Muğla’nın çöpü mercek altında

Bu haber 21 Mart 2019 - 0:02 'de eklendi ve 2.816 kez görüntülendi.
Özcan Özgürozgurmugla@hotmail.com
Özgürce

Dün BBP Muğla eski İl Başkanı Harun Akın‘ın 13.12.2016‘da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı‘na şikayeti üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın başlattığı soruşturma sırasında, Akın‘ın iddialarına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile oluşturulan bilirkişi heyetlerinin raporlarına dayalı olarak Cumhuriyet Savcısı Doğukan Yılmazer tarafından hazırlanan iddianameyi paylaştık.

Bodrum, Marmaris, Milas, Datça ve Ortaca Belediyeleri ile ilgili dosyalar ayrılarak adı geçen ilçelerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilirken, adı geçen belediyelerle birlikte daha önce mülga Muğla Belediyesi‘nin de temizlik işlerini üstlendiği gibi Menteşe Belediyesi‘nin çöp toplama işinin yanında bazı park bahçe işlerini de üstlenen Bursa merkezli Ortem Temizlik Hafriyat A.Ş. isimli şirkete yapılan ihalelerle ilgili şikayeti içeren bu iddianameyi kabul eden Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi ilk duruşmada şüphelileri dinledi.

xx           xx           xx

Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi‘nde, iddianameye göre “Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” ile suçlanan sanıklardan Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Güven ve Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Eryılmaz‘ın TCK 37/1 delaletiyle 235/1-2.a.2, 53/1-5. Maddelerine; Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Daire Başkanı olan Süleyman Atılım Şener ile Menteşe Belediyesi‘nden emekli Mustafa Tuncer, Menteşe Belediyesi Emlak İstimlak Müdürü Mustafa Kaya, Menteşe Belediyesi teknikerleri Mehmet Devrim, Hüseyin Baylan, Yasin Yeter ve Sadi Öztürk‘ün TCK 37/1 delaletiyle 235/1-2.a.1, 53/1-5. Maddelerine; ORTEM Temizlik A.Ş. Yöneticileri Orhan Ekşi ve Hikmet Orakçı ile Altan İnşaat Tic. Şirketi sahibi Altan Çebi‘nin de TCK 38/1 delaletiyle 235/1-2.a.1, 53/1-5. Maddelerine göre suçlandıkları görüldü. Altan Çebi‘nin mazeretli katılmadığı duruşmada sanıkların tamamının suçlamaları reddettikleri gözlendi.

İddianamede azmettirici olarak yeralanlardan Ortem AŞ’nin Pazarlama Müdürü Orhan Ekşi ile Ortem AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Orakçı‘nın suçlamaları redderken, “Beraatimi isterim. Mahkumiyet halinde Cmk 231 mad. uyarınca ayrıntıları tarafıma anlatılan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmiyorum.” ifadesinde bulundukları dikkati çekti.

Yine sanıklardan Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Güven ile Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Eryılmaz hariç öteki sanıklar Orhan Ekşi, Mehmet Devrim, Mustafa Kaya, Mustafa Tunçer, Hüseyin Baylan, Sadi Öztürk, Süleyman Atılım Şener ve Yasin Yeter‘in ise “Beraatimi istiyorum. Mahkumiyet halinde Cmk 231 mad. uyarınca ayrıntıları tarafıma anlatılan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyorum.” ifadesinde bulundukları görüldü…

xx           xx           xx

Sanıklardan Menteşe Başkan Yardımcısı Güven‘in “Benim hiçbir ihalede yetkim yoktur. Hiçbir yetkim olmadığı için suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum.” diye ifade verirken, Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Eryılmaz da “Olay tarihlerinde Menteşe Belediyesi Başkanının yazısı ile ihale yetkilisi olarak görevlendirildim. Ancak harcama yetkim yoktu. Detaylı beyanlarımı yeniden gelecek celse yapacağım.” ifadesinde bulunmuş. Yasin Yeter de “Komisyon görevlisi olduğum bana ihale öncesi yazılı olarak sunuldu. Neden pazarlık usulü ihale yapıldığını, ne şekilde buna karar verildiğini bilmiyorum. Herhangi bir yetkim olmadığı için bana verilen görevi yaptım. Suçlamaları kabul etmiyorum.” derken, olay sırasında Belediye Özel Kalem Müdürü olduğunu belirten İhale Komisyon Başkanı Süleyman Atılım Şener ise şunları anlatmış:

