Ünal Bozyer
Ünal Bozyer
Sosyolojik Bakış

Küreselleşme Çağında Yerellik    - 03.10.2016

Ünal Bozyer  Kapitalizmin ortaya çıkışı ve sanayileşme ile birlikte Fransız Devriminin gerçekleşmesi gibi gelişmeler toplumsal yapıda ve ilişkilerde büyük değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Tarım toplumunun muhafazakâr, daha homojen ama daha samimi toplumsal ilişkileri yerini resmi ilişkilere bırakmıştır. Geniş aile yapıları çözülmeye başlamış, çekirdek aile kavramı ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler siyasal alanı ulus bilincine ve ulus...

Eğitim Sistemimizin Sorunları - 19.09.2016

Bugün yeni eğitim öğretim döneminin ilk günü. Uzun yaz tatilinin ardından ilk, orta ve lise öğrencileri ders başı yapıyor. Üniversitelerin farklı akademik takvimleri var ama üniversitemizde de bugün dersler başladı. İl merkezimiz öğrencilerle birlikte yeni bir yoğunluğa giriyor. Öncelikle yeni dönem öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olsun. Okula yeni başlayan miniklere, şehrimize yeni gelen üniversite...

Yeniden Demokrasi - 05.09.2016

Geçen hafta ülkemizde yaşadığımız askeri darbelerin toplumsal ve siyasi etkilerini özetlemeye çalıştım. Aslında her darbe bilimsel açıdan iyi analiz edilmeli, darbeyi hazırlayan ortamlar, darbe dönemleri ve darbe sonrası yaşanan toplumsal dönüşümler, bu analizin bölüm başlıklarını oluşturmalıdır. Konuyla ilgili lisanüstü tez ve araştırma sayısı oldukça yetersizdir. Konu siyaset sosyoloji açısından iyi analiz edilirse bu ortamlardan kurtulmamız...

Darbelerin Toplumsal ve Siyasi Etkileri   - 29.08.2016

Ünal Bozyer Siyasi tarihimizde darbeler tarihi başlığı altında incelenebilecek kadar darbeler ve darbe girişimleri önemli yer tutmaktadır. Asker-sivil ilişkisi, askerlerin siyasetteki rolü idari ve siyasi sistemimizin en önemli konularını oluşturmaktadır. Askerin siyasal sisteme müdahalesi ve yeri Türklerin ilk uygarlıklarına kadar incelenebilir. Bu konu doktora ya da yüksek lisans çalışmasıyla akademik boyuta taşınabilir. Dolayısıyla konunun bu...

Demokrasi En İyi Hangi Rejimde Gelişir - 22.08.2016

Ünal Bozyer Demokrasi, basitçe halkın iktidarı, halkın kendi kendini idare etmesi biçiminde tanımlanabilir. Demokrasi çoğu zaman liberalizmle karıştırılır ya da özellikle birlikte anılarak benzeştirilir. Demokrasi hep istenen, arzulanan bir sistemdir ama hangi rejimle daha uyumlu olduğu tartışmaya açık bir konudur. Giovanni Sartori, bu konularda ilginç fikirler ileri süren siyaset bilimcilerinden biridir. Sartori’ye göre demokrasinin gelişimi...

Yeni Türkiye İçin Fırsatlar - 15.08.2016

Ünal Bozyer Yakın siyasi tarihimizde sık rastladığımız darbeler, balans ayarları, muhtıralar sürecinin son bulmasını temenni ederken, yeni toplumsal inşa sürecine girmek için fırsatlar oluştuğuna dikkat çekmek istiyorum. Yaşadığımız bunca acı tecrübe, toplumsal yapı ile siyasi yapımız arasındaki ayrılıkları ve örtüşen noktaları ortaya çıkarmaktadır. Bu acılar yaşanmasa da toplumsal yapıya uygun yönetim modeli geliştirilebilirdi. Ama devlet...

Milli Birlik ve Beraberlik - 08.08.2016

Yakın siyasi tarihimizde yaşanan darbelerin ve darbe girişimlerinin en kanlı ve birçok açıdan en tehlikelisini 15 Temmuz’da yaşadık. Sıcak saatler, tepkisel yorumlar sonrası yapılacak derin analizler darbenin boyutlarını tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarmaktadır. İlk saatlerde yaşanan darbe görüntüleri toplumu derin bir endişeye sevk etti. Savaş uçaklarının ve helikopterlerin kullanıldığı bu darbe girişiminde Cumhurbaşkanı’na suikast, Meclis’e bomba,...

Yeni Döneme Girerken - 01.08.2016

Son darbe girişimi sonrası süratle alınan kararlarla bazı kurumlarda yapısal değişiklilere gidilmektedir. Bu kararları personel değişimi takip etmekte, bir nevi devletimiz yeniden yapılanmaktadır. 1960’dan beri acı tecrübelerle yaşadığımız darbe ortamlarından ülke olarak bir türlü çıkamıyoruz. Yeni dönemde artık darbe ortamları yaşanmasın, siyasi hesaplaşmalar sandıkta son bulsun, gerginliklerin yerini uzlaşı alsın… Son darbe girişimi birçok açıdan...

Yine Bir Darbe Girişimi - 18.07.2016

15 Temmuz gecesi olağanüstü günlerden birini daha yaşadık. Darbeler dönemi kapandı derken, birçok darbe girişimine inanmamışken maalesef ölenlerimizle birlikte üzücü bir gün daha yaşadık. 1980 darbesini net hatırlarım, önceki darbeleri ilgiyle okudum, üzerlerinde çalışılan tezleri inceleme şansım oldu. Komuta kademesinin ve hiyerarşik yapının eksiksiz katıldığı, en hazırlıklı darbe olarak 1980 darbesi siyasi tarihimizde önemli yer...

Eleştiriye Açık Değiliz - 11.07.2016

Ünal Bozyer Ezberci eğitim sistemi eleştiren, sorgulayan bireyi hedeflemez. Yıllardır hep eleştirilen ancak bir türlü vazgeçilmeyen ezberci eğitim modeli doğal olarak eleştirmeyen, eleştiriye açık olmayan bireyler yetiştirir. Eleştirinin olmadığı yerlerde de kutsallık atfetme, efsane üretme, bilineni hatasız tekrarlama prim yapar, yapmaktadır. Farklı söylem veya açıklamalara tahammül edilemeyen bu ortamlarda da yaratıcı düşünce gelişme imkânı bulamaz,...