Milas’ta alış­ve­riş dö­nü­şü can pa­za­rı: 10 ya­ra­lı

Bu haber 05 Mart 2017 - 23:52 'de eklendi ve 462 kez görüntülendi.

Milas il­çe­sin­de semt pa­za­rın­dan dönen bir mi­ni­büs, trak­tör ile çar­pış­tı. Mey­da­na gelen ka­za­da 10 kişi ya­ra­lan­dı.

Milas bağlı Bafa Ma­hal­le­si’nde mey­da­na gelen tra­fik ka­za­sın­da, İ.K. ida­re­sin­de­ki 48 S 3911 pla­ka­lı mi­ni­büs Bafa’dan Ak­ça­lı Ma­hal­le­si’ne seyir ha­lin­dey­ken M.U. ida­re­sin­de­ki 48 ABL 45 pla­ka­lı trak­tör­le çar­pış­tı.
Mey­da­na gelen ka­za­da her iki ara­cın sü­rü­cü­sü de ya­ra­lan­maz­ken, 48 S 3911 pla­ka­lı mi­ni­büs­te yolcu ola­rak bu­lu­nan Fatma Ars­lan, Avni Ars­lan, Fevzi Sert­baş, Refik Soy­dan, Hü­se­yin Çar­dak­lı, Mak­bu­le Sert­baş, Fatma Sert­baş, Meh­met Ali Beş­par­mak, Şen­nur Bü­yük­tir­ya­ki ve Nazmi Kırcı ya­ra­lan­dı.
Ya­ra­lı­lar­dan 6’sı 75. Yıl Milas Dev­let Has­ta­ne­si’nde, 4’ü ise Özel bir has­ta­ne­de te­da­vi al­tı­na alın­dı. Ya­ra­lı­la­rın sağ­lık du­rum­la­rı­nın iyi ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Mey­da­na gelen ka­za­da ya­ra­la­nan Ak­ça­lı ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin Se­li­mi­ye Ma­hal­le­si’ndeki semt pa­za­rı­na alış­ve­ri­şi­ne gel­dik­le­ri ve alış­ve­riş­le­ri­ni ta­mam­la­dık­tan sonra ma­hal­le­le­ri­ne dönüş yo­lun­da ol­duk­la­rı öğ­re­nil­di. (İHA)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.