Dimyat’a Pirince Giderken « Hamle Gazetesi

Dimyat’a Pirince Giderken

Bu haber 25 Ekim 2017 - 0:20 'de eklendi ve 1.180 kez görüntülendi.
İdris Koçidriskoc@hamlegazetesi.com.tr

İdris KOÇ

 

Görgü, toplumsal beklentinin karşılığı olarak, bireylerin uyması gereken kurallar ve davranış şekilleridir. Bu yönüyle görgü kuralları bir davranış bilgisi ve eskilerin ifadesiyle “âdâb-ı muâşeret”tir. Görgü, hayatı medenî ölçüler içinde yaşama kültürüdür. Bu kültür; aynı zamanda farklı düşünce, inanç ve yaşam biçimine sahip insanları bir arada tutan çimento görevini yerine getirir.

Nezaket, “başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik”tir. Nezaket, insanların birbirlerine saygılı, uygun ve ölçülü davranmaları; ilişkilerinde muhataba ve işine/mesleğine gereken özeni göstermeleridir. Bu yönüyle nezaket kuralları, ilişkilerimizi güzelleştiren, davranışlarımıza seviye kazandıran ve insana “değer” katan incelik kurallarıdır.

Protokol kuralları ise, iş hayatında ve kurumsal ilişkilerde yöneticilere, üstlere, mesai arkadaşlarına ve kurumdan hizmet alanlara karşı “saygı”yı esas alan kurumsal davranış kuralları olarak tarif edilebilir.

Toplumsal düzenin önemli bir şartı olan saygı, görgü ve nezaket kurallarının iş hayatı versiyonu olan protokol kurallarına bakıldığında, protokolün en doğru tanımının “resmî görgü kuralları” olduğunu düşünüyorum.

Sosyal ve kurumsal yaşamdaki ast-üst ilişkilerine baktığımızda, saygı ve nezaket hedefini şaşıran davranışlar ile saygı ve nezaket adına abartılan uygulamaları her zaman görmek mümkündür.

Örneğin, saygı amacıyla ceketinin bütün düğmelerini iliklemek, yöneticinin karşısında ellerini önde bağlayarak el pençe durmak, yarım öne eğilerek iki büklüm tokalaşmak, tokalaşırken sol elin göbek hizasında vücuda bitişik olması, makamdan geri geri çıkmak, üst kişi veya yöneticinin kişisel işlerini görmek bu davranış hatalarından bazılarıdır.

Diğer taraftan isimlerin önüne veya arkasına bolca saygı ifadeleri eklemek, bol efendim’li hitaplar, abartılı takdimler, gereksiz iltifatlar bu iletişim hatalarına örnek gösterilebilir.

Görgü, nezaket ve protokol kurallarının özü ve hedefi “saygı”dır. Ancak saygı ifadesinin ve davranışının bir ölçüsü; bir alt ve üst sınırı vardır. Bu ölçünün kaçtığı, davranış kurallarının abartıldığı ve sınırların aşıldığı bir davranış; saygı ve nezaketten çok, kişinin saygınlığına zarar veren bir duruma dönüşmektedir.

Burada saygı ve nezaketi tesis etmek üzere konulan ve uyulması beklenen kuralların, kişiye zarar verir hale gelmesi iki nedene bağlanabilir.

Birincisi görgü, nezaket ve protokol kurallarının, insanımızın bildiğini sandığı, ancak hakkında çok az şey bildiği konular olmasıdır. Davranış kuralları ile anlamı ve amacı konusunda yeterli bilgi sahibi olmayanların, kuralların anlamına uygun davranış sergilemesi zordur.

Diğer taraftan davranış kuralları ile anlamı ve amacı konusunda bilgi sahibi olmakla birlikte; öz saygı yetersizliği, özgüven yetersizliği ve kişilik zaafları nedeniyle kişinin bunları şahsi beklentileri doğrultusunda kullanması söz konusudur.

Unutmamalı ki saygı çok önemli olmakla birlikte, kişinin kendi öz saygısını koruması çok daha önceliklidir. Sosyal ve kurumsal ilişkilerimizde saygı, görgü ve nezakete dayalı sağlıklı iletişim kurabilmek; bir yönüyle toplumsal kültürün önemli bir parçası olan davranış kuralları konusunda doğru ve yeterli bilgi sahibi olabilmeye,  diğer yönüyle de kişilik ve karakter özellikleri açısından iyi vasıflara sahip olabilmeye bağlıdır.

İşte görgü, nezaket ve protokol kuralları konusunda doğru ve yeterli bilgi, her şeyden önce kişinin saygınlığının koruyucusu olacaktır. Bu yönüyle abartmadan, özünde bulunan “saygı” hedefinden şaşmadan, doğal şekliyle bu kurallara uymak ve ölçülü davranışlar ortaya koymak, iş hayatında başarının anahtarı ve saygınlığın teminatıdır.

Aksi durumda “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak…” ve sosyal yaşamda, kurumsal ilişkilerde komik duruma düşmek kaçınılmazdır.

Saygı duymak, saygı göstermek, saygılı olmak; ama kendi saygınlığını da koruyarak…

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

1 ADET YORUM YAPILDI
Sabri Aslan 26 Ekim 2017 / 11:31

Hocam bu güzel yazı için teşekkür ederim. Saygı beklenmiyor,Saygı gösteriliyor yani saygı gösteren kişi saygı görüyor. Bazen bir tarafın ölçüyü kaçırması istenmeyen durumların yaşanmasına neden olabiliyor. Zamanla insanların konumları değişebiliyor. Bu nedenle her zaman saygıyı elden bırakmamak gerekiyor.