Gelişmişlik, binaların yüksekliği ile orantılı mı?

Bu haber 21 Aralık 2009 - 0:00 'de eklendi ve 901 kez görüntülendi.
Dr. Gülten Şimşekgultensimsek@hamlegazetesi.com.tr
Bakış

Biliyor musunuz?
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini anlamak için binaların büyüklüklerine değil, sağlık göstergelerine bakıyorlar..
Tüm sektörler önemli fakat, sağlık sektörü farklı bir önem arz etmekte..
Günümüzde, sağlık hizmetleri bir ülkenin gelişmişlik seviyesini belirleyen en önemli toplumsal hizmetlerin başında gelmektedir.. Toplum sağlığını korumak, hastaların en yeni tedavi sistemlerine adil ve hakkaniyetli erişimi sağlamak hükümetlerin olduğu kadar sağlık sistemi içinde olan tüm sektörlerinde görevleri arasındadır.
Ülkemizde sağlık sektörünün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar son yıllarda yoğunluk kazanmıştır. Ancak bu çalışmalar zaman zaman çeşitli nedenlerle kesintiye uğramış ve hayata geçirilememiştir. Bazı çalışmaların da hayata geçirilmesi gecikmeli olmuştur…
Sağlık sistemi içinde  dünyada; toplumun sağlık düzeyinin ne konumda olduğunu ortaya koyabilmek ve diğer toplumlarla kıyaslayabilmek için birtakım standart ölçütlerden yararlanılmaktadır. Bütün ülkelerde standart olarak kullanılan bu ölçütlerin bir çoğu oran ve hızlardan oluşmaktadır. Bunlardan bazılarını sıralayacak olursak;
* Gayri Safi Milli Hasıladan (GSMH) sağlığa ayrılan pay.
* 1000 kişiye düşen sağlık profesyoneli sayısı (Hekim Hemşire, Eczacı, Diş Hekimi sayısı vs.)  
* Toplam sağlık harcamaları içindeki kamunun payı.
* 1000 (Bin) kişi Başına Düşen Hasta Yatağı Sayısı.
* Bebek ölüm oranları, (1000 Canlı Doğanda)
* 5 yaş altı çocuk ölümleri.
* Anne ölümleri.
* Ortalama yaşam süresi.
* Hastalıklara yakalanma hızı (Enfeksiyon, Metabolik Hastalıklar vb.)
* Sağlık teknolojisi  kullanım oranları.
Ülkemiz, sağlık hizmetlerinin kapsamını genişleterek ve önemli sağlık göstergelerinde iyileşme sağlayarak sağlık sektöründe önemli bir ilerleme kaydetmektedir. Ancak, sağlık sektörünün durumu, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve 2015 yılına kadar Bininci Yıl Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından öteki Avrupa Birliği (AB) aday ülkeleri ile aynı gelişme düzeyine ulaşabilmek için ülkemizin çözmesi gereken sorunları vardır. Ancak  yeni açıklanan 2008 Türkiye Nüfus Ve Sağlık Araştırmaları ile sağlık göstergelerimizde anlamlı düzeyde oranlarımız düzelmiştir..
Bunlar sevindirici gelişmelerdir..
“Sizin gelişmiş ülke misiniz?”, “Yoksa  değil misiniz?”, nesiniz,  bu oranlara bakarak anlaşılıyor.
Deniliyor ki;
– Senin ekonomin iyi ise GSMH dan sağlığa ayırdığın pay yüksek olur…
– Sen zengin bir ülke isen hizmet sunan sağlık profesyoneli sayısının nüfusa oranı iyidir…
– Sen eğer iyi bir sağlık sistemi kurmuş ise; nitelikli gebe ve bebek takibi yapıyorsundur, bebek beklerin ve anne ölümlerin olmaz…
– Eğer ki beslenme ve bağışıklama (aşılama) sorunun yok ise ve de iyi bir sağlık hizmeti veriyorsan çocukların ölmez.
– Tüm gebelerini biliyorsan hastane dışında doğum yapmalarına izin vermezsin.
Ve deniliyor ki:
Sen sağlıklı çevre, sağlıklı su, sağlıklı gıda erişimini sağlıyorsan, senin ülkende tüm hizmetler iyi ise ortalama yaşam süresi  uzundur.
Yani insanı anlatan, doğumu, büyümeyi, sağlık yönünden bakımı ve bakımsızlığı, yoksulluğu, aşısız kalmayı, geç sağlık hizmetine erişimi, beslenme bozukluğunu anlatan rakamlar.
Sağlık verileri, sağlık sektörüne sorumluluklar yüklediği kadar diğer sektörlere de sorumluluklar  yüklemektedir…

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.