ALİ BOĞA´NIN AÇIKLAMASI « Hamle Gazetesi

ALİ BOĞA´NIN AÇIKLAMASI

Bu haber 23 Nisan 2012 - 0:00 'de eklendi ve 823 kez görüntülendi.
Özcan Özgürozgurmugla@hotmail.com
Özgürce

Kaç gündür Üniversiteyi konuşuyoruz. Sonunda geçen Perşembe günü noktayı koyduk. O yazılarımdan birinde AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa’nın “teşvik” ile ilgili gönderdiği açıklamadan söz etmiş ve yayınlayacağımı söylemiştim. Bu gün Sayın Boğa’nın açıklamasını yorum katmadan olduğu gibi yayınlıyorum:
 
xx     xx     xx
“Sayın Özcan ÖZGÜR,
10.04. 2012 tarihli ve “Teşvik Paketi Şoku” başlıklı yazınızda Muğla’da 7 Nisan 2012 tarihinde yapılan ikinci “Halk Hizmet Buluşması”nda yaptığım konuşmaya atfen ‘İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak ama bunun tarıma mı dayalı, yat inşasına mı dayalı olacağına yatırımcı karar verecek’ şeklindeki beyanımı eleştirerek, ‘..Siz Muğla’ya uygun yatırımcı çekecek Organize Sanayiyi kurarsınız, yatırımcı da gelir, teşvikini alır. Üstelik ‘tekne, yat ve tarım’ seçeneğini dayatamazsınız’ şeklinde bir ifadede bulunuyorsunuz.
Bilindiği üzere, 4562 Sayılı ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU’nun OSB’lerin Kuruluşunu düzenleyen 4. Maddesinin (Değişik fıkra: 23/10/2008-5807/2 md.) ilgili fıkrasında;
‘OSB; kurulması öngörülen yerde varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odasından en az biri ile talepleri halinde il özel idaresi veya OSB’nin içinde bulunacağı il, ilçe veya belde belediyesinin, büyükşehirlerde ayrıca büyükşehir belediyesinin temsilcilerince imzalı ve valinin olumlu görüşünü muhtevi kuruluş protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile tüzel kişilik kazanır.’ hükmü yer almaktadır.
Kanunun ilgili maddesinde de görüleceği üzere devlet, ‘ben şu yerde ve alanlarda OSB kuracağım’ demez; aksine ilgili bölgedeki sanayicilerin ve sanayinin talepleri doğrultusunda düzenleyici bir görev ifa eder.
Nitekim daha önce 1997–2000 yılları arasında iki ayrı ilimizde bizzat devlet eliyle OSB kurulmuştur. Ancak yeterli talep olmaması yüzünden kamulaştırılan araziler arazi sahiplerine geri verilmiştir. Sanayicinin bizzat aktif olarak içinde bulunmadığı yer ve konularda yapılan OSB’ler devlet için kaynak israfından başka bir şey olmamıştır. Devletin yatırım yaptığını göstermek amacıyla buralara harcanan paralar hepimizin cebinden çıkmıştır. Bu tecrübeden yararlanarak ilgili mevzuat değiştirilmiş ve OSB’lerin kuruluşunda özel sektörün başı çektiği ‘müteşebbis heyet’ merkeze oturtulmuştur.
Sayın Özgür,
Teşvik rejimi çok hassasiyet gerektiren bir sistemdir. Çünkü siz belirli bölgeleri veya sektörleri teşvik sistemi ile desteklediğinizde aynı zamanda bir risk almaktasınızdır. Ekonomik anlamda geleceği olmayan, rekabete yenik düşecek sektörlerin popülist yaklaşımlarla desteklenmesi kısa süreli çözümler olup, uzun vadede kaynak israfına yol açmaktan başka bir işe yaramazlar. Yıllardır ülkemizin kaynakları bu şekilde çarçur edilmiştir.
OSB’lerin ekonomik gelişim sürecinde en önemli işlevi sanayileşmenin yol açtığı olumsuz etkilerin üstesinden gelinmesi ve çevreye duyarlı düzenli kentleşmenin sağlanmasıdır. Bu anlamda ne pahasına olursa olsun sanayileşmekten öte, sanayileşmenin çevreye getireceği maliyeti minimuma indirerek Muğla’nın doğal ve tarihi güzelliklerini koruyacak yüksek katma değerli bir kalkınma politikası Muğla’nın ve Türkiye’nin hayrına olacaktır.
