Bakan Soylu şehit aile­le­ri ile bu­luş­tu

Bu haber 06 Mart 2017 - 0:00 'de eklendi ve 807 kez görüntülendi.

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu, şehit aile­le­ri ve ga­zi­ler ile dü­zen­le­nen akşam ye­me­ğin­de bir araya geldi.
Kadir Tamer
İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu, şehit aile­le­ri ve ga­zi­ler ile dü­zen­le­nen akşam ye­me­ğin­de bir araya geldi.
Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si’nde ger­çek­le­şen ye­me­ğe ka­tı­lan Bakan Soylu, şehit aile­le­ri, gazi ve ya­kın­la­rı ile soh­bet etti. Bu­ra­da bir ko­nuş­ma yapan Bakan Soylu, vatan için ca­nı­nı feda eden aziz şe­hit­le­ri­miz şu anda bu­ra­da biz­ler­le bir­lik­te ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Şe­hit­le­ri­mi­zin he­pi­mi­zin ara­sın­da bu­lun­du­ğu­na ina­nı­yo­ruz. Bu top­rak­lar dualı ve be­re­ket­li top­rak­lar­dır. Bu top­rak­la­rın dualı ve be­re­ket­li ol­ma­la­rı sa­de­ce mev­sim­den değil, ik­lim­den değil, bu top­rak­la­rın hür­ri­ye­ti için, kar­deş­li­ği için şe­ha­det şer­be­ti içen­ler­den­dir. Bu top­lan­tı­lar­da biz­ler sa­de­ce şehit aile­le­ri­miz­le değil, şe­hit­le­ri­miz­le de bu­lu­şu­yo­ruz. On­lar­la aynı ma­ne­vi­ya­tı te­nef­füs edi­yor, on­la­rın var­lı­ğı­nı his­se­di­yo­ruz. Biz bi­li­yo­ruz ki onlar bizim yanı ba­şı­mız­da­lar” dedi.
Bakan Soylu ko­nuş­ma­sı­na şöyle devam etti:
“İsti­yo­ruz ki ço­cuk­la­rı­mı­zın ya­rın­la­rı­na ait büyük bir he­de­fe doğru zen­gin, mü­ref­feh, kar­deş­lik için­de ya­şa­yan bir Tür­ki­ye’ye ulaş­mak için emin adım­lar­la iler­le­di­ği­mi­zi bil­sin­ler. Ama­cı­mız şehit aile­le­ri­ne hiz­met­kar ol­mak­tır. Ül­ke­miz­de daha iyiyi, daha gü­ze­li, daha an­lam­lı­yı oluş­tur­mak için büyük bir mü­ca­de­le or­ta­ya ko­yu­yo­ruz. Ev­lat­la­rı­nı­zın bı­rak­tı­ğı bay­rak bugün yine aynı an­la­yış içe­ri­sin­de bu­lu­nan, göz­le­ri çak­mak çak­mak olan o ev­lat­la­rı­nı­zı gören ‘Allah’ım şe­ha­de­te ula­şa­bi­lir miyim’ diye bek­le­yen yi­ğit­le­ri­mi­zin elin­de­dir. Eğer böyle ol­ma­say­dı, bu top­rak­lar bugün özgür, hür, ba­ğım­sız ol­maz­dı. Eğer böyle ol­ma­say­dı bugün ay yıl­dız­lı bay­ra­ğı­mız 780 bin ki­lo­met­re­ka­re­de nazlı nazlı dal­ga­lan­maz, şanlı ve gu­rur­lu bir şe­kil­de gön­der­de dur­maz­dı. Eğer onlar fe­da­kar­lık yap­ma­mış ol­sa­lar­dı bu fe­da­kar­lı­ğı göz önüne al­ma­mış ol­sa­lar­dı, ezan­lar bu güzel coğ­raf­ya­lar­da okun­maz­dı. On­la­ra ma­ne­vi­ya­tı­mı­zı borç­lu­yuz. On­la­ra sa­de­ce ül­ke­mi­zin ba­ğım­sız­lı­ğı­nı öz­gür­lü­ğü­nü değil as­lın­da özü­mü­ze ye­ni­den dön­me­yi borç­lu­yuz. On­la­ra ken­di­mi­zi bul­ma­yı borç­lu­yuz. On­la­ra ken­di­mi­zin ne ol­du­ğu­nu bir daha gös­ter­dik­le­ri için borç­lu­yuz. On­la­ra ço­cuk­la­rı­mı­za aile­le­ri­mi­ze nasıl bir mu­hab­bet bes­le­me­miz ge­rek­ti­ği­ni bize öğ­ret­tik­le­ri için borç­lu­yuz.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.