Eleştiriye Açık Değiliz

Bu haber 11 Temmuz 2016 - 0:05 'de eklendi ve 2.267 kez görüntülendi.
Ünal Bozyerunalbozyer@hamlegazetesi.com.tr
Sosyolojik Bakış

Ünal Bozyer

Ezberci eğitim sistemi eleştiren, sorgulayan bireyi hedeflemez. Yıllardır hep eleştirilen ancak bir türlü vazgeçilmeyen ezberci eğitim modeli doğal olarak eleştirmeyen, eleştiriye açık olmayan bireyler yetiştirir. Eleştirinin olmadığı yerlerde de kutsallık atfetme, efsane üretme, bilineni hatasız tekrarlama prim yapar, yapmaktadır. Farklı söylem veya açıklamalara tahammül edilemeyen bu ortamlarda da yaratıcı düşünce gelişme imkânı bulamaz, bulamamaktadır.

Özellikle siyasal alanda giderek eleştiri alanının daraldığına hatta yok edildiğine şahitlik etmekteyiz. Dernek başkanı, siyasi parti başkanı, muhtar, gençlik kolları başkanı vb. mevkilere seçilenler önce kendi rakiplerini yok etme yoluna giriyorlar, bir nevi etraflarını dikensiz gül bahçesine dönüştürüp, iktidarlarını muhafaza etmenin yollarını arıyorlar. Siyasal alanda sıklıkla rastlanan bu durumun alternatifi olarak siyasi arenada toplumsal muhalefeti temsil edebilmek için kent meclisleri ya da kent konseyleri bir zamanlar umut olarak ortaya çıkmıştı. Bu oluşumların ilk dönemlerinde cılız da olsa toplumsal muhalefet oluşturma yönünde farklı görüşler, fikirler dile getirilmeye başlanmıştı. Sivil toplum kuruluşlarının bir bakıma üst şemsiyesi rolünü üstlenen kent konseylerinin henüz yasası bile oluşmamışken sergilenen çabalar, siyasal alana yol göstermesi, çözüm üretmesi yönünde umut aşılamaktaydı.

Bu alanda önemli gelişme olarak Kent Konseyi Yönetmeliği, 08.10.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin birinci maddesi kent konseyinin amacını açıklamaktadır. Buna göre kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışmaktır. Aynı maddede kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarının bu yönetmelikle düzenlendiği ifade edilmektedir. Yönetmeliğin 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlandığı vurgulanmaktadır.

Yönetmelik, belediyeleri kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan kuruluş olarak zikretmektedir. Yönetmelik, kent konseyini, merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmaları olarak tanımlamaktadır.

Yine yönetmelik, kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapılar olarak meclisler ve çalışma gruplarını tanımlamaktadır.

Yönetmelik aynı zamanda Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programına atıfta bulunmaktadır. Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışıyla kentsel yönetişim öngörülmektedir.

Bu hususlar yönetmeliğin amaç, kapsam, dayanak ve tanımların yer aldığı ilk dört maddesinde zikredilmektedir. Ancak kent konseyleri günümüzde bu tanımların bırakın akpendik.com içini doldurmayı, yasal zemin kazanmadan önceki durumun bile gerisine düşmüş durumdadırlar. Birkaç etkinlik düzenleyerek çalışma dönemlerini tamamlamakta ve yeniden atanma sürecine girmektedirler. Haftaya devam edelim…

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.