Gökova ve Dalyan’da Yapılaşmaya Açılıyor!

Bu haber 14 Aralık 2016 - 0:01 'de eklendi ve 1.423 kez görüntülendi.
Özcan Özgürozgurmugla@hotmail.com
Özgürce

Özcan Özgür

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla’daki doğal SİT alanlarının bilimsel olarak yeniden belirlenmesi için ilimizin Yatağan, Kavaklıdere, Seydikemer ilçeleri dışında kalan ilçelerde 4 mevsim ekolojik çalışma yaptı. Milas’ta gerçek anlamda çalışılıp çalışılmadığı belli değil, ama Bodrum ve Fethiye hariç öteki ilçelerde de “lokal” olarak yapılan çalışmaların sonuçları Bakanlığın elinde.

Bakanlık bu çalışmanın yanında Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden de “görüş” istedi… Bakanlığın elindeki sonuç Büyükşehir dışında kimsede yok! Büyükşehir’e ulaştırılan sonuç ta sanırım eksik…

Bakanlığın gönderdiği çalışma sonuçları Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirildi.

Karşı önerilerden oluşan bir rapor Meclise getirildi ve oybirliği ile kabul edildi.

xx           xx           xx

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü “Doğal SİT Alanları Neden Tartışılmıyor?” başlıklı yazımla konuyu gündeme taşımaya çalıştık. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oybirliği ile kabul edilen Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun da Bodrum, Menteşe, Marmaris, Ula ve Datça’yı, özellikle Milas’ı şaşkınlık içinde sizlerle paylaştık. Bugün 1’nci derece doğal SİT alanlarının büyük bölümünün bir şekilde yapılaşmaya açılmak istendiği Fethiye, Gökova, Ortaca, Dalaman ve Sarıgerme’yi paylaşalım. 

FETHİYE-OYUKTEPE; 1- Şövalye Adası’nın SİT alanı içine alınarak Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’na dönüştürüldüğü anlaşılmıştır. Bu alanın önceki haliyle kalarak koruma statüsünden çıkarılmasının uygun olacağı. 2- Bu alanlarda mevcut yapılaşmanın olmadığı bölgelerde yapılaşma baskısı oluşacağından, bu alanların Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak düzenlenmesi gerektiği.

FETHİYE-KAYAKÖY VE GEMİLER KOYU ÇEVRESİ; 1- 1. Derece Doğal SİT Alanı olan bölgenin koruma statüsü dışına çıkarıldığı anlaşılmış olup, SİT sınırları dışına çıkarılan bu alanın SİT sınırları içine alınarak Kesin Korunacak Hassas Alan olarak belirlenmesinin uygun olacağı,

FETHİYE- ÖLÜDENİZ-BELCEĞİZ; 1- Bu alanda 1. Derece Doğal SİT Alanlarının Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’na dönüştürüldüğü anlaşılmıştır. Bu bölgede mevcut arıtma tesisinin bulunduğu alanın göz önünde bulundurularak bu alanın Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak düzenlenmesinin uygun olacağı. 2- Bu alanda 1. Derece Doğal SİT Alanlarının Nitelikli Doğal Koruma Alanı’na dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu bölgede yapılaşma baskısı oluşacağından bu alanın Kesin Korunacak Hassas Alan olarak düzenlenmesinin uygun olacağı.

FETHİYE-KIDRAK; 1- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alan olarak belirlenen ekteki haritada işaretli, yapılaşmanın olmadığı bölgenin ve deniz tarafının da Nitelikli Doğal Koruma Alanına dönüştürülmesinin uygun olacağı.

FETHİYE- KELEBEKLER VADİSİ; 1- Bu alanın 1. Derece Doğal SİT Alanı’ndan Nitelikli Doğal Koruma Alanı’na dönüştürülmesi alanın doğal yapısını bozacağından Kesin Korunacak Hassas Alan olarak kalmasının uygun olacağı. 2- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak belirlenen alanın Kesin Korunacak Hassas Alan olarak belirlenmesinin uygun olacağı.

