İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Bu haber 27 Ağustos 2016 - 0:04 'de eklendi ve 1.944 kez görüntülendi.

MUĞLA MENTEŞE İLÇESİNE BAĞLI MAHALLELERİN  MERKEZ ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINA VE BAHÇEYAKA MAHALLESİNDEN BAYIR OKULUNA  UYGUN KAPASİTELİ ARAÇLARLA  180 İŞ GÜNÜ ÖĞRENCİ  TAŞIMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/344772 2016/343201  2016/343548  2016/343683 2016/344014

2016/344449 2016/344686 2016/344750 2016/344773

1-İdarenin

a) Adresi : Emirbeyazıt Mahallesi Baki Ünlü Caddesi 12 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522145015 – 2522145073
c) Elektronik Posta Adresi : mentese48@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : MUĞLA MENTEŞE İLÇESİNE BAĞLI MAHALLELERİN  MERKEZ ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINA VE BAHÇEYAKA MAHALLESİNDEN BAYIR OKULUNA  UYGUN KAPASİTELİ ARAÇLARLA  180 İŞ GÜNÜ ÖĞRENCİ  TAŞIMA İŞİ
b) Yapılacağı yer : MUĞLA MENTEŞE MERKEZ ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINA 180 İŞ GÜNÜ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 19.09.2016, işin bitiş tarihi 09.06.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EMİRBEYAZIT MAH. BAKİ ÜNLÜ CAD. MENTEŞE/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 05/09/2016
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BÜROSU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BÜROSUadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

 

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.  (%30)

 

 

OKUL SERVİS ARAÇLARINDA 12 YAŞ ŞARTI UYGULANACAKTIR.

 

 

MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM   2016-2017 ORTAÖĞRETİM YILI GÜZERGAHLARI
İHALE TARİH EKAP NU İHALE SAATİ MERKEZ OKULUN T A Ş I N A N     O K U L U N
İLÇESİ SIRA NO OKUL ADI GÜZERGAH ADI SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI
GENEL TOPLAM Araç
Kapasitesi
05.09.2016 2016-343683 09:30 Merkez 1 MERKEZ LİSELER ÇAYBÜKÜ 10 10
Merkez 2 MERKEZ LİSELER ÖZLÜCE 10 10
Merkez 3 MERKEZ LİSELER ÇAKMAK 7 7
2016-343548 10:00 Merkez 4 MERKEZ LİSELER ÇIRPI 5 12
Merkez MERKEZ LİSELER YERKESİK – YENİKÖY 7
Yerkesik 5 Ç.P.A.LİSESİ SARNIÇ 1 12
Merkez MERKEZ LİSELER SARNIÇ 10
Yerkesik Ç.P.A.LİSESİ KIRAN 1
Merkez 6 MERKEZ LİSELER KIRAN 18 18
Yerkesik 7 Ç.P.A.LİSESİ KUYUCAK 2 10
Merkez MERKEZ LİSELER KUYUCAK 8
2016-343201 10:30 Merkez 8 MERKEZ LİSELER DAĞPINAR 7 17
Yerkesik Ç.P.A.LİSESİ DAĞPINAR 3
Merkez MERKEZ LİSELER ZEYTİNKÖY 4
Yerkesik Ç.P.A.LİSESİ ZEYTİNKÖY 3
Merkez 9 MERKEZ LİSELER BAĞYAKA 10 15
Merkez MERKEZ LİSELER MEKE 5
Yerkesik 10 Ç.P.A.LİSESİ ALGI 3 27
Merkez MERKEZ LİSELER ALGI 24
2016-344014 11:00 Merkez 11 MERKEZ LİSELER ÇAMOLUK 13 13
Merkez 12 MERKEZ LİSELER GÜNLÜCE 4 11
Merkez MERKEZ LİSELER ESENÇAY 7
Merkez 13 MERKEZ LİSELER GÖKTEPE 11 11
2016-344449 11:30 Merkez 14 MERKEZ LİSELER TAŞLI-ASIT-KÖSEBÜKÜ-DERE 9 9
Merkez 15 MERKEZ LİSELER GAZELLER-AYVAZLAR-BOZBAYIR 23 23
2016-344686 13:30 Merkez 16 MERKEZ LİSELER AKYER – BOZYER 5 18
Merkez MERKEZ LİSELER KUZLUK 5
Merkez 17 MERKEZ LİSELER AVCILAR 8
Merkez 18 MERKEZ LİSELER FADIL 10 14
Merkez MERKEZ LİSELER YEMİŞENDERE 4
2016-344750 14:00 Merkez 19 MERKEZ LİSELER SUNGUR – GÖLGEDİK 13 13
Merkez 20 MERKEZ LİSELER DOKUZÇAM 1 18 22
Merkez MERKEZ LİSELER ŞENYAYLA UZUNPINAR DURUNGÜME 4
2016-344773 14:30 Merkez 21 MERKEZ LİSELER YÖRÜKOĞLU 21 21
Merkez 22 MERKEZ LİSELER YEMİŞENDERE 8 25
Merkez 23 MERKEZ LİSELER MURATLAR – ÇINARLI – BELEHAN – ORTA- SU DÖŞEĞİ 17
2016-344772 15:00 Merkez 25 BAYIR  İLOKUL/ORTAOKUL BAHÇEYAKA MAH 22 22

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.