MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Bu haber 05 Nisan 2016 - 23:24 'de eklendi ve 969 kez görüntülendi.

1.Aşağıda nitelikleri, muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen Muğla Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altındaki 65 adet taşınır/taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ilan sırasıyla “Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binası Meclis Salonu” nda 28/04/2016 tarihinde saat 14:00 ‘de İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda kiraya verilecektir.

SN İLÇE MAHALLE CADDE/SOKAK /MEVKİİ ADA PARSEL NİTELİĞİ ALAN (m²) BAĞ. BÖL. NO. MUHAMMEN BEDEL(₺) GEÇİCİ TEM. (₺)
1 Menteşe Algı Köyaltı 290 Tarla 5.197,00 400,00 12,00
2 Menteşe Bayır Köyiçi 6040 İşyeri 30,75 3 3.000,00 90,00
3 Menteşe Bayır Köyiçi 6040 İşyeri 30,75 4 3.000,00 90,00
4 Menteşe Bayır Bayırovası 4898 İşyeri 143,77 1 2.900,00 87,00
5 Menteşe Bayır Bayırovası 4898 İşyeri 174,93 2 3.900,00 117,00
6 Menteşe Çaybükü Kıryaka 247 Tarla 57.550,00 2.540,00 76,20
7 Menteşe Çaybükü Köyiçi 594 Kargir Köy Odası ve Tarla 1.265,00 1.100,00 33,00
8 Menteşe Kıran Köyiçi 360 9 İşyeri 70,00 550,00 16,50
9 Menteşe Yerkesik Tiklice 293 Tarla 3.540,00 400,00 12,00
10 Menteşe Yenice Bahçebağ 2093 Tarla 2.400,00 250,00 7,50
11 Menteşe Yenice Bahçebağ 2095 Tarla 1.500,00 150,00 4,50
12 Menteşe Yeşilyurt Aslanlı 4680 Arsa 5.301,52 800,00 24,00
13 Datça İskele Otobüs Terminali 289 9 Tuvalet 23,68 3-F 1.100,00 33,00
14 Datça Kızlan Büydüz 4373 Tarla 7.403,66 750,00 22,50
15 Datça Karaköy Aşağı Bademlik 1300 Zeytinlik 17.446,30 3.000,00 90,00
16 Bodrum Turgutreis Otobüs Terminali 350 Otobüs Yazıhanesi 8,88 6 12.000,00 360,00
17 Fethiye Göcek İskele 257 3 İşyeri 133,28 13-14-15 20.000,00 600,00
18 Fethiye Göcek İskele 419 1 İşyeri 16,00 3 27.000,00 810,00
19 Fethiye Göcek İskele 417 2 İşyeri 32,00 5 4.900,00 147,00
20 Fethiye Göcek İskele 416 1 Tuvalet 84,00 5-6 6.000,00 180,00
21 Fethiye Eldirek Köyiçi 550 İşyeri 67,50 5.750,00 172,00
22 Köyceğiz Ulu Cami Otobüs Terminali 213 125 Tuvalet 43,60 8 800,00 24,00
23 Marmaris Bozburun Müskebi 123 1 İşyeri 37,30 3.500,00 105,00
24 Marmaris Çamlı 186 İşyeri 25,38 2.000,00 60,00
25 Milas Kafaca Köyaltı 199 Tarla 10.900,00 1.100,00 33,00
26 Milas Burgaz Otobüs Terminali 38 6 Otobüs Yazıhanesi 12,24 8 6.900,00 207,00
27 Milas Burgaz Otobüs Terminali 38 6 Bekleme Salonu 15,60 12 9.900,00 297,00
28 Milas Burgaz Otobüs Terminali 38 6 Minibüs Yazıhanesi 11,40 15 6.400,00 192,00
29 Milas Pinar Köyiçi 477 İşyeri 45,00 1.400,00 42,00
30 Milas Kafaca Bağarası 1350 Zeytinlik ve Mera 9.930,00 1.000,00 30,00
31 Milas İçme Suderesi 120 2 Zeytinlik 36.318,85 3.500,00 105,00
32 Ortaca Merkez Otobüs Terminali 321 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 Yazıhane 23,64 10 8.000,00 240,00
33 Ortaca Merkez Otobüs Terminali İşyeri 23,73 21 5.000,00 150,00
34 Ortaca Merkez Otobüs Terminali İşyeri 55,00 9 9.000,00 270,00
35 Ortaca Merkez Otobüs Terminali İşyeri 45,89 92 16.000,00 480,00
36 Ortaca Merkez Otobüs Terminali İşyeri 7,36 4 2.200,00 66,00
37 Ortaca Çaylı Pazarburnu 644 30 Kantar Yeri ve Büro 70,00 15.000,00 450,00
38 Seydikemer Karadere Bükceğiz 478 Zeytinli Tarla 23.750,00 2.200,00 66,00
39 Seydikemer Karaköy Köyiçi 122 4 İşyeri 74,29 1 2.100,00 63,00
40 Seydikemer Karaköy Köyiçi 122 4 Ardiye 79,26 4 2.100,00 63,00
41 Seydikemer Karaköy Köyiçi 122 4 Ardiye 158,82 6-8 4.200,00 126,00
42 Seydikemer Karaköy Köyiçi 122 4 Ardiye 90,31 12 2.100,00 63,00