FETHİYE-KARAAĞAÇ-BOĞAZİÇİ; 1- 1. Derece Doğal SİT Alanı’ndan Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’na dönüştürülen alandaki mevcut yapılaşmanın olmadığı bölgelerin Kesin Korunacak Hassas Alan olarak kalmasının uygun olacağı, bu alandaki mevcut yapılaşmanın olduğu kısımların ise Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak belirlenmesi gerektiği,

xx           xx           xx

GÖKOVA;

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Gökova ile ilgili raporunun 3’ncü maddesinde “1. Derece Doğal SİT Alanlarının herhangi bir irdeleme yapılmaksızın tamamının Nitelikli Doğal Koruma Alanına dönüştürülmesi alanın doğal ve ekolojik yapısını yapılaşma baskısını arttıracağından dolayı olumsuz etkileyeceği, alanın irdelenerek meskun alanların ve günübirlik faaliyette bulunabilinecek alanların tespit edilmesi, bu alanlar dışındaki bölgelerin Kesin Korunacak Hassas Alan olarak belirlenmesinin gerektiği” belirtilirken şu ifadelere yer verilmiş:

Ayrıca, Anayasanın 169. Maddesine göre, ‘Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devir olunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz. Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz.’ hükmü yer almakta olup, söz konusu alandaki 1. Derece Doğal SİT Alanından Nitelikli Doğal Koruma Alanına dönüştürülmesi orman alanlarının yapılaşmaya açılmasına olanak sağlayacağından dolayı uygun olmayacağı

Satırlardan anlaşılacağı gibi Gökova Körfezi’nin Akbük ve benzeri koyları ile Gökova – Marmaris yolu ve kıyılardaki ormanlık alanlarda yapılaşmaya açılıyor…

Karşı çıkılıp engellenmezse…

xx           xx           xx

KÖYCEĞİZ-KARTAL GÖLÜ;

Mevcut Denizli-Beyağac’a bağlanan yol hattının Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak dönüştürülmesi, diğer alanların Kesin Korunacak Hassas Alan olarak kalmasının uygun olacağı” diye görüş belirtilmiş.

Köyceğiz’in başka yerlerine bakılmamış. Şaşırdım. Ortaca’da Sarıgerme ve Dalyan’ın mercek altına alınmasına ise şaşırmadım!

Komisyon raporunda Dalaman’ın TİGEM Alanı ile ilgili “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak yeni ilave edilen alanda Dalaman Havalimanının batısında bulunan ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak belirlenen TİGEM alanının mutlak tarım arazisi olması sebebiyle doğal SİT alanı sınırı dışına çıkarılması ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılaşmanın önlenmesi gerektiğinden yeni ilave edilen Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanının kaldırılması” istenirken şöyle devam edilmiş:

2. Derece Doğal SİT Alanı’ndan Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanı’na dönüştürülen alan ile Kesin Korunacak Hassas Alan olarak belirlenen Dalaman Kayacık Sahilikıyı kenar çizgisi içerisinde kalan alan, Dalaman Belediyesi tarafından günübirlik tesis alanı olarak kullanılmak üzere Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden kiralandığından, ve Tersakan Çayı’nın denize döküldüğü noktada, şiddetli lodos sonucu oluşan su baskınlarını önlemek amacıyla dalgakıran yapılması planlandığından Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak değiştirilmesi; 1. Derece Doğal SİT Alanı’ndan Nitelikli Doğal Koruma Alanı’na dönüştürülen alanın Kocagöl kenarında doğal kaynakların korunarak dinlenme ve eğlence amaçlı (su sporları vb. aktiviteler) günübirlik tesisler yapılabilmesi için Nitelikli Doğal Koruma Alanı’nın genişletilmesi; Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında ve Mülga Özel Çevre Kurumunca onaylanan 1/25 000 ölçekli Köyceğiz-Dalyan Çevre Düzeni Planında Hassas A ve Hassas B Zonlarında kalan, dünya ölçeğinde bilinen ekosisteme sahip olan ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan Caretta Caretta kaplumbağalarının üreme alanı olan İztuzu plajı ile bu plaja bütünlük sağlayan Sülüngür Gölü ve Dalyan kanalının ekli haritada belirlenen kısımlarının Kesin Korunacak Hassas Alan olarak belirlenmesi

xx           xx           xx

Sonuç olarak Gökova Körfezi’nde, Ortaca’da, Marmaris ve Fethiye’de çok değerli alanlar cinayetle karşı karşıya…

İnşallah yanılıyorumdur.

Anlaşılan bu dehşet konuya sık sık döneceğiz…

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.