Her türlü ranta karşı çıkılmalı

Bu haber 11 Ekim 2010 - 0:00 'de eklendi ve 720 kez görüntülendi.
Özcan Özgürozgurmugla@hotmail.com
Özgürce

Dün sizlerle Muğla Tabip Odası’nın girişimiyle geçte olsa oluşumu sağlanan Muğla Meslek Odaları Platformu (MUMOP) nun kuruluşunu paylaşmaya çalıştım.
MUMOP’ un kuruluş süreci olan 3 ay içinde yapılan 2. toplantıda kanayan yara Tıp Fakültesi ele alınmış. Tıp Fakültesi ile ilgili yaşanan sorunları, fakültenin işlerliğinin neden, nasıl engellendiğini bu köşenin okurları artık gayet iyi biliyorlar.
Düğüm Muğla Üniversitesi rektörlük seçiminin ardından çözülecek.
Ama nasıl çözülecek?
 
xx      xx      xx
Görünen o ki, üniversitenin rektörü kim olursa olsun, rektör adaylarından Prof. Dr. Nurettin Demir’in savunduğu gibi fakültenin formoloji (teorik eğitim) ve hastane binası birlikte üniversite yerleşkesi (kampusu) içinde yer alamayacak!
Muğla, Tıp Fakültesi’nin de kullanacağı bir Araştırma Uygulama Hastanesi’ne sahip olacak!
Asıl üzerinde durulması gereken ise şu: YÖK Başkanı CHP Muğla Milletvekillerinin kendisini ziyaretinde boş bulunup “>Bu rektörle olmaz” demiştir. YÖK Başkanı’nın “>Bu rektör” dediği Prof. Dr. Oktik gidiyor. Yenisi geliyor. Yeni rektörle “>kayırmacılık”, bir başka deyişle “>kadrolaşma” yaşanacak mı yaşanmayacak mı?.. Faaliyete geçmesi engellenen Fakülte’nin hocaları harcanacak mı, harcanmayacak mı?..
Bu soruların yanıtı “olumsuz” olursa, umarım MUMOP, gerekli tepkiyi göstermeye hazırdır!
 
xx      xx      xx
T.O. Başkanı Dr. Bulut’un, MUMOP toplantısında yaptığı bilgilendirmeye göre, Tıp Fakültesi 2005 yılında gündeme getirildi. Tabip Odası, fakültenin kuruluşuna kendilerine göre haklı gerekçelerle karşı çıkarken, 2006 yılında Üniversite Senatosu fakültenin kuruluşuna “evet” dedi… Doğrusu bu “evet” de yayınlarımızın etkisi oldu ve dönemin Milletvekili Dr. Seyfi Terzibaşıoğlu’un ısrarlı takibi sonucu fakültenin kuruluşuna Ankara’dan da onay çıktı.
 
xx      xx      xx
Dr. Naki Bulut, sunumunda, 11 milyon bütçeye sahip üniversitede “hastanesiyle” 152 milyon dolarlık bir Tıp Fakültesi’nin gündeme getirildiğini anımsatıp, şöyle demiş;
“O zaman Türkiye’nin yeni Tıp Fakültelerine ihtiyacı olmadığını söyledik. Ülkede çok sayıda enkaz tabela tıp fakültesi var; Kaynakların mevcut fakültelerin desteklenmesine harcanması gerekir; Muğla da Tıp Fakültesi Muğla Üniversitesi’nin gelişimine zarar verir; Yetersiz Tıp Fakültesi Türkiye de hekim kalitesine zarar verir; Devlet Hastanesi’nin geliştirilmesi daha doğru ve ekonomik olur dedik. Bu gün yaşananları öngördük.”
Ardından, tepkilerine rağmen Tıp Fak. Dekanının atandığını, 11 öğretim üyesinin görevlendirildiğini ve üniversite içinde birinci basamak sağlık hizmeti sunabilen bir hastanenin de açıldığını belirtirken, “Radyoloji, biyokimya laboratuarı yok. Yataklı Tedavi hizmeti sunamıyor. Hizmet satın alımı için Devlet Hastanesi ile Protokol yapılamadı. 4 yıldır öğrenci alınamıyor.” diyerek mevcut durumu ortaya koymuş.
 
