Maliye Kampı 10 yıllığına kiralanıyor

Bu haber 06 Mayıs 2017 - 1:03 'de eklendi ve 431 kez görüntülendi.

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde İçmeler Mahallesi’nde bulunan halk arasında Maliye Kampı olarak bilinen arazi ve üzerindeki tesisler tahmini kira bedeli yıllık 700 bin liraya, en yüksek teklifi verecek firmaya 10 yıl süreli turizm amaçlı kullanılmak üzere kiralanacak.

Haber Merkezi

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde İçmeler Mahallesi’nde bulunan halk arasında Maliye Kampı olarak bilinen arazi ve üzerindeki tesisler tahmini kira bedeli yıllık 700 bin liraya, en yüksek teklifi verecek firmaya 10 yıl süreli turizm amaçlı kullanılmak üzere kiralanacak.

Kiraya verileceği belirtilen hazine arsası ve üzerindeki yapılar geçmişte Maliye Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisi olarak kullanılmaktaydı. Söz konusu arsa üzerinde 39 adet tek katlı yapı ile çeşitli yaş ve türde toplam 603 adet bitki ve ağaç bulunmaktadır. Mevcut yapılardan 30 adedi konaklama ünitelerinden oluşmaktadır.

Söz konusu sosyal tesis İlçe Merkezine yaklaşık 7 km mesafede olup, denize cepheli, kıyıya bitişik bir konumdadır. Marmaris İlçesinin turizm potansiyeli en yüksek mevkilerinden birinde yer alıyor.

Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi Kumlu Örencik mevkiinde üzerinde Maliye Bakanlığı sosyal tesisi bulunan 4 adet parselde toplam 22581 metre kare  yüzölçümlü taşınmazların bir bütün olarak turizm amaçlı kullanılmak üzere 10 yıl süre ile 12.05.2017 tarihinde Saat 10:00’da Marmaris Mal Müdürü makam odasında toplanacak Komisyon’un huzurunda Açık Teklif Usulü ile kiraya verileceği bildirildi.

Muğla Defterdarlığından yapılan açıklamada ihaleye katılmak isteyenler gerçek kişiler İkametgah belgesi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi tüzel kişiler ise 2017 yılı içerisinde alınan sicil kayıt belgesi, Vergi kimlik Numarası, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile bu belgelere ek olarak gerçek ve tüzel kişilerin Süresiz ve limit içi Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubunu ihale saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmelerinin zorunlu olduğu belirtildi.

İlk yıl kira bedelinin peşin veya en az dörtte birinin kira sözleşmesinin imzalanmasından önce, kalanının üçer aylık dönemler halinde 3 eşit taksit halinde; sonraki yıllar kira bedelinin ise ait olduğu ay için TUİK tarafından açıklanan Yurtiçi-Üfe oranında bir önceki yıl kira bedelinde artış yapılmak suretiyle her yıl üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksit halinde ödeneceği bildirildi.

Kiraya verilecek arazi üzerindeki taşınmazlar üzerindeki yapılardan başka sabit ve kalıcı yapı yapılamayacağı, 3065 Sayılı KDV Kanununun 17/4-(p) bendi hükmü uyarınca Hazinece yapılan taşınmaz kiralamaları KDV’den istisna tutulduğundan, kira bedeli üzerinden KDV tahsil edilmeyeceği, kiralama işlemine dair diğer her türlü vergi, resim ve harçların ise alıcıya ait olduğu öğrenildi.

Posta ile müracaatlarda söz konusu ihale tarih ve saatine kadar postanın komisyona ulaşması gerektiği postada meydana gelebilecek gecikmelerden komisyonun sorumlu olmadığı belirtilirken, İhaleyle ilgili şartname ve diğer bilgilerin mesai saatleri içinde Marmaris Mal müdürlüğü Milli Emlak Servisinden ücretsiz olarak görülebileceği bilgisi verildi.

Muğla Defterdarlığı, geçtiğimiz günlerde Akyaka Maliye tesislerinin 10 yıllığına kiraya verileceğini de açıklamıştı.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.