Muğla için ‘Yat İnşası İhtisas OSB’si, Bakanlık Müsteşarıyken de yaptığımız çalışmalar sonucu oluşturduğumuz, bölge ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacak bir proje olup, maalesef henüz bu projenin değeri bütün gayretlerimize, Ankara’dan işin uzmanlarını görevlendirerek Sanayi ve Ticaret Odası ile Deniz Ticaret Odası yetkililerinin ve yat inşaa sektörü temsilcilerinin bizzat yerinde bilgilendirilmelerine rağmen, anlaşılamamıştır. Bu duruma Ticaret Odaları ve Deniz Ticaret Odalarının tamamı ile sektör şahittir.
40 yıldır ülkenin kalkınmasına, üretimin artırılmasına, sanayinin geliştirilmesine ve ihracatımızı 1 dolar daha fazla nasıl artırabiliriz meselesinin üzerine kafa yormuş ve bu alanda devletin her kademesinde emek harcamış bir hemşeriniz olarak beklerdim ki bu işler yazılmadan önce işin aslının astarının ne olduğu konusunda fikrimiz sorulsun.
Sayın Özgür,
Aynı yazınızda “Muğla’nın teşvikte birinci olduğunu ifade etmemize ve ‘mavi yolculuk yalnız bizde’ sözümüze de eleştiriler getiriyorsunuz. Yeni teşvik sisteminde bölgesel anlamda Muğla, gelişmiş olarak gösterilmekte ancak sektörel bazda Muğla’nın 2 temel sektörü olan turizm ve madencilik alanlarında 5. bölge statüsünde yer alarak bu alanlardaki teşviklerden azami ölçüde yararlanacaktır. Tekrar ifade ediyorum ki bu sektörlerde Muğla teşvikte birincidir.
Muğla’nın mavi yolculuk yapılan bir destinasyon olmasının değerinin anlaşılamaması maalesef yine bizim elimizdeki kıymetin, sermayenin hülasa kendi değerimizi anlayamamış olmamızın acı bir tezahürüdür. Bugün Muğla’nın sahip olduğu doğal güzellikleri milyarlarca dolar harcayarak oluşturamayız. Bu milyarlarca dolarlık Allah vergisi güzellikler burayı aynı zamanda ‘bacasız sanayi turizm’ için de çok önemli bir potansiyel sahibi yapmaktadır. Bu doğal güzellikler bir kere kirletildi mi geri dönüşü imkânsız hale gelmektedir.
Bugün dünyada insanlar yükselen çevre bilinciyle kirlenmemiş havaya, suya, toprağa, organik tarımla üretilmiş ürünlere çok yüksek bedeller ödemeye hazır hale gelmişken hala üretimin kalitesini değil de miktarını artırmayı hedefleyen geleneksel tarım anlayışı Muğla’ya ne kazandıracak ne kaybettirecek bunun hesabının iyi yapılması lazımdır. Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi 2011 yılı Dünyanın en temiz birinci plajı Ölüdeniz, ikinci plajı Marmaris İçmeler seçilmiştir. Bunun bedeli hangi sanayi dalıyla telafi edilebilir.
Aynı yazınızda Muğla’nın sağlık hizmetinde arzulanan yerde olmadığı gerçeğini ifade eden sözüm hatırlatılarak sağlık hizmetinde bu noktada olan ilimiz gelir dağılımında nasıl birinci bölgede yer alabilir sorgusu yapılmaktadır. Bu hususlardan birisi hizmet, diğeri gelir dağılımıdır. Kaldı ki sağlık hizmetinin bu noktalara gelmiş olmasını 4-5 yıldır modern hastane yapımını engelleyen zihniyette aramamız gerekecektir.”
 
xx     xx     xx
Yorum yok. Arif olan anlar, yorumlar…
 
 (23.04.2012)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.