Muğla’da keyfi uygulamalar

Bu haber 04 Ağustos 2015 - 19:33 'de eklendi ve 877 kez görüntülendi.

mugladakeyfi56156516561CHP Muğla Milletvekili Av. Akın Üstündağ 30 Mart yerel seçimlerinde “Büyükşehir” haline gelen Muğla’da ormanda ve kıyılarda kullanıma açılmış yerlerde hüküm ve tasarrufun Büyükşehir’de olması gerektiğini savundu. Dalaman sınırları içinde kalan Göcek Koylarının bir bölümünün Orman tarafından ihale edilmek istenmesini TBMM’ne taşıyan Üstündağ, “Ülkemizin nadide bir İli olan Muğla’mız, her geçen gün bir başka keyfi uygulama ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu noktada bana düşen de bu sorunları meclis gündemine taşımak olmaktadır” dedi

Özcan Özgür

CHP Muğla Milletvekili Av. Akın Üstündağ 30 Mart yerel seçimlerinde “Büyükşehir” haline gelen Muğla’da ormanda ve kıyılarda kullanıma açılmış yerlerde hüküm ve tasarrufun Büyükşehir’de olması gerektiğini savundu. Dalaman sınırları içinde kalan Göcek Koylarının bir bölümünün Orman tarafından ihale edilmek istenmesini TBMM’ne taşıyan Üstündağ, “Ülkemizin nadide bir İli olan Muğla’mız, her geçen gün bir başka keyfi uygulama ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu noktada bana düşen de bu sorunları meclis gündemine taşımak olmaktadır.” dedi. Başbakan Davutoğlu’na “Basında yer alan haberlerinde de görüleceği üzere; Bakanlığınızın yapacağı ihale vatandaşların tepkisine yol açmış ve mağduriyetlerine sebebiyet vermiştir. Bu durumu nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz?” diye sordu.

Daha önce Başbakan Davutoğlu tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi veren CHP’nin genç Muğla Milletvekili Av. Akın Üstündağ, Milas-Bodrum karayolu üzerindeki Pina Yarımadası üzerinde Halep Çamlarının yok olması pahasına yükselen turistik tesisler ile ilgili verdiği soru önergesinin ardından yine Başbakan Davutoğlu tarafından yanıtlanmak üzere Muğla’nın koyları ile ilgili soru önergesi verdi.

Milletvekili Üstündağ, yaptığı açıklamada, “Ülkemizin nadide bir İli olan Muğla’mız, her geçen gün bir başka keyfi uygulama ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu noktada bana düşen de bu sorunları meclis gündemine taşımak ve Muğla’nın sahipsiz olmadığını göstermektir. Muğla her zaman talana açık kalmıştır. Muğla’nın Büyükşehir statüsüne geçmesi bu talanın önüne geçilmesine fayda sağlayabilirdi. Büyükşehir’in ‘yerinde yönetimin’ bir sonucu olmasına rağmen, Ankara Muğla’da keyfilikten vaz geçmiyor. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Milletvekili Üstündağ, TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede  “6360 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi ile ormanlık alanlarda oluşacak karmaşanın önlenmesi için; Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği, 18/04/2014 tarihi ve 28976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.” Hatırlatmasında bulunurken, “Ancak, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü, Muğla İli, Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, Akbük, Göbün, Küçük Salsala, Taşyaka Mevkilerindeki ormanlık alanlarda yapılacak tesisler ile birlikte 29 yıl kiralama işi için 26/03/2015 tarihinde ihaleye çıkmıştır.” diyerek, Başbakan Davutoğlu tarafından yanıtlanmak üzere şu sorulara yer verdi:

