6 bin 461 araç kont­rol edil­di 

Bu haber 21 Temmuz 2015 - 19:15 'de eklendi ve 1.226 kez görüntülendi.

6bin461arac65116515615Ra­ma­zan Bay­ra­mı’nın ge­tir­di­ği yoğun tra­fik­le il­gi­li genel de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Muğla İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Hakan Çe­tin­ka­ya, “Muğla İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ola­rak çok önem­li bir ka­za­mız ve yük­sek sa­yı­da kaza ger­çek­leş­me­den bay­ram sü­re­si­ni ta­mam­la­dık. Bay­ram ta­ti­lin­de 6 bin 461 araç kont­rol edil­di” dedi.

Mert Can Kay­mak

Muğla İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Hakan Çe­tin­ka­ya, Ra­ma­zan Bay­ra­mı ta­ti­lin­de tra­fik ekip­le­ri­nin yap­tı­ğı de­ne­tim­ler ve ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi verdi. Bay­ram ta­ti­lin­de Muğla’da büyük bir ka­za­nın ya­şan­ma­dı­ğı­na dik­ka­ti çeken Çe­tin­ka­ya, “Ölüm­lü tra­fik ka­za­mız ma­ale­sef ki Sey­di­ke­mer ta­ra­fın­da ger­çek­leş­ti. Sey­di­ke­mer Fet­hi­ye is­ti­ka­me­tin­de arı­za­la­nan bir mo­to­sik­let em­ni­yet şe­ri­di­ne ge­çi­yor. Em­ni­yet şe­ri­din­de de mo­to­sik­le­tin arı­za­sı­nı gi­der­me­ye yö­ne­lik fa­ali­yet­ler sı­ra­sın­da ar­ka­dan gelen araç mo­to­sik­let­ten inen ço­cu­ğa çar­pa­rak ölü­mü­ne se­be­bi­yet ve­ri­yor. Tabi biz bu tür ka­za­la­rın mey­da­na gel­me­me­si için ted­bir­le­ri alı­yo­ruz. Bu tür ka­za­la­rın özel­lik­le bay­ram yo­ğun­lu­ğuy­la il­gi­li ol­ma­dı­ğı­nı da ifade etmek is­ti­yo­rum. Bay­ram yo­ğun­lu­ğuy­la il­gi­li bir tra­fik ka­za­sı ol­du­ğu­nu söy­le­mek yan­lış olur çünkü ka­za­nın ol­du­ğu saate tra­fi­ğin rahat ol­du­ğu ve yol­la­rın açık ol­du­ğu net. Bod­rum so­rum­lu­luk sa­ha­mız­da 2 ya­ra­ma­lı kaza ger­çek­leş­ti Fet­hi­ye so­rum­luk sa­ha­sın­da yine 2, Gö­ko­va so­rum­lu­luk sa­ha­sın­da ise 3 ya­ra­la­ma­lı ka­za­mız ger­çek­leş­ti. Bun­lar­dan ağır şe­kil­de va­tan­da­şı­mız yok, çok şükür Mer­kez Mar­ma­ris Milas so­rum­lu­luk sa­ha­mız­da bölge tra­fik an­la­mın­da söy­lü­yo­rum önem­li bir ka­za­mız ger­çek­leş­me­di. Top­lam bu süreç içe­ri­sin­de 6461 aracı kont­rol ettik 1245 araç sü­rü­cü­sü­ne 338 bin lira tu­ta­rın­da cezai işlem uy­gu­la­dık. 29 al­kol­lü sü­rü­cü ve 24 eh­li­yet­siz sü­rü­cü tes­pit edi­le­rek. Ge­rek­li yasal işlem hak­la­rın­da ger­çek­leş­miş­tir. Yo­ğun­luk an­la­mın­da şunu ifade ede­bi­li­rim bay­ram ta­ti­li sü­re­cin­ce Mar­ma­ris il­çe­si­ne 44 bin araç gi­ri­şi var ar­ka­daş­lar. Ay­rı­lan araç sa­yı­sı 40 bin. Bod­rum is­ti­ka­me­ti­ne ise yak­la­şık yüzde 50, yüzde 60’lık ar­tı­şı göz­lem­le­di­ği­mi­zi ifade etmek is­ti­yo­rum. Sonuç ola­rak Muğla’da bay­ram bo­yun­ca tra­fik ted­bir­le­ri­mi­zi sıkı bir şe­kil­de ger­çek­leş­tir­dik. Çok şükür önem­li veya büyük sa­yı­da tra­fik ka­za­sı ol­ma­dan da bu sü­re­ci ta­mam­la­dık di­ye­bi­li­riz” dedi

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.