xx      xx      xx
Dr. Naki Bulut, gelinen noktada Tıp Fakültesi’nin “yanında olduklarını” vurgularken, şöyle devam etmiş; “M. Ü. Rektörlüğü tarafından alınan ve merkezi organlar tarafından kabul edilen bu kararın bir an önce hayata geçirilmesi gerekir. Kararı alanlar sorumluluklarını taşıdığına inanıyoruz. Bugün artık bu kararın hayata geçirilmesi için herkes sorumlu davranmalıdır. 11 meslektaşımız ve değerli bilim insanı bu gün ne yazık ki atıl bir durumda bekliyor. Çok basit çıkar hesapları yüzünden Muğla ya, Türkiye ye,  bilim ortamına katkı sunamıyorlar. Rant ve çıkar çatışmasına bu meslektaşlarımızın ve Tıp Fakültesi’nin kurban edilmesini kabul edemeyiz.” diye kaydetmiş.
Tıp Fakültesi’nde amacın, hekim yetiştirmek (pratisyen, uzman); Bilimsel araştırmalar yapmak ve Yan ürün olarak sağlık hizmeti sunmak olduğunun altını çizerken, tartışmanın yanlış zeminde sürdürüldüğünü savunup, “Doğru zemin ne olmalı?” sorusuna yanıt verirken şöyle devam etmiş:
“Ne yazık ki iki asli unsur, bilim ve öğrenci bu tartışmalarda yok. Tartışma Hastane yeri ve kadrolar üzerinde sürdürülmektedir. Yöremizin sağlık sorunları (Yatağan Termik Santrali, Yüksek Kanser Oranları, Solunum Sistemi hastalıkları); Turist Sağlığı ve Turizm Hekimliği; Öğrenci ihtiyacı (kütüphane, yurt, morfoloji laboratuarı, temel tıp bilimleri öğretim üyeleri vs. şeklinde tartışma olmalı.”
 
xx      xx      xx
Sunumunda “hassasiyetleri” ile ilgili “Tartışmaları Öğrenci odaklı sürdürülmeli; Süreç bilimsel, akademik, hukuki ve etik zeminde ilerlemeli; Kayırmacılık/ kadrolaşma; Krizlere müdahale edilmeli; Diplomasi-Kulis sürdürülmeli; Her Türlü Ranta karşı çıkılmalı” şeklinde başlıklar altında açıklamalarda bulunan Tabip Odası Başkanı Dr. Bulut, “şu an” la ilgili rektör değişikliğinin beklendiğine dikkat çekip, YÖK Başkanının aymazlık içinde ve Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ile AKP Muğla Milletvekillerinin önümüzdeki yıl için daha duyarlı olduklarına vurgu yapıp, “Muğla Tıp Fakültesi Sürecini İzleme Platformu” önerisinde bulunmuş.
Bu platformun, sürecin bilimsel bir zeminde hızla sürdürülmesini; atanacak öğretim üyelerinin, bilimsel, objektif bir şekilde donanım kriterlerine göre seçilmesini sağlayabileceğini savunan Dr. Bulut, bu platformla 3. Basamak Sağlık Kuruluşuna ihtiyaçlarının tanımlanabileceğini, Yöremizin bilimsel ve tıbbi araştırma alanlarının belirlenebileceğini, tartışıp, tartışma ortamı yaratıp hakemlik yapabileceğini, sürecin gözlemcisi, denetleyicisi ve katalizörü olabileceğini kaydetmiş.
 
xx      xx      xx
Dr. Bulut, MUMOP’un toplantısındaki sunumunda “Ne yapılmalı?” sorusuna “>Diplomatik yol, YÖK Başkanı, Vali, Milletvekilleri, Belediye Başkanı, Rektör, Dekan ile görüşmeler, Basın Agresif tutum sergileyip, sorumluların kamuoyuna açıklanmasını sağlayalım. YÖK Başkanına sert açıklama ve YÖK önünde basın açıklaması yapalım. Süreçle ile ilgili hesap soralım, Yerel Katkı, Yardım seferberliği, Panel…” başlıkları altında yanıt vermiş.
Bildiğim kadarıyla YÖK Başkanı ile ilgili sert açıklama Tabip Odası ve Muğla Barosu tarafından yapıldı. Umarım süreç, bilimin ve Muğla’nın lehine sonuçlanırda, “hesap sorma” noktasına gelinmez…
 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.