MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE İHALE İLANI

Bu haber 14 Temmuz 2015 - 18:37 'de eklendi ve 2.025 kez görüntülendi.

MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
MÜBADELE İHALE İLANI
1-İhaleyi Yapan İdarenin Adı :Muğla İl Emniyet Müdürlüğü
2-İhaleyi Yapan İdarenin Adresi :Emirbeyazıt Mah. Dirgeme Yolu No:1 MUĞLA
3-İhaleyi Yapan İdarenin Telefon ve Faks Numarası :0 252 214 19 04   Dahili:6421  –  Faks:0 252 214 15 29
4-İhalenin Adı :Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı Taşıt, Mal ve Malzemenin Mübadele yoluyla satışı işi
5-İhalenin Niteliği ve Miktarı :36 Adet Taşıt, 2 Adet Deniz Motoru(Şişme Bot İçin), 2 Adet Bisiklet ve toplam    12.005 Kg Hurda Malzeme
6-Mübadele Karşılığında Alınacak Mala İlişkin Özellikler : 2 Adet Ford Focus Trend X 4K 1.6İ 125 PS Benzinli, 2 Adet Ford Tourneo Courier Titanium 95 PS TDCİ,
 1 Adet Ford Fiesta   Trend X 5K 1.25i 82 PS ESP Benzinli   (2015 model)
7-İhale Yeri : Emirbeyazıt Mah.Dirgeme Yolu No:1 Muğla (Emniyet Müdürlüğü Kafeteryası)
8-İhale Tarih ve Saati :27.07.2015 Pazartesi günü – Saat: 14.00
9-İhalenin Usulü :İhale Kapalı teklif açık artırma usulu ile yapılacaktır.
10-İhale Konusu işin ve Belgelerin görülebileceği Yer :İhale konusu araçlar Aydın yolu üzerinde bulunan Destek Hizmeteleri Büro Amirliğinde görülebilir.
 Belgeler Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliğinden temin edilebilir.
11-İhale Konusu işle ilgili Şartname olup olmadığı :İhale konusu işle ilgili şartname mevcuttur. Şartname İkmal Büro Amirliğinde görülebilir.
 İhaleye katılacak  kişilerin şartnameyi  satın almaları zorunludur.
12-Şartname ücreti ve  yatırılacağı Yer :Şartname bedeli 20,00 TL’dir.Şartname bedeli Muğla Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne
 yatırılacak ve buradan alınan makbuzla İkmal Büro Amirliğinden temin edilebilecektir
13- Tekliflerin verilme şekli :Teklifler İhale Komisyonu önünde sözlü olarak verilecektir.
14-Geçici teminatın yatırılacağı yer ve son ödeme zamanı :Muğla Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 27.07.2015 Pazartesi günü – Saat: 14.00
15-Bu ihale için sürülecek en az pey miktarı :Şartnamenin 2/D maddesine göre artırım yapılacaktır.
16-İhale ile ilgili sözleşme yapılıp yapılmayacağı :Bu ihale ile ilgili olarak sözleşme yapılacaktır.Ancak Yüklenici sözleşme yapma süresi içerisinde
 taahhatünü yerine getirirse sözleşme yapılmayacaktır.
17İhaleye katılma şartları ve istenilen Belgeler:
a) İhale tarihine göre altı ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir bir belgeyi,
b) Başkası adına vekil olarak ihaleyi katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliğe temsilen katılanların ise noterden onaylı imza
sirküleri örneğini,
c) Tebligat adresini, iş veya ikamet adresine ilişkin belgedeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
d) Teklifte bulunulacak taşınır malın satışına dair ekli listede gösterilen geçici teminat miktarını karşılayacak tutarı yatırdıklarına dair belgeyi,
e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) İdarece gerekli görülen ve şartname eki listenin “Özel Hükümlerinde gösterilen belgeyi, ibraz etmeleri şarttır.
18-Özel hükümler:
1-Üzerine ihale yapılan istekli bedelini ödediği taşıt ve malzemeleri ödemeyi yaptığı tarihi takip eden 5 gün içinde teslim almak zorundadır.5 gün içinde alınmadığı
taktirde vasıta müşteri hesabına Muğla İhale Komisyonunca satılacaktır. Alıcı adına yapılan satışa doğan fark geçici teminattan mahsup edilecektir. Alıcısı adına
ikinci satıştan doğan fazlalık ve geçici teminat alıcısına usulüne göre ödenir.
