İLAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Bu haber 02 Ekim 2014 - 6:15 'de eklendi ve 749 kez görüntülendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı 12 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının

45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.

  1. İhale, 16/10/2014 Perşembe günü saat 14:00’de Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
  2. İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak alınabilir.
  3. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 15/10/2014 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
  4. KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER

a-    Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,

b-    Nüfus Cüzdanı Sureti,

c-     İkametgâh Belgesi,

d-    Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,

e-     Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Yetki Belgesi, İmza Sirküleri, Ticari Sicil Gazete,

f-     Gerçek kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; ihale tarihinden önce, en az son 1 yıldan beri Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge;

g-    Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.

  1. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

 

  1. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
SN İLÇE MAHALLE ADA CİNSİ KULLANIM NİTELİĞİ ALAN KAT BAĞ. BÖL. NO YILLIK MUH.

BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT
Yatağan Hacıbayramlar 438 Tarla Tarla 24.400,00 ¨730,00 ¨21,90
Yatağan Bahçeyaka 174 Tarla Tarla 14.200,00 ¨850,00 ¨25,50
Yatağan Madenler 3 Tarla Tarla 42.000,00 ¨4.200,00 ¨126,00
Yatağan Bozüyük 800 Tarla Tarla 36.500,00     ¨1.830,00 ¨54,90
Menteşe Denizova 258 16 Tarla Tarla 44.323,61 ¨1.330,00 ¨39,90
Menteşe Denizova 130 9 Tarla Tarla 178.593,91 ¨3.600,00 ¨108,00
Menteşe Kafaca 1424 Tarla Tarla 34.940,00 ¨1.500,00 ¨45,00
Menteşe Kafaca 1030 Tarla Tarla 19.470,00 ¨2.000,00 ¨60,00
Menteşe Kafaca 1068 Tarla Tarla 6.880,00 ¨500,00 ¨15,00
Milas Bahçeburun 256 Tarla Tarla 18.300,00 ¨2.750,00 ¨82,50
Menteşe Şeyh 1080 3 Arsa 06/12/2011 tarih 165 sayılı Muğla Belediyesi Meclis Kararında yer alan tahsis şekilleri 408,00 1 Bodrum +Zemin 5 ¨230.000,00 ¨6.900,00
Fethiye Göcek 416 1 Bina Tuvalet 84,00 Zemin 5-6 ¨12.000,00 ¨360,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.