Belediyelerin Elini Kolunu Bağlayan Yasa

Bu haber 30 Eylül 2014 - 0:10 'de eklendi ve 1.043 kez görüntülendi.
İsmail Ataseverismailatasever@hamlegazetesi.com.tr

Geçtiğimiz süre içerisinde iktidarda bulunan AK Partinin meclisten geçirip yürürlüğe koyduğu bir yasa var ki, şikâyet etmeyen hiçbir belediye yok.

Buna iktidar partisine mensup Ak Partili belediyeler dahil.
Hal böyle olunca ortaya çıkan realite;
Büyükşehir yasasının yeniden gözden geçirilmesidir.
Yeni bir düzenlemeye gidilmeli ki bugün için ortaya çıkan ve de her bir belediye başkanlığı tarafından şikâyet edilen konular ortadan kaldırılsın.
Ancak o takdirde Büyükşehir yasası işlerlik kazanır.
Yanı sıra her bir belediye sıkıntılardan kurtulur ve rahat bir nefes alabilir.
Aksi takdirde aynı belediyeler her geçen gün artan sorunlar yüzünden iş yapamaz hale gelirler.
***
İlginçtir.
Mevcut yasanın ortaya çıkardığı sıkıntıların, belediyeler ve de vatandaşlar için nasıl bir zorluklar içerdiğini, sadece Muğla’da tek belediyeye sahip DP Parti İl Başkanı Zekai Alper açıklıyor.
Yerel bazda görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Alper diyor ki;
Yürürlükteki yasa gereğince Büyükşehir Belediye Başkanlığı tüm belediye başkanlarının yetkilerini tekelinde toplaması sonucu belediyeler, mali ve ekonomik yönden iş üretemez ve halka hizmet götüremez hale gelmiştir.
Alper aynı yasanın vatandaş adına nasıl zorluklar içerdiği bağlamında 3 örnek veriyor.
Büyükşehir Belediyesine bağlanan itfaiye teşkilatının akşam su basılamamasından dolayı, Fethiye İlçesi Gökçek Köyünde bir vatandaşın evi müştemilatıyla birlikte yanıyor.
İşin garip ve de anlaşılmaz tarafı, Fethiye Belediye Başkanlığı itfaiyeden hizmetle ilgili talepte bulunmasına karşın izin gerekiyor! denilmesidir.
Burada, kağıt üzerinde haklılık payı olsa bile siyasi bir nezaketsizlik yapılmıştır.
Muğla DP Parti İl Başkanı Zekai Alper’in tepkisi bu olayla sınırlı kalmıyor.
Onun açıklama sırasında sesinin titremesine neden olan;
Bundan böyle ilçe belediyelerimiz 29 Ekim ve 23 Nisan Bayramları olmak üzere daha nice özel günlerimizde, her tarafın bayraklarla donatılmasının dahi izne tabi tutulmasıdır.
Her halde, Zekai Alper’in haksız olduğunu kimse söyleyemez.
Ve de iddia edemez.
Türkiye bir asra yakın süreçte özel günlerin coşkusunu yaşar, bunun göstergesi olarak her tarafı al bayraklarla süslerken, bundan mahrum edilmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz.
Herkes bilir ki, ülkemizde söz konusu günleri ayrıcalıklı yapan, bağımsızlık mücadelesinin nişanesi ve de halk iradesini egemen kılan yeni bir yönetimin yürürlüğe konmasıdır.
Buna karşın bu günleri sıradan hale getirme eğilimini tasvip etmek asla mümkün değildir.
Kaldı ki Türk Ulusu, çok şeyleri hoş görebilir.
Görüyor da.
Ne var ki asla kabul etmediği, bağımsızlık ve halk egemenliğinin sekteye vurulmak isteğidir.
***
Yürürlükteki Büyükşehir yasasıyla ilgili DP İl Başkanı Zekai Alper, 2 olay için de tepki gösteriyor.
Diyor ki;
Fethiye İlçesi Zorlar Köyünde, evinin 3 Metre yakınındaki kaynaktan içme suyu ihtiyacını karşılayan vatandaşımıza abonelik zorlaması yapılmaktadır.
Ne var ki bu vatandaşımızın evinde su tesisatı yoktur.
Zira imkanları buna elvermemektedir.
Buna karşın bu konu tartışmaya açıktır.
Bu takdirde diğer vatandaşlarımız bizim suçumuz ne? diyebilirler.
Alper, Büyükşehir mal paylaşımı yapılırken Fethiye Belediyesine bırakılan Göcek Beldesindeki 7500 M2’lik yat-çekek yeri, reysen aynı belediyeden niçin alınmıştır?
Muğla Büyükşehir Statüsüne kavuşmadan önce 313 personele sahip Fethiye Belediyesi, 6 beldenin de katılmasıyla 457 personele çıkmış durumdadır.
Buna karşılık 2013 yılı Nisan-Ağustos döneminde 84.000 nüfusu ile 10.672.217 TL. İller Bankası payı olan Fethiye 2014 yılı aynı aylar içerisinde 140.000 nüfus ile 7.684.808 TL iller bankası payı almıştır.
Bu koşullar altında belediyenin birkaç ay içerisinde personeline maaş bile vermesi mümkün görünmüyor.
Yatırım yapması ise mucizedir.
Yasanın getirdiği zorlukları rakamlarla açıklayan Zekai Alper, bir önemli ayrıntının daha altını çiziyor.
Belediyelerimizin en azından mali anlamda nefes alabilmeleri için bazı önlemler alınması, Büyükşehir Belediye Başkanlığının belediyelerden aldığı % 30’luk kesintinin en azından yarısının ilçe belediyelere yatırım bütçesi olarak bırakılması en uygun yoldur.
Bu yüzden tüm belediyeler, büyükşehir belediye başkanlığı ile bir araya gelerek çözüm arayışına girmeliler.
Bu arada keşke diyorum.
Ortaya çıkan sorunlar sadece DP İl Başkanı Zekai Alper’in Fethiye ilçesi adına açıkladıklarından ibaret olsa.
Tahmin değil bizatihi gözlüyoruz ki diğer ilçelerde aynı dertten muzdarip.
***
DP İl Başkanı Alper, bu şekilde bir öneride bulunmasına karşın cevap arayan bir soru var.
Büyükşehir Belediye Yasası buna cevaz veriyor mu?
Veriyorsa, ortak bir noktada buluşarak, sorunlar çözüme kavuşabilir.
O zaman Büyükşehir Belediye Başkanı Op.Dr. Osman Gürün’ün de aynı yaklaşım içerisinde olacağında şüphe yok.
Değilse Alper’in altını çizdiği gibi, mevcut yasa adına iktidar ve muhalefetin yeni bir yasal düzenlemeyle ilçe belediye başkanlarının mali anlamda hizmet verebilecek şekilde değişmesi kaçınılmazdır.
Neticede, Muğla DP İl Başkanı Zekai Alper, yürürlükteki Büyükşehir Yasasının bu haliyle tüm belediyeleri çok zor durumda bıraktığı vurgulaması, afaki bir yaklaşım değildir.
Kaldı ki ortaya çıkan zorluklar sadece Fethiye ilçesiyle değil tüm diğer yerleşim birimleri için geçerlidir.
Bu nedenle asıl olan, tüm belediyelerin elini kolunu bağlayan mevcut yasanın bir takım düzenlemelerle ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesidir.

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.