2-Taşıt ve malzemelerle ile ilgili KDV dahil vergi,resim, harç ve mali yükümlülükler ile tellaliye alıcısına ait olup, ihale kararının tarihinin tebliği tarihinden itibaren
15 gün  içinde yatırılması zorunludur.
3-Açık arttırmalı satışlardan; adına vasıta ihale edilenler Trafik Tescil için araç muayene kontrol ve uygunluk belgesini kendileri alacaklardır.
19- Mübadelesi Yapılacak Taşıtlar, Mal ve Malzemeye ait Diğer Bilgiler:
S.
NO
PLAKASI MODELİ MARKASI TİPİ FAAL OLUP OLMADIĞI HASAR ORANI
%
TAHMİNİ BEDEL
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI
(TL)
BULUNDUĞU
YER
1 48 A 0007 1997 Toyota Corolla FAAL HASARSIZ 6.000,00 TL 180,00 Destek Hiz.Br. A.
2 48 A 0011 2000 Ford Transit 100 panel van FAAL HASARSIZ 6.000,00 TL 180,00 Destek Hiz.Br. A.
3 48 A 0012 1997 Tofaş Şahin 1.6 FAAL HASARSIZ 3.500,00 TL 105,00 Destek Hiz.Br. A.
4 48 A 0013 1997 Tofaş Şahin 1.6 FAAL HASARSIZ 3.500,00 TL 105,00 Destek Hiz.Br. A.
5 48 A 0023 2000 Renault 19 Europa 1.6 FAAL HASARSIZ 6.000,00 TL 180,00 Destek Hiz.Br. A.
6 48 A 0028 2000 Renault 19 Europa 1.6 FAAL HASARSIZ 4.500,00 TL 135,00 Destek Hiz.Br. A.
7 48 A 0034 1997 Honda Scooter NH 100 FAAL HASARSIZ 750,00 TL 22,50 Destek Hiz.Br. A.
8 48 A 0035 1999 Renault 19 Europa 1.4 FAAL HASARSIZ 4.000,00 TL 120,00 Destek Hiz.Br. A.
9 48 A 0051 2004 Renault Megane II 1.6 FAAL HASARSIZ 11.000,00 TL 330,00 Destek Hiz.Br. A.
10 48 A 0070 1997 Renault 12 TX R 1179 FAAL HASARSIZ 4.000,00 TL 120,00 Destek Hiz.Br. A.
11 48 A 0071 2000 Renault 19 Europa 1.6 FAAL HASARSIZ 4.000,00 TL 120,00 Destek Hiz.Br. A.
12 48 A 0080 2004 Ford Connect T230 L Panel Van FAAL HASARSIZ 8.000,00 TL 240,00 Destek Hiz.Br. A.
13 48 A 0094 2000 Volkswagen Polo Classıc FAAL HASARSIZ 7.000,00 TL 210,00 Destek Hiz.Br. A.
14 48 A 0131 2005 Bmw F 650 GS FAAL HASARSIZ 4.500,00 TL 135,00 Destek Hiz.Br. A.
15 48 A 0146 1995 Bmw R 80 GS FAAL HASARSIZ 3.000,00 TL 90,00 Destek Hiz.Br. A.
16 48 A 0163 2010 Ramzey Rmz 125 FAAL HASARSIZ 500,00 TL 15,00 Destek Hiz.Br. A.
17 48 A 0190 1998 Ford Transit 2.5 Dİ LCX FAAL HASARSIZ 5.000,00 TL 150,00 Destek Hiz.Br. A.
18 48 A 0198 1998 Tofaş Şahin 1.4 FAAL HASARSIZ 3.250,00 TL 97,50 Destek Hiz.Br. A.
19 48 A 0201 2000 Fiat Tipo FAAL HASARSIZ 6.000,00 TL 180,00 Destek Hiz.Br. A.
20 48 A 0209 1999 Fiat Siena 1.6 MPI FAAL HASARSIZ 4.000,00 TL 120,00 Destek Hiz.Br. A.
