Bay­ram­laş­ma Öğ­ret­me­ne­vi’nde ger­çek­leş­ti

Bu haber 27 Eylül 2015 - 22:33 'de eklendi ve 974 kez görüntülendi.

bayramşasamaMuğla’da resmi bay­ram­laş­ma tö­re­ni Men­te­şe Öğ­ret­me­ne­vin­de Vali Amir Çiçek’in de ka­tı­lı­mı ile ya­pıl­dı.
İlkay Yıl­dız
Muğla’da resmi bay­ram­laş­ma tö­re­ni Men­te­şe Öğ­ret­me­ne­vin­de Vali Amir Çiçek’in de ka­tı­lı­mı ile ya­pıl­dı.
Bay­ram­laş­ma tö­re­ni­ne CHP, MHP ve AK Parti Muğla Mil­let­ve­ki­li ve Mil­let­ve­ki­li Aday­la­rı, Gar­ni­zon ve İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Kd.​Albay Yavuz Öz­fi­dan, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Man­sur Har­man­dar, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Hakan Çe­tin­ka­ya, Men­te­şe Kay­ma­kam ve­ki­li Vali Yar­dım­cı­sı Kamil Köten, Men­te­şe Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ba­hat­tin Gümüş,Daire mü­dür­le­ri, si­ya­si parti ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri ile va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Vali Çiçek, tö­re­ne ka­tı­lan va­tan­daş­lar, pro­to­kol üye­le­ri ve gö­rev­li­le­rin bay­ram­la­rı­nı kut­la­dı. Sıcak ve Sa­mi­mi bir at­mos­fer­de ger­çek­leş­ti­ri­len bay­ram­laş­ma­da, ko­nuk­la­rı tören son­ra­sı tek tek uğur­la­yan Vali Çiçek, “Muğla’mız bir tu­rizm yö­re­si. Ön­ce­lik­le Muğ­la­lı hem­şe­ri­le­ri­min, böl­ge­mi­ze tatil için gelen va­tan­daş­la­rı­mı­zın bay­ram­la­rı­nı kut­lu­yo­rum. İnşal­lah Mü­ba­rek Kur­ban Bay­ra­mı va­tan­daş­la­rı­mız için mutlu ve hu­zur­lu bir şe­kil­de geçer” dedi.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.