“Söz konusu kiralama ve tesisiler ile ilgili iş ve işlemlerin 14 ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığının uygun görüşü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesi gerekli değil midir? Orman Kanununun ilgili yönetmeliğinin ‘Büyükşehir belediyesi kurulan yerlerde önceden verilmiş izinler’ başlıklı Geçici 4. Maddesi; ‘Büyükşehir belediyelerinin kuruluşundan önce il özel idareleri, kapanan belediyelere ve köy tüzel kişilikleri adına verilmiş olan izinler aynı hak ve sorumluluklar ile büyükşehir belediyeleri adına devredilmiş sayılır ve büyükşehir belediyeleri adına devam eder. Bu izinlerin taahhüt senetlerindeki yükümlülüklerden orman idaresine karşı büyükşehir belediyeleri sorumludur.’ hükmü amirdir. Ancak; söz konusu alanın Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 29 yıllığına kiralamak üzere ihaleye çıkılması Uygulama Yönetmeliği ile bir çelişki oluşturmuyor mu?”

Söz konusu alanların bakanlıkça ihale yoluyla kiralanmak istenmesinin hukuka da aykırı olduğuna dikkat çeken Muğla Milletvekili Üstündağ, ihalelerin “Kamu Vicdanını” yaralayıp yaralamayacağını da sorduğu önergede ““Basında yer alan haberlerinde de görüleceği üzere; Bakanlığınızın yapacağı ihale vatandaşların tepkisine yol açmış ve mağduriyetlerine sebebiyet vermiştir. Bu durumu nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz?” dedi.

Kamu Vicdanın rahatsız olması nedeni ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından basın açıklaması yapılması gereği duyulduğuna işaret eden Milletvekili Üstündağ, Orman Genel Müdürlüğünün 26/03/2015 tarihli basın açıklamasında ‘Muğla İlinin Büyükşehir olması, İl Özel İdaresinin kapanması ve tüzelkişiliğinin bitmesi nedeniyle tesisler Özel İdare tarafından Dalaman Orman İşletme Müdürlüğüne 2014 yılı Mayıs ayında devredilmiştir.’ Denildiğini anımsatarak şöyle devam etti:

“Oysa Muğla İl Özel İdaresinin tüzelkişiliği 30/03/2014 tarihi itibari ile son bulmuştur. Mart ayında son bulan tüzel kişilik nasıl olur da 2014 yılı mayıs ayında devir işlemi gerçekleştirir? Hem hukuken hem de fiilen mümkün olmayan bu durum Bakanlığınızın açıkça hukuka aykırı yaptığı işlem değil midir? Kamu hizmetlerinin amacı, kamu yararı gereği olup, Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili Kanunların yapılış amaçları ise kamu düzenini sağlamak ve kamu yararı gözetmektir. Söz konusu Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 4. Maddesi koyuluş amacı da gene kamu yararıdır. Bu uygulamanız ile Yönetmeliğin yapılış amacı göz ardı edilmiş olmuyor mu? Söz konusu alanın,  organize olmuş, bütçe kadro ve imkânlar yönünden yeterliliği bilinen ve yine söz konusu alanda doğa yapıyı bozmadan, kamu hizmeti vermeyi amaçlayan ve bunun için gerekli tüm imkânlarını kullanan ve Muğla İlinde Muğla Büyükşehir Belediyesinin sahip olduğu bütçeye, imkânlara sahip olan başka bir kurum bulunmaması sebebi ile bu kurum yerine başka kurumlarca yürütülmesi, Kamu Yararı açısından nasıl değerlendirilmektedir? Yöre halkı söz konusu alanın ihale sonucunda özel kişi/şirketlere verilmesi halinde; özel şahıs/şirketlerin kar amacı güderek hizmet vereceği ve bu durumun hem doğayı tahrip etmesi hem de günümüze kadar korunmuş alanın bozulmasına sebep olabilecek sonuçlar doğuracağını düşünmektedir. Söz konusu alanın güvenliği, çevre temizliği, altyapı ve konaklama ve bunun gibi hizmetlerinin planlı ve organize şekilde yürütülmesini sağlayacak önlemler alınmış mıdır?”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.