DEMOKRASİMİZ TARTIŞILIYOR

Bu haber 14 Ekim 2009 - 0:00 'de eklendi ve 639 kez görüntülendi.
İsmail Ataseverismailatasever@hamlegazetesi.com.tr

Cumhuriyetin kurulması, dolayısıyla demokrasinin işlerlik kazanması noktasında en fazla zorluk çeken ülkelerden olduğumuzu yadsımak mümkün olmadığı halde, gelin görün ki demokrasinin temel normlarından Yargı’nın tartışıldığı ülkelerden biri haline geldik.
Oysa söz konusu Cumhuriyet rejiminin kurulması aşamasında ne zorluklar çekildiği tarih sayfalarında saklıdır.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, her türlü karşı çıkmalar ve zorluğa karşın getirdiği rejim, asla tartışılmamalı.
Bir ülkenin olmazsa olmaz kriterlerinden yargının bağımsız olup olmadığı sav’ı gündeme dahi getirilmemeli idi.
Ama gördüğümüz kadarıyla, kişi hak ve özgürlüklerin korunması adına savunma mekanizması konumundaki yargı, bugün hiç olmadığı kadar tartışılmaktadır.
Sokaktaki sade vatandaş bir yana yargı mensuplarının çok önemli bir kesimi bundan muzdariptir.
Bu paralelde, yargı mensupları muzdarip, gelecek adına endişe taşıyorlarsa, Türkiye olarak meseleyi enine boyuna tartışmalı.
Sağduyu ile hareket etmeyi bir görev kabul etmeliyiz.
Yok eğer, konu bu denli sarih iken, kulağımızın üzerine yatar.
Sağlıklı bir yargı sistemine sahip olmak için, demokrasinin tüm kural ve kaideleriyle uygulandığı ülkelerdeki gibi yol izlemez isek, kargaşanın hakim olduğu ülke olmaktan kurtulamayız.
O zaman bir asırdır verdiğiniz mücadele, bu uğurda akıtılan kanların vebali boynunuzadır.
***
Her halde zaman zaman kaleme aldığım bu konuyu yeniden gündeme getirmemin bir sebebi var.
Yoksa yeniden neden söz konusu edeyim.
Geçtiğimiz hafta içerisinde Muğla Barosu tarafından düzenlenen “ İfade özgürlüğü ve iletişimin tespiti” konulu bir söyleşi vardı.
Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu ile Yargıtay 8.Ceza Dairesi Üyesi Hamdi Yaver Aktan’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, gündemden düşmeyen Yargı Bağımsızlığı üzerinde sıkça durulması, boşuna endişe edilmediğinin göstergesidir.
Paneli düzenleyen Muğla Barosu adına Başkan Mustafa Gürkan diyor ki;
Şu sıra Ankara’da Baro Başkanları “Yargı reformu stratejisi’ni konuşuyor.
Zira yargı sistemi meşruiyetin kaynağıdır. Yargının meşruluğu savunma ile olur. Savunma yoksa o reform işe yaramaz.
Kişi hak ve özgürlüklerin sekteye vurduğu bir süreçte söz savunmanındır diyen Gürkan’a Kanadoğlu cevap veriyor.
Anayasanın 12. Maddesinde, herkesin devredilemez, vazgeçilemez demokratik hak ve özgürlüklere sahip olduğu yazılıdır.
Başkan Gürkan konuşmasının bir bölümünde diyor ki, reformda savunma ile ilgili bir şey yok.
Tamam da yargının bağımsızlığı yoksa savunma ne işe yarar?
Sonra, demokrasinin gerçek olması için çağdaş olması gerekir. Anayasa’da ifade özgürlü ile temel hak ve özgürlüklerin yer alması yetmez. Bunlar çağdaş demokrasilerde olur.
Belli ki Kanadoğlu, ülkemizde çağdaş bir demokrasinin olmadığı konusunda diretiyor.
Şu sözleri ise bunun teyidi.
Türkiye’de çağdaş demokrasi hazmedilmemektedir.
Oysa çağdaş demokrasi kurallar rejimidir. Kurallar da belirli ilkelere dayanmak zorundadır. O ilkelerde sıkıntı varsa temel hak ve özgürlüklerde de sıkıntı vardır.
Yanı sıra ulus devlet, laiklik ve hukukun üstünlüğü tartışmalı ise çağdaş demokrasi imkanı yoktur.
Hukukun üstünlüğünü kabul etmiyorsanız, eğer yargınız bağımsız değil, hukukun üstünlüğü sözleri oy kazanmak için söylenmiş cilalı boş sözler ise sizin ülkenizde demokrasinin kurulması güçtür.
İşte yazımın başlığını oluşturan “demokrasimiz tartışılıyor” derken, hareket noktam bu idi.
Bin bir zorlukla kurulan cumhuriyet rejiminin sağlıklı bir yapıda geleceğe uzanması adına, olmazsa olmaz kriterlerden yargının bağımsız olması kaçınılmazdı.
Bir kere daha altını çizmek gerekirse, ülkenin önemli hukukçularından Sabih Kanadoğlu, yargı bağımsızlığı adına endişe taşımanın ötesinde gelecek adına ümitli değilse, her kim olursa olsun, bir düşünmeli.
Hele hele bu ülkede parti içi demokrasi yoktur.
Aksi olsaydı yürütme size bağlı, yasama sözünüzden çıkmıyor diyerek, iktidarı elinde tutanları bu denli töhmet altında bırakmazdı.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.