43 Seydikemer Çaltıözü Deliktaş 118 Tarla 11.700,00 1.000,00 30,00
44 Seydikemer Yayla Ceylan Sütlü Pınar 1314 Tarla 22.000,00 1.500,00 45,00
45 Seydikemer Çobanlar Gölbaşı 149 Tarla 15.050,00 1.300,00 39,00
46 Seydikemer Yayla Atlıdere Katmerkaya 106 48 Tarla 95.700,00 8.900,00 267,00
47 Seydikemer Korubükü Köyiçi 165 9 İşyeri 13,20 500,00 15,00
48 Seydikemer Kumluova Toptancı Hali 481 İşyeri 147,00 7.900,00 237,00
49 Seydikemer İzzettin Uzunduvar 1032 Tarla 22.520,00 1.200,00 36,00
50 Seydikemer Kadıköy 193 2 Kantar(Demirbaş) 500,00 15,00
51 Seydikemer Karadere Yoluç 1664 Kantar Yeri ve Büro 70,00 8.000,00 240,00
52 Seydikemer Eşen 192 1 Kantar Yeri ve Büro 69,00 800,00 24,00
53 Seydikemer Ören Köyaltı 195 73 Tarla 11.589,33 1.700,00 51,00
54 Seydikemer Ören Kızılseki 195 140 Tarla 19.064,85 2.800,00 84,00
55 Ula Gölcük Dereboyu 750 Tarla 18.000,00 2.000,00 60,00
56 Ula Karabörtlen Kumyeri 92 Tarla 29.860,00 2.000,00 60,00
57 Ula Portakallık İmamkuyusu 2354 İşyeri 28,66 183/A 3.200,00 96,00
58 Ula Portakallık İmamkuyusu 2354 İşyeri 55,28 183/C 2.000,00 60,00
59 Ula Portakallık İmamkuyusu 2354 İşyeri 6,44 183/D 600,00 18,00
60 Ula Akyaka Köyiçi 3819 İşyeri 49,00 21 6.000,00 180,00
61 Ula Akyaka Köyiçi 3819 İşyeri 16,20 22 2.000,00 60,00
62 Ula Akyaka Köyiçi 3819 İşyeri 43,00 23 6.000,00 180,00
63 Ula Akçapınar Çanakçı 1893 1.Katı Dükkan ve Kahvehane 2.Katı Ev Olan İki Katlı Betonarme Bina ve Arsası 484,78 1. Kat Konut 5.400,00 162,00
64 Yatağan Bozarmut Gücük 668 Tarla 16.100,00 850,00 25,50
65 Yatağan Şeref Olukbelen 140 Tarla 2.184,00 500,00 15,00
  1. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Muğla Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından bedelsiz alınabilir.
  2. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
  3. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
  4. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A)    GERÇEK KİŞİLERDEN:

1.   İkametgâh Belgesi,

2.   Nüfus Kayıt Örneği,

3.   Geçici teminat mektubu veya makbuzu

4.   Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5.   Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6.   İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’

7.   Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,

8.   İhale tarihinden önce, en az son 1 yıldan bu yana Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı olduğu Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge;

B)    TÜZEL KİŞİLERDEN:

1.   İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2.   İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

3.   Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

4.   Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5.   Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6.   İdare ve İstekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’

7.   Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,

C)    Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
  1. Kira Bedelinin Ödenmesi; tarımsal amaçlı taşınmazların kira bedeli peşin ve defaten, diğerlerinin kira bedeli her ayın 15. günü 12 eşit taksitle ve defaten ödenecektir.
  2. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 26/04/2016 Salı günü saat 17:00’ye kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Kanununun 37. Maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
  3. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
  4. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.