MUĞLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ / GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANIDIR « Hamle Gazetesi

MUĞLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ / GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANIDIR

Bu haber 27 Haziran 2014 - 0:26 'de eklendi ve 1.148 kez görüntülendi.

Amme borçlarından dolayı haciz edilerek satışına karar verilen aşağıda türü ve özellikleri ile satış şartları yazılı gayrimenkul 6183 Sayılı A.A.T.U.M. Kanunun 94.üncümaddesi gereğince açık arttırma sureti ile satılacaktır.
1- Satışa konu gayrimenkul ilimiz Düğerek Mahallesi Doğancılar Mevkiinde bulunmaktadır.
2- Gayrimenkul Tapunun 0 ada, 27 pafta, 1075 parsel, 11 cilt, 1058 Sayfada kayıtlıdır.
3- Gayrimenkul, Muğla Düğerek Mahallesi, Doğancılar Mevkii, 4.480 m2 yüzölçümlü içinde evi olan eşçarlı tarla vasfındaki gayrimenkulün 1/12 hissesi (373,33 m2) Karabağlar yayla sınırında, Muğla Merkeze 4,5 km uzaklıkta, Denizli Muğla Karayoluna 4,2 km uzaklıkta olup, içinde bir adet kuyu, bir adet havuz, üç adet büyük ceviz ağacı, iki adet incir ağacı, muhtelif meyve ağaçları bulunmaktadır.
4- Gayrimenkulün satışa esas değeri 7.000,00.- TL dır.
5- Arttırmaya iştirak edenlerden biçilen değerin %7,5 nispetinde 525,00.-TL veya 6183 Sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 10.uncu maddesinin 1 ile 4. üncü bentlerinde yazılı,
a- Para,
b- Bankalar ve özel fınans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,
c- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
d- Hükümetçe  belli  edilecek  Milli  Esham  ve Tahvilat  (%15  noksanı ile değer-lendirilir) kabul edilir.
6- Gayrimenkulün satışı 15.07.2014 Salı günü saat 14.00’de Vergi Dairesi Müdürlüğünde yapılacaktır.
7- Gayrimenkul Satış şartnamesi Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış servisinden temin edilebilir ve hizmet binası girişindeki ilan panosundan görülebilir
8- Teminatın yatırıldığına dair makbuz, 15.07.2014 günü saat 13.30’a kadar satış komisyonu başkanlığına ibraz edilecektir.
9- Gayrimenkulün  satışında  verilen  bedel gayrimenkule  biçilen  değerin  %75’ini bulmadığı ve şayet arttırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak 22.07.2014 tarihinde Salı günü aynı  mahalde ve aynı saatte tekrar arttırmaya çıkarılacaktır.
İlan olunur.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.