…  prosedürün ne zaman sonlandırıldığını kestiremiyorduk ve 4 aylık bir süre vardı. Toplum sağlığı söz konusu olduğu için öngörülmeyen hal olarak kabul ettik. Bu nedenle pazarlık usulü ihaleye karar verildi. Usule uygun 3 istekli çağırdık. Ortem ve Altan İnşaat katıldılar. Temel Yapı ihaleye katılamayacağı yolunda bir teşekkür mektubu gönderdi. Bu firmanın yetkilisi Harun Akın’dır. İddianame ve bilirkişi raporlarında zarar edildiği yolunda iddialar var ise de standart formlarımızda birim fiyat teklif cetvellerinde 3 istekliye de aynı istek gitmiştir. Şikayetçi firma bir uyarıda bulunmadı. Zaman süresinde bildirilmediği takdirde ve bittiği takdirde kamu ihale kurumuna şikayette bulunabilirler. Bir şikayet olmamıştır. Süreç bu şekilde kesinleşmiştir. Kaldı ki idarenin ihtiyaçlarına göre belirlenen personel sayısında ya da araç gereç sayısından % 20 fazla ya da az olarak çalıştırabilirler. Hiçbir kusurumuz yoktur.

xx           xx           xx

Sanıklardan Sadi Öztürk, “İhalenin açılışında ilk başlangıcında teknik ya da rakamsal bir hata söz konusu değildi. Tekliflerin üzerinde bir sıkıntı olsaydı bunun dönüşü firmalar tarafından yapılırdı.” derken, Sanık Hüseyin BaylanDiğer komisyon üyesi arkadaşlarım gibi bana da yazılı olarak komisyon üyesi olduğum ve pazarlık usulü ihale yapılacağı yönünde yetkilendirme yapıldı. Hangi şartlarda pazarlık usulüne karar verildiğini ben bilemem ancak komisyon sürecinde yapılan her işlem yasaya uygun olarak yapılmıştır. Beraatimi istiyorum.” ifadesinde bulunmuş. Sanık Mustafa Tunçer de şoförlük yaparken 2018‘de emekli olduğunu belirtmiş ve “İhale usulü konusunda karar yetkim yoktur. Sadece evrak sürecini idare ettim. Beraatimi isterim.” demiş. Sanıklardan 15 Kasım 2014‘e kadar Temizlik İşleri Müdürü olduğunu belirten Mustafa Kaya‘nın ifadeleri ise şöyle olmuş:

Ben temizlik işleri müdürü görevine atanığım için herhangi bir karara gerek duyulmaksızın o birimin hem ihale yetkilisi hem de harcama yetkilisi konumundaydım. Büyükşehire geçiş döneminden sonra kurulan yeni bir belediyeydik. Çoğu arkadaşlarımız değişik görevlerden gelen, hiçbir şekilde çalışma yaşamlarında ihale görmemiş kişilerdir. Daha önce Bayır Belediyesi fen işlerindeydim. Temizlik işlerinin ne olduğunu dahi bilmiyordum. Sadece çalıştığım kurumda ihaleye ilişkin belgeleri hazırlayan kişiydim. Temizlik işlerinin ihale ile yapıldığını burada öğrendim. .. 31/08/2014 tarihinde süreci biten ihaleye az kaldığından 77142 IKN nolu ihaleyi 08/08/2014 tarihinde gerçekleştirdik. Bu ihaleye katılan firmalardan birisi ihaleye itiraz etti. Kamu ihale kurumuna kadar gitti. Ancak süreç bakımından sözleşmenin yapılamayacağını anladık. Kamu ihale kurumunun vereceği kararı işin aciliyeti gereği bekleyemeyeceğimiz için pazarlık usulü ihaleye şartlar oluştuğundan dolayı benim teklifimle ve Başkanımız Bahattin Gümüş’ün olurunu da alarak bu ihaleyi gerçekleştirdik. Beraatimi isterim.

