Pas­ta­ne­ye mühür şoku 

Bu haber 21 Temmuz 2015 - 19:15 'de eklendi ve 932 kez görüntülendi.

pastaneyemuhur6165615615Muğla’nın Mar­ma­ris İlçesi’nde, be­le­di­ye ta­ra­fın­dan 1 ay önce ruh­sat ve­ri­len iş­ye­ri ek­sik­lik­le­ri bu­lun­du­ğu ge­rek­çe­siy­le mü­hür­len­di. Tu­rizm se­zo­nu­nun or­ta­sın­da ya­pı­lan mü­hür­le­me iş­le­mi ise tepki çekti.

 

Mar­ma­ris’te es­naf­lık yapan Fer­hat De­mir­baş, 6 ay önce Tepe Ma­hal­le­si 38’inci so­kak­ta­ki pas­ta­ne­nin iş­let­me­si­ni dev­ral­dı. De­mir­baş, bir süre sonra mülk sa­hi­biy­le an­laş­maz­lı­ğa düşüp mah­ke­me­lik oldu. Mah­ke­me­yi ka­za­nan De­mir­baş, ruh­sat için 1 ay önce be­le­di­ye­ye baş­vur­du. Ruh­sa­tı alan De­mir­baş’a be­le­di­ye ta­ra­fın­dan iş­ye­rin­de­ki ek­sik­le­ri­ni gi­der­me­si için teb­li­gat gön­de­ri­le­rek 15 gün süre ve­ril­di. Sü­re­nin dol­ma­sı üze­ri­ne sabah sa­at­le­rin­de iş­ye­ri­ne gelen za­bı­ta ekip­le­ri, pas­ta­ne­yi ek­sik­le­ri­ni ta­mam­la­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le mü­hür­le­di.

İşyeri mü­hür­le­nen Fatih De­mir­baş du­ru­ma tepki gös­te­rip ga­ze­te­ci­le­re açık­la­ma­da bu­lun­du. De­mir­baş, “Be­le­di­ye­nin avu­ka­tı ev­rak­la­rın ruh­sat almak için ye­ter­li ol­du­ğu­na ka­na­at ge­ti­re­rek, ruh­sat iş­le­ri­ne ge­re­ke­nin ya­pıl­ma­sı­nı söy­le­di. 09.06.2015 ta­ri­hin­de ve­ka­le­ti­mi ver­di­ğim mu­ha­se­be­ci ara­cı­lı­ğıy­la ruh­sa­tı­mı­zı aldık. Bugün ise iş yerim mü­hür­len­di. Bu uy­gu­la­ma ne kadar ya­sal­dır. Ge­rek­çe ola­rak iş ye­rin­de ek­sik­lik­ler ol­du­ğu­nu öne sür­dü­ler. Zaten yıl­lar­dır iş­le­yen bir iş­let­me daha ön­ce­den aynı amaç­la kul­la­nı­lı­yor­du. Hiç bir de­ği­şik­lik yap­ma­dık. Ek­sik­lik­le­ri­mi­zi de söy­le­me­di­ler. Mağ­du­ri­ye­ti­min gi­de­ril­me­si için her türlü yasal hak­kı­mı kul­la­na­ca­ğım. Be­le­di­ye baş­ka­nı ile ara­mız­da hu­su­met vardı. Benim ruh­sat al­dı­ğı­mı öğ­ren­dik­ten sonra mü­hür­le­me iş­le­mi­ni yap­tır­dı” diye ko­nuş­tu.

Mar­ma­ris Be­le­di­ye­si yet­ki­li­le­rin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, Be­le­di­ye Ka­nu­nu­na göre iş yeri açma ve ça­lış­tır­ma ruh­sat­na­me­si ve­ril­dik­ten sonra bir ay içe­ri­sin­de ya­pı­lan de­net­le­me­ler­de iş­ye­ri­ne tes­pit edi­len ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­si için 15 gün süre ve­ril­di­ği be­lir­til­di. Sü­re­nin dol­du­ğu bugün ise ek­sik­le­ri­ni ta­mam­la­ma­yan iş­ye­ri­nin za­bı­ta ekip­le­rin­ce mü­hür­len­di­ği ifade edil­di. (İHA)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.