Sağlık yönetimi

Bu haber 01 Haziran 2009 - 0:00 'de eklendi ve 1.065 kez görüntülendi.
Dr. Gülten Şimşekgultensimsek@hamlegazetesi.com.tr
Bakış

Hizmet işletmelerinde hizmet kalitesinin temel belirleyicisi çalışanlardır. Verilen hizmetlerin kişisel olduğu bu örgütlerde etkinliğin sağlanabilmesi için çalışanların mesleksel doyumunun yüksek düzeyde sağlanması gerekir. Örgütsel başarı için önemli faktörlerden biriside, örgüt yöneticisinin sergilediği liderlik davranışıdır. Çalışanları belirli hedeflere götürebilmek için bu hedeflere ulaşmada onların sağlayacakları kişisel arzu ve ihtiyaçlar ile çıkarların neler olduğunu takip etmek, daha sonrada bu insanları bir grup etrafında toplayarak güçlerini, cesaretlerini, arzu ve enerjilerini artırmak gerekir. Bu ise, etkin liderlikle mümkündür.

XX          XX          XX
Toplumların ve bireylerin sağlığa verdikleri önemin artması, sağlığa ulaşabilme düzeyinin yükselmesi, kaliteli sağlık hizmet isteğinin yaygınlaşması, özel sağlık kuruluşlarının sağlık sektörüne girmesi ve sağlık hizmeti ihtiyacı duyanların kurumlar arasında tercih yapmaları, bu kurumların iyi yönetilme ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

XX          XX          XX
Sağlık kurumları birer işletmedir ve iyi işletmecilik esaslarına göre yönetilmelidirler. Sağlık kuruluşlarının çoğu ve personelin kontrolü, merkezi kuruluş olarak Sağlık Bakanlığının elinde bulunmaktadır. Bu durum, hükümetlerin politik menfaatlerini arttırmakta ve ülkenin sağlık sorunlarının çözümünde yetersizliklere yol açmaktadır. Sağlık kurumlarını gerçek yöneticiler değil, mevcut siyasetin belirlediği kişiler yönetmektedir. Bu durum sağlık hizmetlerinin yanlış yönetilmesine çoğunlukla neden olmaktadır.

XX          XX          XX
Türkiye’de kamuya ait sağlık kuruluşlarında hekim ve personel çalıştırılması, çoğu zaman devlet memuriyeti yasalarıyla düzenlenmektedir. Bu yasalar uyarınca, iş verilen kişilerin eğitim seviyesi, ürettikleri işin kalitesi ve miktarı, çalışma verimliliği gibi temel ve çağdaş işletmecilik kavramları hesaba katılmamaktadır. Bu duruma bağlı olarak, verimliliği yüksek olan ile verimliliği düşük olan personelin aynı haklara ve gelire sahip olması iş verimini tümüyle azaltan bir çalışma ortamı oluşturmaktadır. Buna bir de politik yönü ağır basan tayin ve atama uygulamaları da eklenince, verimsiz ve dağılımı düzensiz bir personel profili ortaya çıkmakta, sağlık için ayrılan kısıtlı kaynaklar israf edilmektedir. Hatta eğitimli iş gücü yok sayılmakta ve atıl bir konuma alınmaktadır. Cezalandırılırcasına etkisizleşmesi sağlanmaktadır. Etrafımızı duyarlıca incelersek maalesef çok fazla örneğini görebiliriz. Ayrıcada nice ehil olmayan yönetimleri, yöneticileri ve liderlik vasfı olmayan ve bunu çağdaş yönetim anlayışı ile de desteklememiş uygulamaları ve uygulayıcıları görebiliriz.

XX          XX          XX
Ülkemizdeki sağlıklı insan sayısını arttırmak, tüm sağlık çalışanlarının ortak hedefidir. İnsanların her geçen gün daha fazla bilinçlenmesi ve sağlık hizmetlerine olan arzın artması, kalite olgusunu ön plana çıkarmıştır. Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde, toplumun sağlığını üst düzeyde tutmak sağlık yöneticilerinin en büyük hedeflerindendir. Günümüzde sağlık kurumları dinamik ve değişken bir çevre içinde faaliyet göstermektedir. Sağlık kurumlarının istenilen amaçları başarmalarının temel koşullarından ilki, bu kurumların bilimsel işletmecilik esaslarına göre yönetilmesidir. .

XX          XX          XX
Ülkemizde profesyonel yönetim konusunda 1930’lar dan bu yana sevindirici gelişmeler olmasına karşın,profesyonel yöneticilere olan ihtiyacı en son fark eden ve bu eksikliği giderme arayışına  giren sağlık sektörü olmuştur. Pek çok kişi sağlık yönetimini sağ duyu ile öğrenilebileceğini sanmaktadır fakat sağ duyu ile yönetilemez. Kaynakların etkin kullanımı için bilimsel eğitimle donanmış sağlık profesyonellerine ihtiyaç vardır. Ülkemizin gerçeği ise çok acıdır. Her alanda çağdaş ilerleme kaydetmemiz içinde, ülkemizdeki siyasallaşmanın eylemleri kesilmelidir. İlimizde geçmişte kurumlardan gidip gelen sümenlerle, can yakan trajediler yaşıyorduk, ama  şimdi ise kalmadı. Bu dik duruşu kutlamak gerekli diye düşünüyorum. İlimiz için çok onur verici bir durum.
Unutmamalıyız ki, kaynaklarımızı profesyonel yönetim anlayışı ile koruyabiliriz. Günümüzde sağlık hizmetleri, bir ülkenin gelişmişlik seviyesini belirleyen en önemli toplumsal hizmetlerin başında gelmektedir. Bu bilinç ile sağlık sistemindeki düzeltilmesi gerekli faktörlerin ivedilikle tamir edilmesi ve  insanımıza her türlü hizmete erişiminin sağlanması ayrıca kaynaklarımızın geleceğimiz olan gençlerimize bırakılacak bir emanet olduğunu bilmemiz gelecekteki çağdaş nesiller için son derece önemlidir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.