İLAN MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Bu haber 07 Nisan 2016 - 23:20 'de eklendi ve 795 kez görüntülendi.

1)Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda listede 1. Sırada yer alan nitelikleri yazılı  l ad.  taşınmaz ( arsa ) 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesi gereğince kapalı teklif suretiyle  satılacaktır.

2)Aşağıdaki listede  2 ile 11 sıralardaki özellikleri belirtilen Menteşe Belediyesine ait taşınmazlar ( arsa, tarla, zeytinlik ) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır.

3)İhale 20.04.2016 Çarşamba  günü saat 14.00’de Menteşe Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4)İhale ile ilgili bilgi ve şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde, Menteşe Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.

5)İhaleye katılacak iştirakçilerin ve de taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; İstenen belgelerle birlikte, şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 04.2016  Salı  günü saat 17.00’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra alındı karşılığı teslim etmeleri zorunludur. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular ile Posta,kargo,telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar    kabul edilmeyecektir.

KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER

Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,

Nüfus Cüzdanı Sureti,

İkametgâh Belgesi,

Menteşe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne borcu olmadığına dair belge,

Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Yetki Belgesi, İmza Sirküleri, Ticari Sicil Gazete,

Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.

6–   2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler  ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi   halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

7- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler,ihalenin yapılış tarzını ve sonucunu itiraz edemezler.

S

No.

MAHALLE MEVKİİ, Ada PAFTA PARSEL ALAN

M2

İMAR DURUMU MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ GEÇİC TEMİNAT İHALE TÜRÜ
1. Akçaova 136 21K4 1 9457.92 Gelişim konut Alanı. 4 kat     Taks 0.25 Kaks 1.00 9,000,000,00 TL 270,000,00TL KAPALI
2. Akçaova N20C-01A-2A 2214 4000,00 K.D.K.Ç.A 1,200,000,00 TL 36,000,00TL AÇIK
3 Akkaya 34 1455 3850,00 Yerleşik Alan

Sınırı Civarı

175,000,00 TL 5,250,00TL AÇIK
4 Bayır 43 5775 2923.52 İmar Planı Dışında Tarla 44,000,00 TL 1,350,00TL AÇIK
5 Düğerek.Köyaltı 190-1-4 3046 327.85 Gelişim konut Alanı.  2 kat    Taks 0.25 Kaks 0.50 115,000,00 TL 3,450,00TL AÇIK
6 Çaybükü.Esenlik 2 448 975.00 Kısmen Yerleşme Alan.Ayrık Nizam 2 Kat. 9,750,00 TL 300,00TL AÇIK
7 Dağpınar. Samıç 370 N20D16-B3 9 1954.30 Tarla 10.000.00 TL 300,00TL AÇIK
8 Dağpınar. Samıç 352 N20-D16-B3 30 6453.70 Zeytinlik 45,000,00 TL 1,350,00TL AÇIK
9 Dağpınar. Samıç 347 N20-D16-B3 10 2932.22 Tarla 15,000,00 TL 500,00TL AÇIK
10 Yeniköy.(Cedit)

Bağlarbaşı

16 1168 1493.64 Gelişim konut Alanı.2kat. Taks .0.20. Kaks. 0.40 675,000,00 TL 20,500,00TL AÇIK
11 Yenice.Bahçearası 11 2097 1608.00 Bir Kısmı Yerleşik alanı Civarında. Bir Kısmı Dışında. 50,000,00 TL 1,500,00TL AÇIK

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.