21 48 A 0214 2000 İsuzu MD 27 SA FAAL HASARSIZ 8.500,00 TL 255,00 Destek Hiz.Br. A.
22 48 A 0219 1999 Bmw R 1100 GS FAAL HASARSIZ 3.000,00 TL 90,00 Destek Hiz.Br. A.
23 48 A 0223 2000 Bmw R 1100 RT FAAL HASARSIZ 6.000,00 TL 180,00 Destek Hiz.Br. A.
24 48 A 0224 2000 Bmw R 1100 RT FAAL HASARSIZ 6.000,00 TL 180,00 Destek Hiz.Br. A.
25 48 A 0225 2000 Bmw R 1100 RT FAAL HASARSIZ 5.000,00 TL 150,00 Destek Hiz.Br. A.
26 48 A 0228 2001 Toyota Avensis 1.8 Sedan FAAL HASARSIZ 8.500,00 TL 255,00 Destek Hiz.Br. A.
27 48 A 0232 2001 Renault 19 Europa 1.6 FAAL HASARSIZ 4.500,00 TL 135,00 Destek Hiz.Br. A.
28 48 A 0245 2001 Bmw R 1100 RT FAAL HASARSIZ 4.500,00 TL 135,00 Destek Hiz.Br. A.
29 48 A 0249 2001 Bmw R 1100 RT FAAL HASARSIZ 5.000,00 TL 150,00 Destek Hiz.Br. A.
30 48 A 0258 2003 Toyota Corolla FAAL HASARSIZ 10.000,00 TL 300,00 Destek Hiz.Br. A.
31 48 A 0259 2003 Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD FAAL HASARSIZ 6.000,00 TL 180,00 Destek Hiz.Br. A.
32 48 A 0268 2005 Fiat Doblo 1.3 Multi  Jet FAAL HASARSIZ 7.000,00 TL 210,00 Destek Hiz.Br. A.
33 48 A 0269 2005 Ford Connect Tourneok210s 1.8 tdci FAAL HASARSIZ 6.000,00 TL 180,00 Destek Hiz.Br. A.
34 48 A 0276 2005 Opel Astra1.4 FAAL HASARSIZ 10.000,00 TL 300,00 Destek Hiz.Br. A.
35 48 A 0284 2005 Fiat Doblo 1.3 Multijet active FAAL HASARSIZ 7.000,00 TL 210,00 Destek Hiz.Br. A.
36 48 A 0304 1993 Volkswagen LT 31-Florida FAAL HASARSIZ 13.000,00 TL 390,00 Destek Hiz.Br. A.
37 2000 DENİZ MOTORU 150 HP (ŞİŞME BOT İÇİN) FAAL HASARSIZ 3.500,00 TL 105,00 Destek Hiz.Br. A.
38 2000 DENİZ MOTORU 150 HP (ŞİŞME BOT İÇİN) FAAL HASARSIZ 3.500,00 TL 105,00 Destek Hiz.Br. A.
39 BİANCHİ FAAL HASARSIZ 100,00 TL 3,00 Destek Hiz.Br. A.
40 BİANCHİ FAAL HASARSIZ 100,00 TL 3,00 Destek Hiz.Br. A.
41 6.307  KG HURDA MALZEME ALÜMİNYUM HURDASI G.FAAL 20.182,24 TL 605,47 Destek Hiz.Br. A.
42 698 KG HURDA MALZEME PİRİNÇ HURDASI G.FAAL 5.933,00 TL 177,99 Destek Hiz.Br. A.
43 3.000 KG HURDA MALZEME DEMİR HURDASI G.FAAL 1.410,00 TL 42,30 Destek Hiz.Br. A.
44 2.000 KG HURDA MALZEME ELEKTRONİK HURDASI G.FAAL 940,00 TL 28,20 Destek Hiz.Br. A.
T O P L A M 240.165,24 7.204,96
…/07/2015 Br.Mem:H.YAŞAR
…/07/2015 Şb Md.V.:Z.DEMİRTAŞ
…/07/2015 Em.Md. Yrd.:A.KARAYEL Hakan ÇETİNKAYA
İl Emniyet Müdürü
1.Sınıf Emniyet Müdürü

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.