xx           xx           xx

Sanık Mehmet Devrim avukatı ile yazılı ifade vereceğini belirtirken, ORTEM‘den Sanık Orhan Ekşi yazılı savunmasını da verip, “Ben firma yetkilisi ve sahibi olan Hikmet Orakçı’ya vekaleten bu tür ihalelerde görev almaktayım. Pazarlık usulü ile yapılan ihale bir öncesinde iddianameye konu olmayan bir ihalenin sürecinin uzaması sonucunda yapılan ihaledir. Tüm süreç bu şekilde yasaya uygun olarak sürdü. Suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Kaldı ki bu şikayet üzerine mağdur duruma düştük. Hiçbir ihaleye girme şansım ne benim ne de şirketimin kalmadı. Suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyorum.” diye anlatmış. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Orakçı da “Menteşe belediyesi ile hiçbir ilişkim olmamıştır. Dediğim gibi tüm yetkiyi vekaletname ile sanık Orhan’a devrettim. Huzurda bulunan hiçbir sanığı ya da belediye başkanını tanımıyorum. Kaldı ki özel şirketlere ihale ile temizlik işleri yaptırıldığı tarihten itibaren bu tür ihalelerde yer aldım. Belediyenin eski tarihlerindeki görevlerinde eksiklikleri tamamlattıran kişi benim. Bu bağlamda hiçbir usul eksikliği yoktur. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum.” diye ifade vermiş.

xx           xx           xx

Davada şikayetçi ve müşteki durumunda olan Harun Akın şikayet dilekçesindeki iddialarını duruşmada tekrarlarken, ORTEM‘in 2004‘ten beri bütün ihaleleri alan firma olduğuna dikkat çekerek, şu ifadelerde bulunmuş:

.. Bu husus akla mantığa yaşamın olağan akışına aykırı bir durumdur. 18 yıldır aralıksız olarak bu firma ihaleleri kazanmaktadır. Zira 14/08/2014 tarihinde olan bir ihalenin teminat mektubu bu tarihten önce nasıl alındığı kuşku yaratmaktadır. Bu da ihale sorumluları ya da sorumlusu tarafından ilgili firmaya içerden yaklaşık maliyet konusunda bilgi verildiğini göstermektedir. Tüm ayrıntılı iddialarımı yazılı olarak belgeleri ile birlikte sunacağım.

Sanık müdafileri Harun Akın‘ın bundan sonraki duruşmalara katılmamasını isterken, müşteki Akın‘ın suçtan zarar görme ihtimaline binaen, dava ve duruşmalara kabulüne karar veren mahkemenin kararında “ihalelerle ilgili ön araştırma olup olmadığının Defterdarlığa sorulmasına, Akın’a gelecek oturuma kadar iddialarını, varsa belgelerini yazılı olarak sunmasına, yazılı savunma, iddia ile belgeler tamamlandıktan sonra duruşma günü beklenmeksizin dosyanın Sayıştay Denetçisi bilirkişiye tevdiine,”ifadelerine yer verilmiş. İkinci duruşmanın 08/05/2019 günü saat 11:00 bırakılmasına karar verilmiş.

kayseri evden eve nakliyat
kayseri evden eve nakliyat
kiralık asansör

Şimdi gözler Bodrum, Marmaris, Milas, Datça ve Ortaca Cumhuriyet Başsavcılıklarından çıkacak kararlara çevrilmiş durumda…

——————————                                                         ——————————

GÜNÜN SÖZÜ: Zirvelerde kartallarda bulunur, yılanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek diğeri ise sürünerek gelmiştir. (Cenap Şahabettin)

ÇİVİ

Arkadaşım, “Bu adaylar seçim harcamalarının hesabını veremiyorlar, yerin seçilirlerse belediye kasasının hesabını nasıl verecekler?” diye sordu.

Beni Bi Gülmek Aldı: )))))

———————————————————————————————————————

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

1 ADET YORUM YAPILDI
HARUN AKIN 22 Mart 2019 / 14:39

ÜSTADIM KORKU BACAYI ÖYLE BİR SARMIŞKİ DURUŞMALARA KATILMAMIZI DAHİ HAZMEDEMİYOR VE TALEPTE BULUNUYORLAR. MAHKEME KATILMAM YÖNÜNDE DOĞRU BİR KARAR VERDİ BU MAHKEMEDE TÜM SOMUT BİLGİ VE BELGELERİ TEKRAR İLAVELERİYLE DOSYAYA SUNACAĞIM.AYRICA ŞAHİTLERİDE DİNLETECEĞİZ. BEN İNANIYORUM GEÇTE OLSA HAK YERİNİ BULACAK VE 18 YILDIR TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI YİYENLER MUĞLANIN KAZANÇLARINI BURSAYA TAŞIYANLAR YARGI ÖNÜNDE GEREKEN HESABI VERECEKLER…