İLAN / GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bu haber 30 Mayıs 2014 - 0:16 'de eklendi ve 777 kez görüntülendi.

1. Aşağıda adı, muhammen bedeli yazılı olan tesis belirtilen ihale tarihi ve saatinde
Spor Genel Müdürlüğüne ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 35.
maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilerek bir yıllığına kiraya
verilecektir.

2. İhale 12/06/2014 Perşembe günü saat 14.00’de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.
3. İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için, geçici teminatın ihale
günü saat 13:30’a kadar Ziraat Bankası Muğla Şubesi TR12 0001 0002 0135 7582
0350 01 nolu hesabına yatırılarak istenilen belgelerle birlikte İl Müdürlüğümüze
gelmeleri gerekmektedir. Belirtilen, saatten sonra yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir
.
İhaleye katılabilme şartları:

a. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve yazılı olarak telefon bildirmeleri,

b. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik
numarasını bildirmeleri,

c. Geçici teminatı yatırmış olmaları,

d. SSK,Vergi Dairesi ve Bağ-Kur’a borcu bulunmadığına dair belge,

e. İsteklinin Gerçek Kişi olması halinde, istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor
ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten
iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

f. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, İdare merkezinin bulunduğu yerin
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer
resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale
yılı içinde alınmış belge,

g. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket
adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin
vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,

h. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ile ihtilafı bulunmadığını dair
belge. (Muhasebe Servisinden alınacak.)

i. Kira bedeli 2 (iki) eşit taksitte ödenecektir.

j.   Şartnameyi tamamen okuduğunu ve buna göre istekli olduğunu bildirir dilekçe.

4. Şartnameye ilişkin bilgiler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Emirbeyazıt
Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 1  MUĞLA adresinde görülebilir.

5. İdare bahse konu iş konusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,
idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ihaleyi yapmama kararı kesindir.

Tesis Adı    Muhammen Bedel    Geçici Teminat    ihale Tarihi ve Saati
Otopark alanı ( Atatürk Protokol Tribün Girişinde Bulunan boş Alan)    12.500,00.-TL    1.250,00.-TL    12/06/2014-14.00

İRTİBAT ADRESİ: İRTİBAT KURULACAK YETKİLİ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Emir Beyazıt Mah.Zübeyde Hanım Cad. No:l MUĞLA
Emine TOKDEMİR

TEL: 0252 214 12 38
Şube Müdürü

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.