Bay­ram’da feci kaza

Bu haber 27 Eylül 2015 - 22:36 'de eklendi ve 1.036 kez görüntülendi.

bayramkazaaaMuğla’nın Sey­di­ke­mer il­çe­sin­de iki oto­mo­bi­lin kafa ka­fa­ya çar­pış­ma­sı so­nu­cu mey­da­na gelen ka­za­da, 3’ü ağır, 6 kişi ya­ra­lan­dı.

Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Seki’den Fet­hi­ye is­ti­ka­me­ti­ne gelen Kemal Şahin yö­ne­ti­min­de­ki 48 PB 753 pla­ka­lı oto­mo­bil, Fet­hi­ye-An­tal­ya ka­ra­yo­lu­nun Sa­rı­yer mev­ki­sin­de Yayla Bo­ğa­lar­da­ki aile­si­ne bay­ram zi­ya­re­ti­ne giden Şeref Yaman ida­re­sin­de­ki 48 RE 814 pla­ka­lı oto­mo­bil­le kafa ka­fa­ya çar­pış­tı. Ka­za­da, sü­rü­cü Yaman ve eşi Fatma Yaman oto­mo­bil­de sı­kış­tı, kız­la­rı Nur­can ile diğer oto­mo­bil­de­ki Kemal Şahin, Füsun Şahin ve Ra­ma­zan Yal­çın­ka­ya ise hafif şe­kil­de ya­ra­lan­dı.
Haber ve­ril­me­si üze­ri­ne olay ye­ri­ne gelen Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İtfa­iye Daire baş­kan­lı­ğı Fet­hi­ye Grup Amir­li­ği ekip­le­ri, yak­la­şık 30 da­ki­ka­lık ça­lış­ma so­nu­cu oto­mo­bil­de sı­kı­şan ya­ra­lı­la­rı kur­tar­dı. Ya­ra­lı­lar, olay ye­ri­ne sevk edi­len çok sa­yı­da am­bu­lans­la Fet­hi­ye’deki has­ta­ne­ler­de te­da­vi al­tı­na alın­dı.
Öte yan­dan, kaza sı­ra­sın­da olay ye­rin­den geçen ve ya­ra­lı­la­ra ilk mü­da­ha­le­yi yapan dok­tor Mah­mut Çelik, tatil için Fet­hi­ye’ye git­ti­ği­ni ve ka­za­yı gö­rün­ce ya­ra­lı­la­ra yar­dım etmek için dur­du­ğu­nu söy­le­di. Çelik, ilk mü­da­ha­le­si­ni yap­tı­ğı ya­ra­lı­lar­dan 3’ünün du­ru­mu­nun ağır ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.