Hayal Kırıklıklarımız - 08.09.2015

“Neden hep hayal kırıklığına uğruyorum?”, “beni fazlasıyla hayal kırıklığına uğrattı” gibi ifadeleri zaman zaman duyarız. Duymasak bile biliriz ki öfke, kızgınlık, kırgınlık, içe kapanma, tepkisellik gibi çeşitli duygu ve davranışların altında yatabilen bir histir hayal kırıklığı. Muhatabımız olan kişide veya ilişkilerimizde karşılanmamış beklentilerimizin olması sonucu ortaya çıkar. Normaldir hayal kırıklıkları yaşamak, ancak bazı durumlarda baş...

Kendini Gerçekleştirme - 25.08.2015

Terapi seanslarımda çok sık yolum düşer bu ifadeye. Bundan da öte bilirim ki hayattaki amacımızdır aslında kendimizi gerçekleştirmek, kendi var olan potansiyelimizi ve kaynaklarımızı ortaya çıkartarak kullanmaya başlamak. Ama pek çok kişi farkında değildir bunun. Farkında olmalarını sağlayacak tek şey ise farkındalıklarını ortaya çıkartacak kişi, kişiler veya yaşam deneyimleridir. Peki, nasıl olur bu kendini gerçekleştirme?...

Enerji Temizliği - 11.08.2015

Evrende her şey enerjidir. Bu yüzdendir ki bazı mekanlar ve eşyalar bizi son derece olumlu etkilerken ve enerjimizi yükseltirken bazıları olumsuz etkiler ve enerjimizi düşürürler. Yeni bir eve taşındınız diyelim, ancak hayatınızda her şey yolunda giderken birden aksilikler başladı, yaşam isteğinizde azalmalar oldu,  kendinizi daha gergin, stresli ve negatif hissediyorsunuz, her şey ters gidiyor gibi,...

Çocuklara Hangi Yaş Aralığında Ne Tür Sorumluluklar Verebiliriz? - 28.07.2015

Terapilerde sık karşılaştığım problemlerden biri de ailenin “çocuğum sorumluluk almıyor”, “hiçbir şey yaptıramıyorum” yakınmalarıdır. Bu sorumluluklar genelde dersler, ödevler, okulda kaybedilen eşyalar, günlük yapılması gerekenler vs. şeklinde olur. Çocuğuna daha küçük yaşlardan başlayarak sorumluluk vermeyen, büyüdükçe her şeyi onun yerine kendisi yapmaya veya karar vermeye devam eden annelerin çocuklarında farkındalık, neden-sonuç ilişkisi çıkarma ve sorumluluk...

Ki­şi­sel Sı­nır­lar - 21.07.2015

“Kom­şum çat kapı bize ge­li­yor, ön­ce­den haber ver­me­di­ği gibi mü­sa­it olup ol­ma­dı­ğı­mı da sor­mu­yor”; “Dayım her hafta sonu ara­ba­mı ödünç is­ti­yor, bana lazım de­di­ğim­de ise ıs­rar­la ne ya­pa­ca­ğı­mı so­ru­yor”; “Yeni ta­nış­tı­ğım halde bana is­mim­le ve senli benli hitap edi­yor. Ya­kın­lı­ğı­mı ve sı­cak­kan­lı­lı­ğı­mı hemen yan­lış an­la­dı”; “Te­le­fon­la ko­nu­şur­ken ara­yan ta­ra­fa mü­sa­it ol­ma­dı­ğı­mı söy­le­di­ğim halde, kendi söy­le­mek...

Çocuk Yetiştirme Tarzları - 14.07.2015

Uzmanlığı çocuk, ergen ve aile olan psikologlar çocuğun gelişimi, ebeveynlik tarzları ve bu ebeveynlik tarzlarının çocuğun karakter gelişimi üzerinde önemi ve etkileri üzerinde sıklıkla dururlar. Çünkü bireysel farklılıkları yaratan şey çocukluk geçmişi ve çevrenin bize ne verdiğidir. Açıklayıcı güç bugünden değil geçmişten gelir. Aslında insan çalışan her psikolog aile çalışmak zorundadır. Amerika’da çocuk gelişimi politikasının...

Yetişkinlikte Bağlanma - 07.07.2015

Geçtiğimiz hafta, çocuk ile çocuğa birincil derece bakım veren (genellikle anne)  arasında bebekliğin ilk üç yılında kurulan bağlanma ilişkisinin önemini, bağlanma biçimlerini ve çocukluk döneminde gelişen bu bağlanma biçimlerinin yaşam boyu pek de değişmeyebileceğini (değişime açık değil diyemeyiz) anlatan bir yazımı paylaşmıştım. Asıl mesaj şuydu ki anne ve bebek arasında yaşamın ilk yıllarında gelişen güvenli...

Anne-Çocuk Bağlanma İlişkisi - 30.06.2015

Bağlanma, çocuk ile çocuğa birincil derece bakım veren kişi(genellikle anne) arasında bebekliğin ilk üç yılında kurulan güçlü ve derin ilişki biçimi sürecidir. Annenin, bebeğinin fizyolojik ihtiyaçlarına zamanında ve istikrarlı bir şekilde cevap vermesi (yeme-içme, temel bakım, ağlamalarına cevap verme, ağrılarını anlayabilme), bebek ile yoğun tensel temas kurması, birlikte geçirilen zamanın uzunluğu ve kalitesi ile harekete...

Çalışma Ortamınızda Mutsuz musunuz? - 19.06.2015

Yaşamda sürekliliğimizi sağlayan, hayatımıza anlam katan bir alandır iş hayatı. Zamanımızın büyük çoğunluğu çalışarak geçer. Çalıştığımız mekân ise isteyerek veya istemeyerek içinde bulunduğumuz bir sosyal alandır. Çalışma alanı sadece maddi doyum sağlamaz; statü ve özgüven oluşturur,  becerilerimize, kişiliğimize ve farkındalığımıza katkı sağlar, kimlik duygusu geliştirir. Birey olarak bizim iş yerine katkımız ise sadece bedensel ya...

Affetmek Üzerine - 16.06.2015

Affetmek  kendiliğinden olmayan, yani bilinçli olarak yapılan, planlı bir süreçtir. Tamamıyla bir seçimdir. Affetmeyi seçmek, öfke, acı, üzüntü, kızgınlık, kin, nefret gibi negatif enerji veren duygulardan kurtulmamıza ve iyileşmemize yardımcı olur. Öfke bizi küçültürken, nefret yaşamdan zevk almamızı, insanların güzel yanlarını görmemizi engellerken, affetmek kendi potansiyelimizin ötesine doğru gelişmeye ve kendimizi gerçekleştirmeye götürür. Birini veya...