Dev kö­pek­ba­lı­ğı kı­yı­ya vurdu

Bu haber 27 Eylül 2015 - 22:34 'de eklendi ve 1.085 kez görüntülendi.

devbalikMuğla’nın Datça il­çe­sin­de kı­yı­ya 4 metre uzun­lu­ğun­da ölü halde bir kö­pek­ba­lı­ğı vurdu.

Bay­ram ta­ti­li­ni il­çe­nin gözde tatil me­kan­la­rın­dan Pa­la­mut­bü­kü’nde ge­çi­ren va­tan­daş­lar, sabah sa­hil­de dev bir kö­pek­ba­lı­ğı­nı gö­rün­ce şok oldu. Kı­yı­da ha­re­ket­siz halde duran kö­pek­ba­lı­ğı­nın ölü ol­du­ğu­nun an­la­şıl­ma­sı­nın ar­dın­dan ta­til­ci­ler rahat bir nefes aldı. 4 metre uzun­lu­ğun­da 200 kilo ağır­lı­ğın­da­ki cam­göz kö­pek­ba­lı­ğı­nın böl­ge­de­ki trol av­la­rı­na ge­çe­rek sı­kı­şıp öl­dü­ğü iddia edil­di. Sa­hi­le kö­pek­ba­lı­ğı vur­du­ğu ha­be­ri­ni alan va­tan­daş­lar plaja akın ede­rek ölü kö­pek­ba­lı­ğı­nı il­giy­le iz­le­di. Sa­hil­de bu­lu­nan ço­cuk­la­rın ise kö­pek­ba­lı­ğı­nı uzun zaman sey­re­de­rek ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di­ği gö­rül­dü. Cam­göz türü bir kö­pek­ba­lı­ğı­nın ka­ra­ya vur­du­ğu­nu gören tu­rist­ler hem kork­tuk­la­rı­nı hem de kö­pek­ba­lı­ğı­nın ölmüş ol­ma­sı­na üzül­dük­le­ri­ni be­lirt­ti­ler. Ba­lık­çı­la­rın, balık sü­rü­le­ri­ni böl­ge­den sürüp ve yiyen yunus ve kö­pek­ba­lık­la­rı­nı kas­ten öl­dür­dü­ğü id­di­ala­rı da araş­tı­rı­lı­yor. (İHA)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.