KİHEP, duydunuz mu?

Bu haber 31 Ağustos 2009 - 0:00 'de eklendi ve 1.063 kez görüntülendi.
Dr. Gülten Şimşekgultensimsek@hamlegazetesi.com.tr
Bakış

Kadın hakları kadınların erkeklere eşit şekilde sahip olduğu sosyoekonomik, siyasi ve yasal haklarının tamamına verilen isimdir..
Global anlamda da kadın haklarıyla ilgili çalışmalar etkin bir şekilde sürdürülmektedir..
Kadınların sosyoekonomik haklarının kazanımı gelişmiş ülkelerde kadınlara daha iyi kazanımlar sunarken, gelişmekte olan ülkelerde ise kadınlarımız haklar yönü ile kazanımları tam değildir…
Ülkemiz de “kadının insan hakları” ve “aile içi şiddet” konulu saha araştırmaları iki gerçeği çok çarpıcı bir biçimde ortaya koymuştur.
* Kadınlarımız, yasal haklarını bilmiyorlar ve kullanmıyorlar.
* Türkiye’de bağımsız yerel kadın örgütlenmelerinin sayısı son derece kısıtlı.
Bu araştırmaların sonuçları ve saptanan ihtiyaçlar doğrultusunda Kadının İnsan Hakları  Yeni Çözümler Derneği 1995 yılında Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nı (KİHEP) geliştirdi.
1995 yılından beri kesintisiz olarak yerel düzeyde uygulanmakta olan  KİHEP, 2006 itibariyle Türkiye’nin her bölgesinden 33 ilde 5000’i aşkın kadına ulaşmıştır. Bu program kadınların çok çeşitli alanlarda karşılaştıkları insan hakları ihlalleri konusunda toplumsal bilinci artırarak, kadınların bu sorunlar karşısında çözümler üretmelerine yönelik donanımı kazanmalarını sağlamayı, bilinç oluşturmayı, kadınların Türkiye’de demokratikleşme sürecine özgür ve eşit bireyler olarak katılmalarını ve kendi bağımsız örgütlenmelerini yaratmalarını desteklemeyi amaçlar.
1998 yılından beri Kadının İnsan Hakları  Yeni Çözümler Derneği  ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) işbirliği ile SHÇEK’e bağlı Toplum Merkezleri’nde uygulanan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, Cumhuriyet’ten sonra kazanılan hakların yaşama geçirilmesine yönelik ilk geniş çaplı çalışma niteliğini taşımaktadır. Aynı zamanda, son yıllarda yaşanan gelişmelere paralel olarak, hem Türkiye’nin imzaladığı kadınlara ilişkin uluslararası sözleşmelerin (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Pekin+5 kararları gibi) hem de Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgesi çerçevesinde önemli bir yeri olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında çok etkin bir araçtır.
Türkiye’de sürdürülebilir ve başarılı STK (Sivil Toplum Kurulu )- Devlet işbirliğinin en iyi örneklerinden biri olan KİHEP eğitimleri bir çok ilimizde uygulanmaktadır. Muğla ilimizde de uygulanan ilk eğitim programında ben de eğitim aldım. 16 hafta süren bir eğitimdi ve haftada 3-4 saatlik eğitim gördük…
Bu programda;
* Kadının Anayasal Hakları ve Medeni Hakları.
* Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddet.
* Kadın şiddetine Karşı Stratejiler.
* Kadının Ekonomik Hakları. 
* Toplumsal Cinsiyet Rollerine Duyarlı Çocuk Eğitimi ve Çocuk Hakları.
* Kadın ve Cinsellik.
* Kadın ve Doğurganlık Hakları.
* Kadın ve Siyaset.
* Feminizm ve Kadın Hareketi.
* Kadın Örgütlenmesi.
* Kadının ekonomik hayata katılması gibi belirgin konularda eğitim aldık…
KİHEP (Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı) bütünsel bir kadının insan hakları anlayışı ve tamamen katılımcı bir yaklaşımla, kadınların kendi tecrübelerinden yola çıkarak günlük hayatlarını şekillendiren uygulamalar ve yazılı yasalar karşısında eleştirel bir bilinç oluşturmalarına imkan veriyor.
Kadınların güçlü bireyler olarak, hem kişisel hem de toplumsal düzeyde kendi stratejilerini üretmeleri için gerekli donanımı sağlayan bir araç olarak tasarlanan program, kadınların yaşadığı bilinçlenmeyi ve kadının insan hakları konusunda edindikleri bilgiyi eyleme ve örgütlenmeye dönüştürebilmelerini sağlıyor.
İlerleyen günlerde biz kursiyerlerde eğitim sertifikamızı, düzenlenecek sertifika töreni sonrasında alacağız.
Bizler, bu  eğitimi almış kişiler olarak, kadının İnsan hakları konusunda bilinçlenmesinde etkin olmalıyız…

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.