşgın, Mahmut Nayır, Gülsev Çulha, Fatoş Arslan, Ali Aksoy, Erbay Acar ve Doğuş Oktay Delibalta için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmının kaldırılması belirtilirken şöyle denilmiş:

Diğer taraftan 2’nci Maddeden Osman Gürün, Hüseyin Daşgın, Taner Taşer, Alifer Atasever, Mehmet Arif Yılmaz, Birsen Kocataş ve Fehmi Türer’e, 3/a ve 4’üncü Maddelerden Osman Gürün’e, 3/b Maddesinden Hamdi Alper Kolukısa’ya, 5’inci Maddeden de Hüseyin Daşgın ve Mahmut Nayır için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına adı geçenler tarafından yapılan itirazların reddine, söz konusu maddelerden itirazları reddedilenler hakkında gereği için dosyanın karar ekli olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ile itiraz edenlere gönderilmesine karar verildi.

 

xx        xx        xx

İhalesiz bir şirkete dün Muğla Belediyesi’nin il merkezinde, bugün Büyükşehir Belediyesi’nin ve BŞB şemsiyesi altında çalışan özel toplu taşıma araçlarından elektronik kartla (Kentkart) yararlananlardan para tahsilatı işi veriliyor.

Bu şirket her ay topladığı parayı belli bir süre kendi hesabında tutuyor ve sonra belediye hesabına aktarıyor mu? ; Şirketin hesabında tutulan para bankada olacağına göre, o banka o paraya ne kadar faiz uyguluyordur? O faiz şirkete mi, belediyeye mi ödenmektedir? Burada ihale yasası ihlali ile birlikte kamu zararı söz konusu olabilir mi?

Bunlara kim ne yanıt verebilir bilmiyorum. Bizimki gazetecilik işte, merak…

Bildiğimiz ise kararın şu anda İçişleri Bakanlığı ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı elinde olduğu…

——————————                                                           ——————————

GÜNÜN SÖZÜ: Havlayan bir köpek, uyuyan bir aslandan daha çok işe yarar.

ÇİVİ

CHP’den ihraç edilen Hüseyin Anıl, Muğla’da belediyelerle gelişen oligarşinin kitabını yazdı. Anıl, erken seçim nedeniyle dağıtımını durdurduğu kitabını hafta sonunda CHP Lideri  Kılıçdaroğlu’na imzalayacakmış.

Beni Bi Gülmek Aldı:))))

————————————————————————————————————————–

Bu köşede yer alan içeriklerin sosyal medya üzerindeki paylaşımlarına yapılan yorumlarla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluk, yorum yapan kişilere aittir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.